Szczegóły aktualności:

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Jarosław Rodziewicz | Aktualności | 26-06-2020

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyło się 26 czerwca 2020 r. o godz. 13:00 w sali 126 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7.

W trakcie posiedzenia Członkowie Komisji zaopiniowali:

  1. Raport o stanie województwa za rok 2019.
  2. Informację o stanie mienia Województwa Lubuskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku.
  3. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2019 rok.
  4. Sprawozdanie finansowe Województwa Lubuskiego za 2019 rok.
  5. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2019 jednostek ochrony zdrowia - Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Lubuskie.
  6. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2019 rok.
  7. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostek WORD wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
  8. Sprawozdanie za 2019 rok z wykonania Uchwały Nr XXXVII/270/2005 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów, a także obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Województwa Lubuskie.
  9. Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2020 rok.
  10. Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2020-2033.

Ponadto przyjęli protokół nr 3/20 z posiedzenia komisji w dniu 5.06.2020 r.

Zapisz się do naszego newslettera!