Szczegóły aktualności:

Stowarzyszenie Klub Nine Six MC Poland w Zielonej Górze z dofinansowaniem

Małgorzata Tramś-Zielińska | Tryb pozakonkursowy | 24-06-2020

Stowarzyszenie Klub Nine Six MC Poland Oddział w Zielonej Górze decyzją zarządu województwa otrzymał wsparcie w wysokości 450 zł na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia. Zadanie pn. „Akcja zbiórki krwi – Moto Krew organizowana przez NINE SIX MC POLAND ZIELONA GÓRA” realizowane będzie w okresie od 6 lipca do 31 lipca 2020 r.

Zgłoszone zadanie spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a ustawy z dnia 24  kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W ramach zadania Stowarzyszenie planuje w porozumieniu z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze organizację zbiórki krwi wśród Zielonogórzan. Akcja ma mieć miejsce 19 lipca br. przy RCKiK na ulicy Zyty.

Projekt ma na celu propagowanie honorowego krwiodawstwa oraz uświadomienie Lubuszan, jak cennym darem w przypadku zagrożenia zdrowia bądź życia jest krew. Ponadto zorganizowanie akcji wspomoże Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa poprzez odbudowanie rezerw krwi w tak trudnym okresie pandemii COVID-19.

Oferta dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej:  

https://bip.lubuskie.pl/189/3668/Oferta_Klubu_Nine_Six_MC_Poland_Zielona_Gora/

 

Zapisz się do naszego newslettera!