Szczegóły aktualności:

Przyszłość lubuskiej telemedycyny

Administrator | Zdrowie | 18-12-2009
18.12.2009 r. odbyły się negocjacje w zakresie uszczegółowienia projektu „Lubuska Sieć Teleradiologii - e-zdrowie w diagnostyce obrazowej”. W spotkaniu wzięli udział wicemarszałek Elżbieta Polak, prof. zw. dr hab. Czesław Osękowski Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego SPZOZ w Zielonej Górze Waldemar Taborski.
„Lubuska Sieć Teleradiologii - e-zdrowie w diagnostyce obrazowej” to pierwszy projekt w zakresie e-zdrowia w naszym regionie, który m.in. umożliwi szybką diagnostykę przez internet. Jego celem jest budowa regionalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego poprzez utworzenie teleradiologicznej sieci, w ramach której planuje się wdrożenie usług związanych ze zdrowiem, zwiększenie dostępności rozwiązań w zakresie telemedycyny, zmniejszenie problemów kadrowych związanych z dostępnością specjalistów radiologów a także budowę i dalszy rozwój Lubuskiej Sieci Teleradiologii (LST).
Będzie to pierwszy tego typu projekt realizowany w szerokim partnerstwie. Lider projektu - Uniwersytet Zielonogórski zaprosi do współpracy wszystkie zainteresowane udziałem podmioty realizujące usługi medyczne.
Spotkanie informacyjne będzie zorganizowane w pierwszej połowie stycznia 2010 r. Partnerzy projektu zdobędą wiedzę na temat kwalifikowalności wydatków.

Zapisz się do naszego newslettera!