Szczegóły aktualności:

Nowe horyzonty szpitala w Torzymiu

Katarzyna Fedro | Zdrowie | 03-09-2010

- To dla nas ważna chwila. Mam nadzieję, że w szpitalu w Torzymiu stworzymy jeszcze lepsze warunki do dbania o zdrowie pacjentów – powiedział marszałek Marcin Jabłoński chwilę po podpisaniu aktu notarialnego powołującego Spółkę z o.o. pod nazwą „Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu”. 3.09.2010 r. w urzędzie marszałkowskim w Zielonej Górze odbyła się konferencja prasowa w tej sprawie.

Powołanie spółki jest realizacją procesu polegającego na przekształceniu organizacyjno-prawnym szpitala w ramach Programu Rządowego. Dzięki temu samorząd, do którego należy placówka, będzie mógł skorzystać z pomocy finansowej państwa. Przekazanie środków będzie się odbywać na podstawie umów zawartych między rządem a samorządem. – Liczę, że gotowe do przekształcenia są inne jednostki. Mamy takie plany – dodał marszałek Marcin Jabłoński. Jednocześnie podziękował wicemarszałek Elżbiecie Polak za zaangażowanie i wyraził nadzieję na wsparcie nawopowołaniej Rady Nadzorczej spółki.

Wicemarszałek wspominała o determinacji z jaką przystąpiono do restrukturyzacji jednostki. – Na początek nie wyglądało to dobrze. Opracowaliśmy strategię ochrony zdrowia i priorytetem było przekształcenie szpitala w spółkę – powiedziała. Elżbieta Polak wyliczała korzyści z tej zmiany. To przede wszystkim przejrzystość finansowa placówki, efektywny sposób jej zarządzania oraz możliwość pozyskiwania środków finansowych. Wiadomo już, że placówka w Torzymiu może liczyć na początek na 2,5 mln złotych rządowego wsparcia.

Wśród zaproszonych na spotkanie gości znaleźli się członkowie Rady Nadzorczej Spółki: Mirosław Marcinkiewicz, Piotr Żakowiak i Kamil Szajek, a także Janusz Dreczka – szef szpitala w Torzymiu. Podczas spotkania z dziennikarzami podziękował Zarządowi Województwa Lubuskiego za zaufanie. – Robimy wszystko, aby pacjenci nie odczuli zmian, ale aby jednocześnie je widzieli – powiedział. Maciej Kozłowski – Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia w urzędzie marszałkowskim mówił, że prace nad tym sukcesem trwały rok. - Przed Torzymiem otwiera się zupełnie nowy horyzont – dodał. Na konferencji prasowej można było zobaczyć m.in. jak szpital w Torzymiu będzie wyglądał w najbliższej przyszłości.

30.03.2010 r. Sejmik Województwa Lubuskiego podjął uchwałę w sprawie likwidacji od 01.07.2010 r. Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Torzymiu na rzecz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której jedynym udziałowcem jest Województwo Lubuskie.

Inni już czekają

Zmiana na spółki prawa handlowego czeka też inne lubuskie publiczne zakłady opieki zdrowotnej: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., Szpital Wojewódzki SPZOZ im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze, Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu oraz Wojewódzki Szpital Specjalistycznym dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SPZOZ w Ciborzu.

Pomocna dłoń rządu

Rząd Rzeczpospolitej Polskiej w uchwale Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia" przedstawił program oferujący jednostkom samorządów terytorialnych pomoc w restrukturyzacji organizacyjno-prawnej zakładów opieki zdrowotnej. Umożliwia on skuteczną pomoc w przekształceniach i restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej. Dzięki programowi samorządy będące organami założycielskimi samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, będą mogły skorzystać z pomocy finansowej przewidzianej na ten cel w budżecie państwa. Przekazanie środków będzie się odbywać na podstawie umów zawartych między rządem a samorządem, który przygotuje plan restrukturyzacji jednostki.

Konieczna zmiana

Warunkiem otrzymania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu państwa jest m.in. zmiana formy prawnej z samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na niepubliczny zakład opieki zdrowotnej (spółka kapitałowa). Ma to służyć lepszemu, bardziej efektywnemu zarządzaniu zakładami oraz poprawie ich organizacji i finansowania. Obecnie obowiązująca forma prawna samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej zawiera wiele ograniczeń uniemożliwiających ich szybki rozwój.

Galeria zdjęć

Powołanie szpitalnej spółki w Torzymiu

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego newslettera!