Szczegóły aktualności:

Jak zmieniają się lubuskie placówki ochrony zdrowia?

Administrator | Zdrowie | 23-11-2009

23.11.2009 r. Radni Województwa Lubuskiego zgodzili się na rozszerzenie działalności Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Zielonej Górze. WOMP utworzy „Poradnię chorób zawodowych zakaźnych”. Zdecydowano także o zmianach w działalności kilku innych placówek.


 

Ze względu na wzrost w ostatnich latach liczby chorób zawodowych zakaźnych i odzwierzęcych, które obecnie wśród chorób zawodowych zajmują pierwsze miejsce, celowe jest utworzenie w WOMP „Poradni chorób zawodowych zakaźnych”. Będzie się ona zajmować się oceną narażenia zawodowego, opracowaniem dokumentacji medycznej niezbędnej do rozpoznania choroby zawodowej i wydaniem orzeczenia lekarskiego.


Zdrowie psychiczne

Radni zatwierdzili także uchwałę w sprawie rozszerzenia działalności Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu o Poradnie Zdrowia Psychicznego w Kostrzynie nad Odrą i Słubicach. Uruchomienie placówek wynika z zapotrzebowania Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze. Świadczenia tego rodzaju w obu tych gminach nie są realizowane, a utworzenie poradni umożliwi pacjentom szpitala z tych rejonów zapewnienie ciągłości leczenia.
Radni wyrazili również zgodę na rozszerzenie działalności Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze. Chodzi o świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego. Szpital zdecydował o pozyskaniu własnej karetki, której obsadę lekarską będzie zabezpieczał. Ponieważ istnieje deficyt wykonawców świadczących usługi transportu sanitarnego pacjentów, szpital planuje realizować je innym podmiotom odpłatnie.


Formalności


Radni zatwierdzili zmiany statutu Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze. „Oddział Neurochirurgii” zastąpiony został „Lubuskim Ośrodkiem Neurochirurgii i Neurotraumatologii”.
Radni zatwierdzili również zmiany w statucie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze dotyczące nazewnictwa niektórych komórek organizacyjnych. Wynikają one z konieczności dostosowania do wymogów ujętych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej. W związku z tym zmienia się nazewnictwo komórek - będą „zespoły ratownictwa medycznego” i „zespół transportu sanitarnego”.

Zapisz się do naszego newslettera!