NGO

Kontakty NGO
Baza NGO

Joanna Relich | 20-09-2018 | NGO
Wyniki konkursu w obszarze kultury fizycznej pn. „Rekreacja nad lubuską wodą”

18 września 2018 roku rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2018 roku realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej pn. „Rekreacja nad lubuską wodą”.

Joanna Relich | 05-09-2018 | NGO
Konkurs pn.

Zapraszamy do udziału w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na nakręcenie spotu filmowego pn.: "Aktywny senior to bezpieczny senior".

Joanna Relich | 23-08-2018 | NGO
Prace nad Programem współpracy z organizacjami pozarzadowymi

Uprzejmie informujemy, że Samorząd Województwa Lubuskiego rozpoczął prace nad przygotowaniem projektu „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku”. W związku z powyższym zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu ww. dokumentu.

Joanna Relich | 08-08-2018 | NGO
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w obszarze kultury fizycznej

Trwa nabór na członków komisji konkursowej w związku z ogłoszeniem przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 1 sierpnia 2018 roku otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2018 roku realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej pn. „Rekreacja nad lubuską wodą”.

 

Małgorzata Tramś-Zielińska | 01-08-2018 | NGO

Zarząd województwa Lubuskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2018 r. zadań w obszarze kultury fizycznej pn. „Rekreacja nad lubuską wodą”. Kwota przeznaczona na konkurs wynosi 90 tys. zł. Termin składania ofert 22 sierpnia br.

Joanna Relich | 21-06-2018 | NGO
„Kwiaty dla Niepodległej”

Z przyjemnością zapraszamy Państwa na obchody 100 - lecia Odzyskania Niepodległości Polski do Cybinki, w związku z realizacją projektu pt.: „Kwiaty dla Niepodległej”.

 

Małgorzata Tramś-Zielińska | 19-06-2018 | NGO
Pieniądze na terapię i wsparcie

Zarząd województwa przyznał dotację na realizację 13 zadań w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, które zostały zdiagnozowane w „Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2018 – 2021”.

Joanna Relich | 30-05-2018 | NGO
Nabór do komisji konkursowej w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2018 roku realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na działania wynikające z „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2018 – 2021”

Joanna Relich | 25-05-2018 | NGO
Projekt „Teraz My 50+”

Fundacja „YOLO” z siedzibą w Brudzewie od 21 maja 2018 roku rozpoczęła działania na rzecz Seniorów 50+ zamieszkałych na terenie Gminy Szczaniec.

Joanna Relich | 26-04-2018 | NGO
Konkurs w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

24 kwietnia br. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na wsparcie w 2018 roku realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na działania wynikające z „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2018 – 2021”

Strona 1 z 33  > >>

 • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej UZ
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE