Szczegóły aktualności:

Posiedzenie Komisji Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki

Jarosław Rodziewicz | Z prac Komisji Sejmiku | 25-06-2020

Posiedzenie Komisji Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyło się 24 czerwca 2020 r. o godz. 15:30 w Sali Prasowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, przy ul. Podgórnej 7.

Członkowie Komisji zaopiniowali:

  1. Raport o stanie województwa za 2019 rok.
  2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2019 rok.
  3. Informację o stanie mienia Województwa Lubuskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku.
  4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2019 r. instytucji kultury.

Ponadto przyjęto protokół z posiedzenia komisji w dniu 04.06.2020 r.

Zapisz się do naszego newslettera!