NGO

Kontakty NGO
Baza NGO

Joanna Relich | 20-10-2017 | NGO

Punkt Kontaktowy "Europa dla obywateli" zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządów oraz innych organizacji i instytucji działających w obszarach społeczeństwa obywatelskiego i pamięci europejskiej na bezpłatne spotkanie informacyjne o programie "Europa dla obywateli", które odbędzie się 27 października w Zielonej Górze

 

 

Joanna Relich | 19-10-2017 | NGO
Konsultacje Programu współpracy Województwa Lubuskiego z NGO w 2018 roku

Trwają konsultacje projektu „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku”. Uwagi do dokumentu można nadsyłać drogą pisemną lub mailowo do 30 października br.

 

Joanna Relich | 05-10-2017 | NGO
100 tys. na ratownictwo wodne

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 3 października 2017 roku podjął uchwałę w sprawie podania informacji o możliwości uzyskania dotacji na wsparcie zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego na terenie województwa lubuskiego.

Joanna Relich | 25-08-2017 | NGO
Regionalny Konkurs Grantowy Równać Szanse 2017
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2017" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. 
Joanna Relich | 14-08-2017 | NGO
Prace nad Programem współpracy z organizacjami pozarzadowymi

Uprzejmie informujemy, że Samorząd Województwa Lubuskiego rozpoczął prace nad przygotowaniem projektu „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku”. W związku z powyższym zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu ww. dokumentu.

Joanna Relich | 04-08-2017 | NGO
Inkubator „Małe Wielkie Zmiany”

Zapraszamy do udziału w projekcie "Małe Wielkie Zmiany - sieć rozwoju innowacji społecznych" realizowanego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych z siedzibą w Poznaniu.

Projekt ma na celu wsparcie osób oddalonych od rynku pracy przez zastosowanie nowatorskich rozwiązań, które posłużą ich aktywizacji zawodowej.

 

Joanna Relich | 23-06-2017 | NGO
Bezpłatne porady prawne dla osób starszych

Stowarzyszenie "Ex Dono" z Zielonej Góry realizując autorski projekt "Opieka prawna osób starszych" zaprasza mieszkańców powiatu nowosolskiego i zielonogórskiego, którzy ukończyli 60 rok życia na bezpłatne porady prawne.

Joanna Relich | 19-06-2017 | NGO
Zaproszenie do konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego zmieniający uchwałę w sprawie ustanowienia oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Joanna Relich | 24-05-2017 | NGO
Konferencja Programu Równać Szanse

Stowarzyszenie Instytut Zachodni Partner Regionalny Programu Równać Szanse zaprasza do udziału w I Lubuskiej Konferencji Programu Równać Szanse, która odbędzie się 8 czerwca 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze.

Joanna Relich | 18-04-2017 | NGO
Spotkanie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Na prośbę Polskiej Fundacji Zabezpieczenia Społecznego z Warszawy informujemy, że w dniach 16 – 18 czerwca 2017 r. w Częstochowie odbędzie się wydarzenie o zasięgu ogólnokrajowym pod nazwą  Ogólnopolskie  Spotkania Gminnych i Miejskich Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Strona 1 z 30  > >>

 • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej UZ
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE