NGO

Kontakty NGO
Baza NGO

Dariusz Nowak | 20-04-2018 | NGO

Stowarzyszenie Przyjaciół UTW Żarskiego Domu Kultury w Żarach, decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego otrzymało wsparcie w wysokości 3 tys. zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na realizację zadania "Rekreacja na Pojezierzu Sławskim”. Mowa o organizacji dwudniowej wycieczki integracyjno-turystycznej 50-osobowej grupy seniorów z Żar i z Weissewasser do Sławy.

Joanna Relich | 13-04-2018 | NGO
Środki dla III sektora na realizację zadań publicznych

Jeszcze w miesiącu kwietniu br. planuje się zgodnie z harmonogramem  ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Joanna Relich | 28-03-2018 | NGO
Wyniki konkursu w obszarze kultury

W dniu 27 marca 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego dokonał podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych zlecanych podmiotom III sektora w obszarze kultury.

Joanna Relich | 27-03-2018 | NGO
Wyniki konkursu w obszarze turystyki regionalnej

W dniu 27 marca 2018 r. rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2018 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze turystyki regionalnej.

Joanna Relich | 23-03-2018 | NGO
Nabór do komisji konkursowej w ramach działania na rzecz seniorów

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2018 roku realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego w ramach działania na rzecz seniorów w województwie lubuskim wynikającego z „Wojewódzkiego Programu na rzecz Osób Starszych”

Joanna Relich | 21-03-2018 | NGO
Konsultacji w sprawie zmian do „Programu współpracy Województwa Lubuskiego w 2018 roku”

Trwają konsultacje w sprawie zmian do „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku”. Uwagi do dokumentu można nadsyłać drogą pisemną lub mailowo do 28 marca 2018 r.

Joanna Relich | 28-02-2018 | NGO
Rusza rekrutacja do XI edycji programu „Seniorzy w akcji”! Wyzwanie dla społeczników

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności zapraszają do udziału w ogólnopolskim konkursie „Seniorzy w akcji” – inkubator + dotacje na działania społeczne osób starszych i inicjatywy międzypokoleniowe. Konkurs skierowany jest do osób 60+ lub do par międzypokoleniowych, które mają pomysł na projekt społeczny, chcą pracować nad jego rozwojem i zrealizować przy wsparciu ekspertów, doświadczonych animatorów i uczestników programu. Poszukiwane są osoby, które pragną zdobyć nowe umiejętności, przydatne w swojej dalszej aktywności społecznej.

Joanna Relich | 28-02-2018 | NGO
Konkurs na rzecz seniorów - wydłużenie terminu

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 27 lutego 2018 r. podjął decyzję o wydłużeniu terminu składania ofert w ramach ogłoszonego otwartego konkursu na realizację zadania w ramach działania na rzecz seniorów w województwie lubuskim wynikającego z „Wojewódzkiego Programu na rzecz Osób Starszych”. Termin składania ofert wydłużony został do 8 marca 2018 r.

 

Joanna Relich | 20-02-2018 | NGO
Nabór do komisji konkursowej w obszarze kultury

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert  złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację w formie wsparcia w 2018 roku zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury.

Joanna Relich | 19-02-2018 | NGO
Nabór do komisji konkursowej w obszarze turystyki regionalnej

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert  złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację w formie wsparcia w 2018 roku zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze turystyki regionalnej.

Strona 1 z 32  > >>

 • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej UZ
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE