Szczegóły aktualności:

Dofinansowanie dla Ludowego Klubu Sportowego „BŁĘKITNI” Lubięcin

Małgorzata Tramś-Zielińska | Tryb pozakonkursowy | 24-06-2020
Ludowy Klub Sportowy „BŁĘKITNI” Lubięcin w Lubięcinie złożył do Departamentu Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego ofertę w trybie pozakonkursowym na zadanie pn. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, które odbędzie się w terminie od 2 lipca do 5 sierpnia br

Zgłoszone zadanie, spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadanie publiczne polega na spotkaniu klubów piłkarskich z województwa lubuskiego i z województwa zachodniopomorskiego gdzie rozegrane zostaną mecze piłkarskie. W ramach spotkania odbędzie się także mini turniej mający na celu integrację i zdobycie nowych doświadczeń. Spotkanie odbędzie się w dniach 03-05 lipca br. na kompleksie sportowym w Międzyzdrojach i stadionie Floty Świnoujście. Uczestnikami będzie około 40 zawodników z województwa lubuskiego, tj. Lubięcin, Tarnów Jezierny i Bojadła oraz zawodnicy ze Świnoujścia i Międzyzdrojów.

Zarząd Województwa Lubuskiego 23 czerwca br., pozytywnie rozpatrzył ofertę Ludowego Klubu Sportowego „BŁĘKITNI” Lubięcin w Lubięcinie i zarekomendował zadanie do dofinansowania w wysokości  5.000 zł.

Zapisz się do naszego newslettera!