Szczegóły aktualności:

Posiedzenie Komisji Współpracy Zagranicznej i Promocji Województwa

Jarosław Rodziewicz | Z prac Komisji Sejmiku | 25-06-2020

Posiedzenie Komisji Współpracy Zagranicznej i Promocji Województwa Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyło się 25 czerwca 2020 r. o godz. 10:00 w sali 108 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7.

 

Uczestnicy posiedzenia uczcili minutą ciszy pamięć byłego dyrektora UMWL w Zielonej Górze Andrzeja Dębowskiego.Członkowie Komisji zaopiniowali:

  1. Raport o stanie województwa za 2019 rok.
  2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2019 rok.
  3. Informację o stanie mienia Województwa Lubuskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Ponadto przyjęli protokół z posiedzenia Komisji w dniu 28 maja 2020 r.

Zapisz się do naszego newslettera!