Infrastruktura komunalna

Poniżej znajdują się dokumenty pn. "Infrastruktura komunalna w gminach województwa lubuskiego" z 2007 roku oraz "Infrastruktura komunalna w gminach województwa lubuskiego w 2009 roku", sporządzone na podstawie szczegółowej ankietyzacji samorządów lokalnych województwa lubuskiego, danych statystycznych i materiałów branżowych.

Opracowanie przedmiotowych informacji, miało za zadanie określić aktualny stan sektora gospodarki komunalnej na terenie województwa i w poszczególnych gminach, zobrazować zmiany jakie zachodziły w tym sektorze na przestrzeni ostatnich lat oraz określić potrzeby jednostek terytorialnych w tym zakresie.

Do pobrania:

"Infrastruktura komunalna w gminach województwa lubuskiego" z 2007 roku - link do materiału

"Infrastruktura komunalna w gminach województwa lubuskiego w 2009 roku" - link do materiału

 • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej UZ
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE