SPOT

Zakup autobusów szynowych w celu wyrównania podaży alternatywnych środków transportu w Lubuskiem
Nr projektu SPOT/1.1.2/106/04


Produktem projektu będą cztery autobusy szynowe. Planuje się ich wprowadzenie na trasach na północy i południu województwa. Wykorzystanie nowego taboru zaplanowano w trojaki sposób:

Tak określoną logikę projektu wyznaczą następujące wskaźniki:

 1. rezultatu - ilość kursów, na których nastąpi zastąpienie obecnie używanego taboru przez nowozakupiony na przedmiotowych trasach
 2. oddziaływania - ilość nowych kursów wykonywanych przez zakupiony tabor na przedmiotowych trasach
Projekt dotyczy następujących odcinków linii kolejowych:

Zwiększenie ilości wykonywanych kursów (bądź wprowadzenie ich na trasach zawieszonych) byłoby niemożliwe przy wykorzystaniu istniejącego taboru, ze względu na deficytowość pasażerskiego transportu kolejowego oraz ograniczone środki finansowe, które mogą być przeznaczone na realizację przewozów regionalnych.

 

Zasadność zakupu i uruchomienia na wybranych liniach Województwa Lubuskiego autobusów szynowych określiły elementy:

 1. Zwiększenie sprawności systemu komunikacyjnego, poprzez integrację miejscowości gmin i powiatów województwa.
 2. Transport szynowy to ekologiczny i bezpieczny rodzaj transportu, charakteryzujący się wysoką wydajnością. W komunikacji zbiorowej ryzyko wypadków w porównaniu do samochodu osobowego jest około 5 razy mniejsze w komunikacji autobusowej i od kilkadziesiąt do kilkaset razy mniejsze w ruchu kolejowym.Transport kolejowy w UE jest 20 razy bardziej bezpieczny od transportu samochodowego.
 3. Reaktywacja regionalnych linii kolejowych zwiększa atrakcyjność regionów i może zachęcić inwestorów do rozpoczęcia przedsięwzięć gospodarczych.

Kalendarium projektu:

11.09.2006 r.
Podpisanie przez Marszałka Województwa Lubuskiego umowy PESA Bydgosz S.A. Holding na wykonanie i dostawę czterech autobusów szynowych z napędem spalinowym dla Województwa Lubuskiego.
02.12.2006 r.
Dostawa pierwszego 300 - osobowego autobusu szynowego do Zielonej Góry.
10.12.2006 r.
Reaktywacja przy pomocy nowego pojazdu zawieszonych od 2002 roku połączeń na odcinkach Żagań - Szprotawa - Niegosławice i Żary - Iłowa - Węgliniec oraz wprowadzenie nowych kursów na odcinku Zielona Góra - Żary.
30.06.2007 r.
Dostawa drugiego 300 - osobowego autobusu szynowego SA133-006. Zastąpienie nowym pojazdem części kursów obsługiwanych dotychczas przestarzałym taborem. Zwiększenie ilości kursów na odcinku Krzyż – Gorzów Wlkp. – Kostrzyn.
10.09.2007 r.
Dostawa trzeciego 300-osobowego autobusu szynowego SA133-007. Od nowego rozkładu jazdy 07/08 zwiększenie kursów na odcinku Tuplice – Żary – Żagań – Szprotawa – Niegosławice oraz wprowadzenie nowych bezpośrednich połączeń w relacji Zielona Góra – Żary – Iłowa – Jelenia Góra.
20.02.2008 r. Odbiór czwartego autobusu szynowego SA133-008 i skierowanie go na trasę Krzyż – Gorzów Wlkp. – Kostrzyn.

Łączna wartość projektu wynosi 30 059 580 zł.
Udział Unii Europejskiej wynosi 15 029 790 zł.

 

 • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej UZ
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE