Szczegóły aktualności:

Działaj z Nami – dotacje czekają

Katarzyna Fedro | Rolnictwo | 09-11-2010

Stowarzyszenie "LGD Działaj z Nami" zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Beneficjenci mogą starać się o środki na wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. - Jestem przekonany, że działalność lokalnych grup to jedna z najważniejszych form promocji lubuskiej przyrody i zasobów historyczno-kulturalnych województwa – mówi marszałek Marcin Jabłoński. Wnioski można przesyłać do 23. listopada br.

Nowa forma promocji

- Niemal całe województwo lubuskie jest pokryte obszarami działania lokalnych grup. Dzięki temu zyskało nową formę promocji przygotowaną przez samych mieszkańców, którzy najlepiej wiedzą, co w ich okolicy jest warte uwagi, warte pokazania w kraju i za granicą – przekonuje Marcin Jabłoński, Marszałek Województwa Lubuskiego. Zdaniem marszałka, realizacja projektów lokalnych grup pobudza równocześnie aktywności społeczności lokalnej. Ma także wpływ na rozwój usług związanych z hotelarstwem, agroturystyką i gastronomią w mniejszych miejscowościach regionu.  Również ważne jest, że dzięki dofinansowanym projektom możliwa jest aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem – dodaje.

Uzyskaj dofinansowanie

Projekt obejmuje działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Można starać się o dofinansowanie na:

1. Operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. małych projektów:

– termin składania wniosków: 10.11.2010 r. – 23.11.2010 r.

– limit dostępnych środków: 1.008.822,08 zł;

2. Operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”:

– termin składania wniosków: 10.11.2010 r. – 23.11.2010 r.

– limit dostępnych środków: 2.964.794,00 zł;

3. Operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”:

– termin składania wniosków: 10.11.2010 r. – 23.11.2010 r.

– limit dostępnych środków: 916 091,00 zł;

4. Operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”:

– termin składania wniosków: 10.11.2010 r. – 23.11.2010 r.

– limit dostępnych środków: 866 091,00 zł.

Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze LGD: Stowarzyszenie „LGD Działaj z Nami”, ul. Wałowa 1, 66-200 Świebodzin, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-13.00. Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz  z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są w biurze oraz na stronie internetowej LGD Stowarzyszenie „LGD Działaj z Nami”: www.lgddzn.pl, a także w siedzibie oraz na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego: www.prow.lubuskie.pl.  Dodatkowo informacji udziela pracownik biura LGD Paweł Bugała, tel. 068/475 46 23.

Ambitne cele

Stowarzyszenie "LGD Działaj z Nami" ma na celu:

- wszechstronne działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich,

- aktywizowanie ludności wiejskiej i małych miast,

- realizację  działań w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju opracowanej przez Lokalną Grupę Działania (LGD),

- promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturalnych, rozwój turystyki i jej szerokiej popularyzacji.

Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania ma na celu

- działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich,

- aktywizowanie ludności wiejskiej,

- realizacja lokalnej strategii rozwoju (LSR) opracowanej przez lokalną grupę działania (LGD),

- upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich,

- promocja obszarów wiejskich,

- wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych, ekologicznych i sportowych,

- wspomaganie rozwoju demokracji,

- upowszechnianie i ochrona wolności praw człowieka oraz swobód obywatelskich,

- aktywizowanie zawodowe osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.


zeskanuj QRCode

Podobne artykuły:

 • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej UZ
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE