NGO

Kontakty NGO
Baza NGO

Małgorzata Tramś-Zielińska | 20-02-2019 | NGO
200 tys. zł na promocję przez kulturę Zarząd województwa ogłosił otwarty konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2019 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Na wsparcie tych zadań zabezpieczono kwotę 200 tys. zł. Oferty można składać do 14 marca br.
Łukasz Chybiński | 19-02-2019 | NGO

Rocznik 1989 Zgłoś się! To dla Ciebie rusza konkurs na Lubuskie Obywatelskie Inicjatywy Młodzieżowe. Liczymy na waszą kreatywność i zaangażowanie. Do podziału jest milion złotych! Tym razem chcemy wspólnie świętować 30-lecie wolnej i odrodzonej Polski oraz 15-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej. – Ten konkurs jest dla Was – młodych! Chcemy zachęcić Was do aktywności – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak. Na zgłoszenia czekamy do 13 marca! Szczegóły konkursu na stronie BIP – TUTAJ!

Joanna Relich | 12-02-2019 | NGO
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych

Trwa nabór na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarach: kultury, turystyki regionalnej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na działania wynikające z „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2018 – 2021”.

Joanna Relich | 31-01-2019 | NGO
Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności "Równać Szanse 2019".

Joanna Relich | 23-01-2019 | NGO
Konkurs na zadania w obszarze kultury

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 22 stycznia 2019 roku podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację w formie wsparcia w 2019 roku zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury.

Joanna Relich | 23-01-2019 | NGO
Konkurs na zadania w obszarze turystyki regionalnej

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 22 stycznia 2019 roku podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze turystyki regionalnej.

Joanna Relich | 23-01-2019 | NGO
Konkurs w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

22 stycznia br. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na wsparcie w 2019 roku realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na działania wynikające z „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2018 – 2021”

Joanna Relich | 08-01-2019 | NGO
III Edycja Ogólnopolskiego Konkursu FLORIANY 2019

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz redakcja miesięcznika "Strażak" informują, że ruszyła III Edycja Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i samorządów FLORIANY 2019.

Joanna Relich | 08-01-2019 | NGO
Konkurs

Fundacja Chlorofil z siedzibą w Warszawie, której celem statutowym jest edukacja ekologiczna zaprasza do udziału w konkursie "Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady".

Joanna Relich | 08-01-2019 | NGO
Wydłużenie terminu konkursu „Razem bezpieczniej”

W ramach kolejnej edycji  rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań pn. „Razem bezpieczniej” na rok 2019, informujemy o przedłużeniu terminu do składania projektów na poziomie wojewódzkim.

Strona 1 z 35  > >>

 • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej UZ
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE