Szczegóły aktualności:

23 tys. zł na założenie firmy dla młodych

Dariusz Nowak | Warte uwagi | 29-06-2020

Wojewódzki Urząd Pracy zachęca do wzięcia udziału w konkursie na dofinansowanie projektów wspierających założenie własnej firmy. Nabór wniosków rozpocznie się 3 sierpnia i potrwa do 21 sierpnia. Konkurs ma pomóc Lubuszanom w wieku od 18 -29 lat, które są bierne zawodowo lub bezrobotne, niezarejestrowane w urzędzie pracy. Dotacje na założenie firmy udzielane będą jedynie osobom, które utraciły zatrudnienie po 1 marca br. w wyniku pandemii COVID-19.

W konkursie o dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty spełniające łącznie warunki:

· prowadzące działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, niedziałające dla zysku lub przeznaczające zysk na cele statutowe,

· posiadające co najmniej dwuletnie doświadczenie w udzielaniu dotacji, pożyczek lub poręczeń na utworzenie albo rozwój przedsiębiorstw w okresie ostatnich sześciu lat od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie projektu,

· posiadające siedzibę na terenie woj. lubuskiego (lub filię, delegaturę funkcjonującą w Lubuskiem od co najmniej pięciu lat).

Formy pomocy, jakie udzielane będą w projektach:

· dotacje na założenie działalności gospodarczej w maksymalnej wysokości 23 050 zł na osobę,

· wsparcie pomostowe przez sześć miesięcy na pokrycie bieżących wydatków,

· szkolenia z zakresu założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, np. przepisy podatkowe, księgowość, reklama firmy, obsługa klienta.

Udział w projektach jest bezpłatny. Wszelka pomoc udzielana w projektach będzie dostosowana do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnościami. Realizatorzy projektów w razie potrzeby zastosują wszelkie niezbędne usprawnienia, na które mogą otrzymać dodatkową pulę pieniędzy.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie wszystkich projektów w konkursie wynosi 20 mln zł. Wnioskodawcy zobowiązani są do wniesienia 5% wkładu własnego (po odliczeniu wydatków na dotacje i wsparcie pomostowe).

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie wszystkich, którzy chcą pomóc osobom młodym w założeniu własnej firmy. Pomoże to im wyjść z trudnej sytuacji na rynku pracy, w jakiej znaleźli się po utracie pracy w związku z pandemią koronawirusa.

Szczegóły na temat naboru wniosków wnioskodawcy znajdą na stronie WUP: http://power-wupzielonagora.praca.gov.pl/ ( https://wupzielonagora.praca.gov.pl/web/pokl-zielona-gora/-/12796506-nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-projektow-w-trybie-konkursowym-w-ramach-programu-operacyjnego-wiedza-edukacja-rozwoj ) oraz w Punkcie Informacyjnym EFS mieszczącym się w WUP: ul. Wyspiańskiego 15, pok. 311, tel. 68 456 56 04, adres e-mail efs@wup.zgora.pl .

Zapisz się do naszego newslettera!