Szczegóły aktualności:

Fala renowacji

Dariusz Nowak | Warte uwagi | 22-06-2020
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli informuje o trwających konsultacjach inicjatywy energetycznej budynków publicznych i prywatnych "Fala renowacji". Chodzi o podniesienie obecnie niskich wskaźników w zakresie dekarbonizacji i renowacji energetycznej w całej UE. Swoje wnioski można zgłosić do 9 lipca.

Poprawa charakterystyki energetycznej budynków oznacza zmniejszenie zużycia energii i oszczędności, a jednocześnie umożliwia szersze zastosowanie rozwiązań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, zaawansowanych systemów lokalnego ogrzewania i chłodzenia, gospodarowania odpadami, zrównoważonej mobilności i spójności społecznej. Poprawa charakterystyki energetycznej przyczyni się również do zmniejszenia ubóstwa energetycznego oraz do poprawy komfortu, warunków sanitarnych i warunków życia dzięki sprostaniu podwójnemu wyzwaniu, jakim jest zapewnienie efektywności energetycznej i przystępności cenowej.

W konsultacjach inicjatywy "Fala renowacji" można wziąć udział do 9 lipca wypełniając kwestionariusz on-line dostępny na stronie Komisji Europejskiej: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12376-Commission-Communication-Renovation-wave-initiative-for-the-building-sector/public-consultation (istnieje możliwość zmiany wersji językowej z EN na PL w górnej części strony).
 
Ponadto, chcielibyśmy też poinformować o rozpoczynającym się w poniedziałek, 22 czerwca Europejskim Tygodniu Zrównoważonej Energii (EUSEW2020), który w tym roku odbędzie się on-line. W ramach EUSEW 2020 odbędzie się m.in. trzydniowa konferencja dot. polityk UE związanych z energią, z licznymi sesjami - w tym także sesją nt. wspomnianej powyżej inicjatywy "Fala renowacji" (sesja on-line 23 czerwca 2020 w godz. 14:30-15:45: https://www.eusew.eu/boosting-european-green-deal-renovation-wave ). Udział w EUSEW2020 jest bezpłatny, ale obowiązuje rejestracja.

Zapisz się do naszego newslettera!