NGO

Kontakty NGO
Baza NGO

Dariusz Nowak | 20-02-2020 | NGO
Blisko 30 tys. zł na 5 wydarzeń o charakterze sportowym, kulturalnym oraz edukacyjnym. Zarząd Województwa Lubuskiego zdecydował o wsparciu kolejnych inicjatyw lubuskich organizacji pozarządowych. Dzięki temu m.in. odbędą się warsztaty teatralne na Słowacji, czy też zostanie zorganziowana akcja "Wspólne Jutro - Polsko - Białoruska Wymiana Młodzieży".
Joanna Relich | 18-02-2020 | NGO
Nabór do komisji konkursowej w ramach działania na rzecz seniorów 2020

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w ramach działania na rzecz seniorów w województwie lubuskim wynikającegoz „Wojewódzkiego Programu na rzecz Osób Starszych”

Joanna Relich | 14-02-2020 | NGO
Nabór do komisji konkursowej w obszarze kultury

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury.

Joanna Relich | 10-02-2020 | NGO
Przekaż 1 % podatku dla lubuskiego sektora pozarządowego

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego przypomina o możliości przekazania 1% swojego podatku na organizacje pożytku publicznego działające w województwie lubuskim.

Joanna Relich | 10-02-2020 | NGO
Spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych

Zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu informacyjnym dla organizacji pozarządowych, które odbędzie się 17 lutego 2020 r. w Żarach. 

Dariusz Nowak | 31-01-2020 | NGO
Lubuski Związek Piłki Siatkowej z dofinansowaniem

Lubuski Związek Piłki Siatkowej otrzymał finansowe wsparcie na organizację XII Mistrzostw Polski Sędziów Siatkówki. O dotacji zdecydował Zarząd Województwa Lubuskiego. Dzięki temu LZPS zyska 4 tys. zł.

Joanna Relich | 30-01-2020 | NGO
Konkurs w obszarze kultury

21 stycznia br. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia w 2020 roku zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury.

Joanna Relich | 30-01-2020 | NGO
Konkurs na zadania w obszarze turystyki regionalnej

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 21 stycznia 2020 roku podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze turystyki regionalnej.

Joanna Relich | 30-01-2020 | NGO
Konkurs na rzecz seniorów w województwie lubuskim

21 stycznia br. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiegow ramach działania na rzecz seniorów w województwie lubuskim wynikającegoz „Wojewódzkiego Programu na rzecz Osób Starszych”.

Joanna Relich | 10-01-2020 | NGO
Spotkania informacyjne dla organizacji pozarządowych

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim, działająca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, we współpracy z Departamentem Infrastruktury Społecznej, zaprasza na spotkania informacyjne dla organizacji pozarządowych, które odbędą się: 14 stycznia 2020 r. w Słubicach, 15 stycznia 2020 r. w Babimoście, 22 stycznia 2020 r. we Wschowie i 23 stycznia 2020 r. w Międzyrzeczu.

Strona 1 z 39  > >>

 • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej UZ
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE