Szczegóły aktualności:

Wicemarszałek Tomasz Wontor Makusynem

Małgorzata Tramś-Zielińska | Kultura | 29-03-2010

31.03.2010 r.  w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze miało miejsce niecodzienne wydarzenie związane z historią  Makusynów  - zielonogórskich harcerzy ze szczepu im. Kornela Makuszyńskiego Związku Harcerstwa Polskiego. Podczas uroczystości wicemarszałek Tomasz Wontor został przyjęty do szczepu  Makusynów. Ceremonii dokonał osobiście Zbigniew Czarnuch, założyciel i opiekun słynnego szczepu.

Wicemarszałek Tomasz Wontor, dziękując za wyróżnienie, powiedział, że to dla niego wielki zaszczyt, ponieważ jako młody człowiek niejednokrotnie słyszał o tej grupie harcerzy, których działalność jest wzorem i tworzy legendę związaną z harcerstwem na ziemiach lubuskich. Wyraził przekonanie, że nadal będą tak wspaniale edukować kolejne pokolenia młodych ludzi, dla których historia  i postawa obywatelska wpisują się w słowo CZUWAJ.

 


Natomiast wicemarszałek odznaczył druha Zbigniewa Czarnucha odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Odznaczenie przyznawane jest osobom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

 

Następnie wspólnie z innymi druhami i przyjaciółmi Makusynów obejrzał  wystawę poświęconą historii szczepu. Wczoraj otwarto dwie wystawy: "'Makusyny' - zielonogórscy harcerze ze szczepu im. Kornela Makuszyńskiego" oraz "Jerzy Czerniawski, Zdzisław Milach - Grafiki ze zbiorów Piotra Pudłowskiego".

Zbigniew Czarnuch

Zbigniew Czarnuch – historyk, pedagog, regionalista. Studiował historię na UAM w Poznaniu i Uniwersytecie Warszawskim. Swoją pracę zawodową związał z oświatą. Pracował głównie, jako nauczyciel i dyrektor w szkołach i innych eksperymentalnych placówkach oświatowych, m.in.: w Witnicy, Zielonej Górze, Poznaniu, Warszawie, Lesku, Czarnej, Mokobodach, Niwiskich. Podczas pracy w szkolnictwie eksperymentował w poszukiwaniu systemu wychowawczego szkoły. W tym obszarze wiele lat współpracował z prof. W. Okoniem i H. Muszyńskim. Aktywnie działał w Związku Harcerstwa Polskiego. W latach 1956 – 1968 założył i prowadził słynny szczep harcerski „Makusyny”. Pracował w Głównej Kwaterze Związku Harcerstwa Polskiego- założył i prowadził Wydział Dokumentacji i Informacji. Poza kształceniem kadry w Centralnej Szkole Instruktorów ZHP prowadził zajęcia z metodyki harcerskiej na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1972 – 1973 był redaktorem Telewizji Warszawskiej, inicjator programu dla dzieci pn.„Sekretarzyk rodzinny” poświęcony dziejom rodzin. Do Witnicy, po trzydziestoletniej nieobecności, powraca w 1981 roku. Kilka lat później zakłada Towarzystwo Przyjaciół Witnicy i przystępuje do prac badawczych nad dziejami Witnicy i regionu. We współpracy z dawnymi niemieckimi mieszkańcami miasteczka założył Izbę Regionalną. W roku 1994 opracował koncepcję Witnickiego Parku Drogowskazów i Słupów Milowych Cywilizacji, która została zaakceptowana do realizacji przez władze Witnicy.

Aktywnie współpracuje z wieloma redakcjami pism pedagogicznych i regionalnych. Jest inicjatorem założenia Towarzystwa Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości w Gorzowie Wlkp. oraz Nadwarciańskiego Rocznika Historyczno – Archiwalnego. Przez szereg lat jest także członkiem redakcji regionalnego czasopisma „Trakt – Warta – Odra”. W roku 1997 z Jego inicjatywy powstało Polsko – Niemieckie Stowarzyszenia EDCATIO działające w Euroregionie Pro Europa Viadrina. Autor i redaktor wielu publikacji książkowych. Członek korespondent berlińskiego stowarzyszenia Landersgeschichtlichen Vereinigung für die Mark Brandenburg.

