NGO

Kontakty NGO
Baza NGO

Joanna Relich | 22-08-2019 | NGO
Zaproszenie do prac nad Programem dla NGO na 2020 roku

Rozpoczęto prace nad  projektem „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku”. Zapraszamy organizacje pozarządowe do udziału w pracach nad Programem.

Joanna Relich | 20-08-2019 | NGO
Wyniki konkursu na rzecz seniorów w województwie lubuskim

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 20 sierpnia 2019 r. przyznał dotację na realizację 25 zadań w ramach działania na rzecz seniorów w województwie lubuskim wynikającego z „Wojewódzkiego Programu na rzecz Osób Starszych”.

Joanna Relich | 12-08-2019 | NGO
Wyniki konkursu w obszarze kultury

W dniu 7 sierpnia 2019 r. rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze kultury. 

Joanna Relich | 19-07-2019 | NGO
Nabór do komisji konkursowej w obszarze kultury

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury.

Joanna Relich | 19-07-2019 | NGO
Nabór do komisji konkursowej w ramach działania na rzecz seniorów 2019

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego w ramach działania na rzecz seniorów w województwie lubuskim wynikającego z „Wojewódzkiego Programu na rzecz Osób Starszych”.

Joanna Relich | 09-07-2019 | NGO
Nabór do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego

Marszałek Województwa Lubuskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1), 2), 4) ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatówna członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego na IV kadencję.

Joanna Relich | 27-06-2019 | NGO
Konkurs na zadania w obszarze kultury - II edycja

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 25 czerwca 2019 roku podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze kultury.

Joanna Relich | 27-06-2019 | NGO
III edycja konkursu na rzecz seniorów w województwie lubuskim

25 czerwca br. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Lubuskiego w ramach działania na rzecz seniorów w województwie lubuskim wynikającego z „Wojewódzkiego Programu na rzecz Osób Starszych”.

Joanna Relich | 25-06-2019 | NGO
Seniorzy z Brudzewa Smardzewa i Opalewa wciąż aktywni!

Fundacja „YOLO” od czerwca 2019 r. do października 2019 r. realizuje zadanie publiczne pn. „Seniorzy  z Brudzewa Smardzewa i Opalewa wciąż aktywni!” działania na rzecz Seniorów zamieszkałych na terenie Gminy Szczaniec w Powiecie Świebodzińskim.

Joanna Relich | 18-06-2019 | NGO
Nabór na członków komisji konkursowej na zadanie w obszarze turystyki regionalnej

Trwa nabór na członków komisji konkursowej w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze turystyki regionalnej 

Strona 1 z 37  > >>

 • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej UZ
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE