Szczegóły aktualności:

Sesja sejmiku

Małgorzata Tramś-Zielińska | Sejmik | 07-12-2010

7.12.2010 r. w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze odbyła się trzecia w tej kadencji Sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego. Radni Województwa Lubuskiego powołali skład komisji stałych, Komisji Rewizyjnej i Komisji Statutowej (zobacz skład komisji).

W trakcie obrad sejmik podjął uchwały w sprawie:
  • powołania komisji stałych, Komisji Rewizyjnej i Komisji Statutowej,
  • zmiany uchwały w sprawie niektórych czynności związanych z podróżą służbową radnych Województwa Lubuskiego oraz ustalenia stawek za jeden kilometr przebiegu, w przypadku korzystania w podróży służbowej przez radnych z samochodu nie będącego własnością Województwa Lubuskiego,
  • ustalenia wynagrodzenia Marszałka Województwa Lubuskiego,
  • wyznaczenia osób do składu Kapituły „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”,
  • zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu,
  • wyrażenia opinii do wniosku Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. o czasowe zaprzestanie działalności Poradni Pulmonologicznej dla Dzieci,
  • wyrażenia opinii do wniosku Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. o czasowe zaprzestanie działalności Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego dla Dorosłych i Dzieci,
  • wyrażenia opinii do wniosku Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. o czasowe zaprzestanie działalności Wojewódzkiej Poradni Endokrynologicznej i Chorób Tarczycy,
  • zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.,
  • zatwierdzenia zmian statutu Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze.

Radni przyjęli także stanowisko w sprawie planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2011 r.

Powołano następujących radnych do składu komisji stałych Sejmiku Województwa Lubuskiego:

 

1. Komisja Budżetu i Finansów

1. Marcinkiewicz Mirosław       (PO) – Przewodniczący

2. Pająk Tadeusz                      (PO) - Wiceprzewodniczący

3.      Dziduch Roman                      (PO) – członek

4.      Kołodziej Zbigniew                  (PSL) – członek

5.      Osińska Bożena                     (PO) – członek

6.      Paluch Robert                         (PiS) – członek

7.      Polak Elżbieta                         (PO) – członek

8.      Rubacha Józef                       (PSL) – członek

9.      Winnicka Mirosława                (SLD) – członek

10.  Wontor Tomasz                      (SLD) – członek

 

2. Komisja Gospodarki i Rozwoju Województwa

1. Paluch Robert                       (PiS) – Przewodniczący

2. Balcerzak Klaudiusz             (PO) – Wiceprzewodniczący

3.      Fedko Edward                       (SLD) – członek

4.      Fiedorowicz Czesław              (PSL) – członek

5.      Grabarek Grzegorz               (PiS) – członek

6.      Jabłoński Marcin                     (PO) - członek

7.      Polak Elżbieta                         (PO) – członek

8.      Rubacha Józef                       (PSL) – członek

9.      Stawowczyk Grażyna             (PO) – członek

10.  Zaręba Marek                         (SLD) - członek

 

3. Komisja Kultury, Edukacji i Kultury Fizycznej

1. Fiedorowicz Czesław           (PSL) – Przewodniczący

2. Gryko Lidia                            (SLD) – Wiceprzewodniczący

3.      Andrzejczak Bogusław           (SLD) – członek

4.      Balcerzak Klaudiusz               (PO) – członek

5.      Bartkowiak Józef                    (SLD) – członek

6.      Kościk Zbigniew                     (PiS) – członek

7.      Maciuszonek Wacław             (PO) - członek

8.      Marcinkiewicz Mirosław          (PO) - członek

9.      Stawowczyk Grażyna             (PO) – członek

10.  Pająk Tadeusz                        (PO) – członek

11.  Pańtak Kazimierz                   (SLD) – członek

 

4. Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

1. Kołodziej Zbigniew              (PSL) – Przewodniczący

2. Turczyniak Leszek               (PO) – Wiceprzewodniczący

3.      Bartkowiak Józef                    (SLD) – członek

4.      Dziduch Roman                      (PO) – członek

5.      Grabarek Grzegorz                (PiS) – członek

6.      Maciuszonek Wacław             (PO) – członek

7.      Paduszyński Zdzisław            (PSL) – członek

8.      Tymszan Paweł                      (SLD) – członek

 

5. Komisja Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych

1. Osińska Bożena                   (PO) – Przewodnicząca

2. Kucharska Barbara              (PSL) – Wiceprzewodnicząca

3.      Andrzejczak Bogusław           (SLD) – członek

4.      Gryko Lidia                             (SLD) – członek

5.      Paduszyński Zdzisław            (PSL) – członek

6.      Pańtak Kazimierz                   (SLD) - członek

7.      Płonka Elżbieta                       (PiS) – członek

8.      Stawowczyk Grażyna             (PO) – członek

9.      Turczyniak Leszek                 (PO) – członek

10.  Zaręba Marek                         (SLD) - członek

 

6. Komisja Współpracy Zagranicznej i Promocji Województwa

1. Fedko Edward                                    (SLD) – Przewodniczący

2. Dziduch Roman                     (PO) – Wiceprzewodniczący

3.      Jabłoński Marcin                      (PO) – członek

4.      Kucharska Barbara                  (PSL) – członek

5.      Pająk Tadeusz                         (PO) – członek

6.      Płonka Elżbieta                         (PiS) – członek

7.      Turczyniak Leszek                   (PO) – członek

8.      Winnicka Mirosława                 (SLD) – członek

9.      Wontor Tomasz                       (SLD) – członek

 

Powołano także następujących radnych do Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Lubuskiego:

1. Kościk Zbigniew                  (PiS) – Przewodniczący

2. Stawowczyk Grażyna           (PO) – Wiceprzewodnicząca

3.      Balcerzak Klaudiusz               (PO) – członek

4.      Fiedorowicz Czesław              (PSL) – członek

5.      Kołodziej Zbigniew                 (PSL) – członek

6.      Osińska Bożena                     (PO) – członek

7.      Tymszan Paweł                      (SLD) – członek

 

oraz radnych do Komisji Statutowej Sejmiku Województwa Lubuskiego:

1. Jabłoński Marcin                       (PO) – Przewodniczący

2. Osińska Bożena                         (PO) – Wiceprzewodnicząca

3.      Ardelli Tadeusz                         (PiS) – członek

4.      Paduszyński Zdzisław                  (PSL) – członek

5.      Stawowczyk Grażyna                   (PO) – członek

6.      Turczyniak Leszek                       (PO) – członek

 

Kolejną sesję sejmiku, w planie której jest uchwalenie budżetu województwa na 2011 rok, zaplanowano na 20 grudnia br.

O expose Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Polak czytaj w osobnej informacji.

Galeria zdjęć

Sesja sejmiku 07-12-2010

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego newslettera!