Wiele razy nagradzany za zaangażowanie w projekty związane z dawną Nową Marchią. Laureat wielu nagród za krzewienie historii i kultury lokalnej. Odznaczony m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznaką Tysiąclecia Państwa Polskiego, Lubuską Nagroda Kulturalną, Medalem Persona Euroregionu Pro Europa Viadrina, Honorową Odznaką Za zasługi dla Województwa Lubuskiego. Kawaler Orderu Uśmiechu. Honorowy Obywatel Fromborka, Zielonej Góry i Witnicy. W 2009 roku wyróżniony niemiecką nagrodą kulturalną „Georg Dehio – Kulturpreis”. W uznaniu zasług w dziele rozwijania i umacniania społeczeństwa obywatelskiego wyróżniony Kamieniem Milowym – nagrodą Redakcji miesięcznika PULS. Posiada tytuł Honorowego Kustosza Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze.

"Jerzy Czerniawski, Zdzisław Milach - Grafiki ze zbiorów Piotra Pudłowskiego"

Wystawa grafik Jerzego Czerniawskiego i Zdzisława Milacha ze zbiorów Piotra Pudłowskiego to kolekcja około 70. grafik znanych i cenionych polskich grafików. Wystawę można oglądać dzięki uprzejmości Piotra Pudłowskiego, prezesa i dyrektora generalnego zielonogórskiej firmy Gazstal, który od lat zbiera grafiki obu artystów. Jerzy Czerniawski urodził się w 1947 roku. Studia ukończył we wrocławskiej PWSSP. Uprawia grafikę artystyczną, grafikę użytkową, scenografię, malarstwo, rysunek. Specjalizuje się w plakacie teatralnym. Otrzymał II nagrodę na Międzynarodowym Biennale Plakatu w Warszawie (1974) i II nagrodę na Międzynarodowym Biennale w Lahti (1977). Zdobył nagrodę za najlepszy plakat roku w Warszawie w latach 1975, 1979 i 1980. Mieszka w Warszawie.

Zdzisław Milach ukończył studia na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu w zakresie grafiki warsztatowej (studia u prof. Haliny Pawlikowskiej). Dyplom otrzymał w 1974 roku. Od 1975 do 1984 roku był redaktorem graficznym w Państwowym Wydawnictwie Rolniczym i Leśnym w Warszawie. Jest laureatem szeregu konkursów na serie wydawnicze, jak również warszawskiego konkursu na "Najlepszą Książkę Roku". W latach 1990-1994 był naczelnym grafikiem miesięcznika Magazyn Ilustrowany "Przyjaciółka".

 

"'Makusyny' - zielonogórscy harcerze ze szczepu im. Kornela Makuszyńskiego"

Kolejna wystawa z cyklu "My zielonogórzanie, nasz lubuski dom" prezentuje oblicze grupy harcerskiej, jaką były przez lata "Makusyny". Był to znany szczep harcerski, bardzo popularny wśród zielonogórskiej młodzieży lat 50., 60. i 70. Wielu wychowanków, druhów, harcerzy i harcerek z tego szczepu zajmuje obecnie eksponowane stanowiska i wpływa na kształt i jakość życia w naszym mieście (m. in. Wojciech Janka - dyrektor ZGKiM, Henryk Janik - radny Miasta Zielona Góra, Janusz Marciniak - prezes klubu "Gwardia", Ewa Duma - kronikarz Miasta Zielona Góra). Poprzez wystawę chcielibyśmy przypomnieć obecnym mieszkańcom tę piękną tradycję i historię harcerską, opowiedzieć dzieje szczepu, ukazać wydarzenia z nim związane i ludzi, którzy byli oddani sprawie harcerstwa. Nie istniałby szczep "Makusynów" w Zielonej Górze, gdyby nie zaangażowanie, pracowitość, pomysłowość i oddanie idei Zbigniewa Czarnucha, dobrego ducha i głównodowodzącego "Makusynami". Na wystawie można zapoznać się z dziejami szczepu w formie harcerskiego alfabetu, przewertować kroniki, pamiętniki "Makusynów" i "Makucórek", powspominać dawne czasy obejrzeć wiele zdjęć, zobaczyć emblematy i pamiątki dawnego harcerstwa.

Obie ekspozycje czynne będą do 2 maja br., a ich kuratorem jest Izabela Korniluk.

Zapisz się do naszego newslettera!