NGO

Kontakty NGO
Baza NGO

Organizacje Pozarządowe | 16-03-2017 | NGO
Stypendia dla rodzin dzieci w ciężkim stanie klinicznym Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia n Rzecz Niepełnosprawnych SPES.
Organizacje Pozarządowe | 02-03-2017 | NGO
Szukamy liderów i liderek z województwa lubuskiego

Ruszyła rekrutacja do XIII edycji Programu Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW), to innowacyjny i kompleksowy program rozwojowy dla liderek i liderów działających na rzecz rozwoju lokalnych środowisk, a w szczególności dla uczestników programów PAFW.

Organizacje Pozarządowe | 02-03-2017 | NGO
Międzynarodowy Festiwal Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej Fundacja Inicjatyw na Rzecz Niepełnosprawnych PRO OMNIBUS ogłasza nabór kandydatów na uczestników XXI Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej w Ciechocinku, który odbędzie się w dniach 12-31 lipca 2017 r.
Organizacje Pozarządowe | 21-02-2017 | NGO
Przekaż 1 % podatku dla lubuskiego sektora pozarządowego

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego przypomina o możliości przekazania 1% swojego podatku na organizacje pożytku publicznego działające w województwie lubuskim.

Organizacje Pozarządowe | 21-02-2017 | NGO
Dwa konkursy na rzecz Seniorów
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” zaprasza do udziału w dwóch konkursach -  "Generator Innowacji. Sieci Wsparcia" na innowacyjne pomysły dotyczące wspierania osób starszych i ich opiekunów oraz "Seniorzy w akcji" skierowany do osób 60+, które w oparciu o swoje pasje chcą aktywnie działać na rzecz swoich społeczności.
Małgorzata Tramś-Zielińska | 21-02-2017 | NGO
Konkurs w obszarze turystyki regionalnej rozstrzygnięty 21 lutego br. rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2017 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze turystyki regionalnej.
Małgorzata Tramś-Zielińska | 21-02-2017 | NGO
Ponad 1,3 mln zł na sport - wyniki konkursu 21 lutego 2017 r. rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2017 r. realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej.
Małgorzata Tramś-Zielińska | 21-02-2017 | NGO
Konsultacje społeczne

W związku z ostatnim etapem prac nad Programem Opieki nad Zabytkami Województwa Lubuskiego na lata 2017-2020 w okresie od 28 lutego do 14 marca 2017 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne ww. Programu.

Małgorzata Tramś-Zielińska | 21-02-2017 | NGO
80 tys. zł na przeciwdziałanie uzależnieniom

21 lutego 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego dokonał podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych zlecanych podmiotom III sektora w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Małgorzata Tramś-Zielińska | 21-02-2017 | NGO
70 tys. zł na działania z zakresu kultury

21 lutego 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego dokonał podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w obszarze kultury w roku 2017 r. Decyzją zarządu województwa dofinansowano 33 zadania na łączną kwotę 70 tys. zł.

Strona 1 z 29  > >>

 • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE