Szczegóły aktualności:

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych

Jarosław Rodziewicz | Aktualności | 29-06-2020

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyło się 29 czerwca 2020 r. o godz. 9:00 w sali 126 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, przy ul. Podgórnej 7.

W trakcie posiedzenia Członkowie Komisji zaopiniowali:

  1. Raport o stanie województwa za 2019 rok.
  2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2019 rok.
  3. Informację o stanie mienia Województwa Lubuskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku.
  4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2019 r. jednostek ochrony zdrowia – Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Lubuskie.

Zapisz się do naszego newslettera!