Zadania

Wydział Zamiejscowy Urzędu z siedzibą  w Gorzowie Wlkp. został utworzony z myślą o mieszkańcach północnej części województwa lubuskiego. Za naszym pośrednictwem mogą Państwo  załatwić  wiele spraw leżących w kompetencjach Urzędu Marszałkowskiego, bez konieczności  osobistej wizyty w Zielonej Górze.  

W sekretariacie mogą Państwo złożyć wszelkie wnioski i pisma, których adresatem jest samorząd województwa lubuskiego.

We współpracy z departamentami macierzystymi w Zielonej Górze realizujemy między innymi zadania z zakresu:

W wydziale dyżurują także Członkowie Zarządu Województwa Lubuskiego oraz Radni Sejmiku Województwa Lubuskiego.

W budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  w Gorzowie Wlkp. przy ul. Sikorskiego 107 (pokój 115) pracownicy Lokalnego  Punktu  Informacyjnego Funduszy Europejskich  udzielą Państwu wszelkich informacji związanych z aktualnie dostępnymi środkami w ramach Funduszy Europejskich.

Godziny pracy:

Wydział Zamiejscowy Urzędu z siedzibą w Gorzowie Wlkp.: 
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich:
poniedziałek: 8:00 - 18:00
wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

 

 • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej UZ
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE