Gmina Fair Play

Stosownie do Informacji Krajowej Izby Gospodarczej oraz Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym - oficjalnie zakończono nabór do VIII edycji krajowego Konkursu "Gmina Fair Play- 2009 – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji".

Celem Konkursu jest promocja działań organizacyjnych w celu przyciągnięcia inwestorów do gminy, stałe polepszanie infrastruktury gminnej, praworządność i wysoki poziom etyczny pracowników oraz współpraca z lokalnym biznesem.
W skali kraju do Konkursu przystąpiło łącznie 146 gmin.

W województwie lubuskim na udział w tak prestiżowej imprezie promującej samorząd gminny zdecydowało się tylko 11 jednostek samorządu terytorialnego.
Niestety, w obecnej edycji zabrakło wiele gmin - laureatów z lat ubiegłych, zdobywców statuetek i wyróżnień krajowych.

Z satysfakcją należy podkreślić fakt przystąpienia po raz pierwszy do obecnej edycji gminy Dąbie oraz powrót po rocznej przerwie do Konkursu jedynego dużego miasta lubuskiego - Gorzowa Wlkp.

Obecnie gminy sporządzają ankiety konkursowe a od m-ca czerwca 2009 br u każdego uczestnika zostanie przeprowadzony audyt zewnętrzny z udziałem mediów lokalnych oraz przedstawicieli miejscowego biznesu.

Konkurs objęty jest Patronatem Honorowym przez Marszałka Województwa Lubuskiego.

Informacje dodatkowe o warunkach udziału w konkursie:

Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze
Departament Gospodarki i Infrastruktury
Wiesław Truszczyński
tel. 068 4565425
oraz na stronie internetowej www.lubuskie.pl
 • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej UZ
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE