Szczegóły aktualności:

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju Województwa

Jarosław Rodziewicz | Aktualności | 26-06-2020

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju Województwa Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyło się 26 czerwca 2020 r. godz. 10:00 w Sali Prasowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, przy ul. Podgórnej 7.

Członkowie Komisji zaopiniowali:

  1. Raport o stanie województwa za rok 2019.
  2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2019 rok.
  3. Informację o stanie mienia Województwa Lubuskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku.
  4. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostek Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp. na 31.12.2019 roku.
  5. Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Żagań prowadzenia części zadania publicznego w zakresie dróg publicznych.
  6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sulęcin.

Ponadto zapoznali się z informacją na temat aktualnego stanu modernizacji linii kolejowej nr 358 na odcinku Czerwieńsk - Zbąszynek oraz przyjęli protokół z posiedzenia komisji w dniu 3 czerwca 2020 r.

Zapisz się do naszego newslettera!