Szukaj

Harcerstwo: Hołd dla ludzi z pasją

Administrator | Sejmik | 01-02-2010
01.02.2010 r. Sejmik Województwa Lubuskiego przyjął stanowisko w sprawie 100. rocznicy harcerstwa w Polsce. Inaugurując obchody radni złożyli hołd wszystkim, którzy z narażeniem życia tworzyli fundamenty organizacji. Honorowe odznaki za zasługi dla województwa lubuskiego wręczyli marszałek Marcin Jabłoński i przewodniczący sejmiku Krzysztof Seweryn Szymański.
Galeria zdjęć z uroczystego przekazania dokumentu Sejmiku Województwa Lubuskiego oraz części artystycznej przygotowanej przez harcerzy poniżej.STANOWISKO
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 1 lutego 2010 roku

w sprawie 100. rocznicy harcerstwa w Polsce

W 2010 roku mija 100 lat od powstania na ziemiach polskich harcerstwa - organizacji, która zawsze za nadrzędny cel stawiała sobie patriotyczne wychowanie młodego człowieka i kształtowanie jego charakteru.
Działalność harcerstwa stanowi piękną kartę historii naszego narodu, zwłaszcza w okresie zmagań o wolność i niepodległość. Z dumą wspomina się tych młodych ludzi, którzy wówczas całym sercem angażowali się w sprawy ojczyzny, często oddając jej w darze swoje życie.
Na obszarze stanowiącym dziś Województwo Lubuskie tradycje harcerskie zapoczątkowane zostały 80 lat temu. Wtedy to - staraniem mieszkających tu Polaków i działaczy Związku Polaków
w Niemczech - w Starym i Nowym Kramsku, Podmoklach Małych i Wielkich, Dąbrówce Wielkopolskiej
i Babimoście powstały pierwsze polskie szkoły, a przybyli tu nauczyciele zorganizowali pierwsze harcerskie drużyny.
Dziś lubuskie harcerstwo to praca zuchów, harcerzy, wędrowników i instruktorów, łączących realizację nowoczesnego programu wychowania i edukacji z troską o zachowanie patriotycznych wartości.
Inaugurując obchody 100-lecia harcerstwa polskiego, Sejmik Województwa Lubuskiego składa hołd wszystkim, którzy z narażeniem swojego życia tworzyli jego fundamenty i w kolejnych dziesięcioleciach przekazywali patriotyczne tradycje kolejnym pokoleniom, a także całej rzeszy współczesnych organizatorów i instruktorów, którzy nadal krzewią szczytne idee harcerstwa.
Jednocześnie Sejmik Województwa Lubuskiego zwraca się do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego województwa oraz innych instytucji i podmiotów gospodarczych z prośbą o współudział w organizowaniu lokalnych struktur harcerstwa oraz wspieranie ich działalności.

PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU

Krzysztof Seweryn SzymańskiNa wniosek Komendy Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP 15-tu najbardziej wyróżniającym się instruktorom harcerstwa nadane zostały Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Lubuskiego, które wręczyli Marszałek Województwa Lubuskiego Marcin Jabłoński oraz Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego Krzysztof Seweryn Szymański.


Odznaczone osoby:

Katarzyna Maria Dymel

Romualda Maria Jarecka-Cieślak

Halina Kasperska

Halina Mąderek-Matysik

Beata Urszula Wykrzykacz

Halina Zalewska

Artur Doliński

Piotr Karalus

Leszek Władysław Kornosz

Jerzy Lasota

Stanisław Michalski

Marek Józef Musielak

Tadeusz Wacław Strażewicz

Zbigniew Ignacy Tatarzyński

Jerzy Józef Zgodziński


Wybitni przedstawiciele lubuskiego harcerstwa z rąk marszałka i przewodniczącego otrzymali dyplomy upamiętniające inaugurację obchodów 100-lecia harcerstwa w Polsce.


Dyplomy otrzymali:

Leszek Kornosz - Komendant Lubuskiej Chorągwi ZHP od 2006 roku

Elżbieta Maciejewska - Komendant Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP w latach 1991-2006

Renata Ochwat - ostatnia Komendantka Chorągwi Gorzowskiej

Michał Pepiński - Komendant Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP w latach 1971-1973

Piotr Januszka - Komendant Chorągwi Zielonogórskiej ZHP w latach 1986-1989

Edward Sobański - Komendant Chorągwi Zielonogórskiej ZHP w latach 1989-1991

Wiesław Cieśla - uczestnik Powstania Warszawskiego i Małego Sabotażu

Tadeusz Daszkiewicz - instruktor harcerski, który tworzył fundamenty lubuskiego harcerstwaGaleria zdjęć:
 • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej UZ
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE