Gospodarka

Dariusz Nowak | 08-09-2017 | Gospodarka
301 mln zł na pożyczki dla przedsiębiorców W 2017 r. na lubuski rynek z przeznaczeniem na pożyczki dla przedsiębiorców, właścicieli budynków mieszkalnych oraz na samo zatrudnienie trafiło 301 mln zł (256 mln zł z tej kwoty pochodziło z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020). Wykorzystanie instrumentów finansowych w procesie wdrażania funduszy europejskich zakłada odejście od tradycyjnego dotacyjnego, bezzwrotnego wsparcia, na rzecz zwiększenia dostępu ostatecznych odbiorców (głównie przedsiębiorstw MŚP) do kapitału zewnętrznego w formie pożyczki. więcej »
Dariusz Nowak | 08-09-2017 | Gospodarka
Ubóstwo w województwie lubuskim najniższe w kraju W 2016 r. nastąpiła wyraźna poprawa sytuacji gospodarstw domowych w województwie lubuskim, co znalazło odzwierciedlenie w znaczącym zmniejszeniu się zasięgu ubóstwa. Wartość stopy ubóstwa skrajnego spadła w porównaniu z rokiem poprzednim o 2,6 p. proc., a stopy ubóstwa relatywnego jeszcze bardziej, bo aż o 4,5 p. proc. Województwo lubuskie zanotowało najniższą wartość wskaźników ubóstwa skrajnego i relatywnego w kraju.
Dariusz Nowak | 17-01-2017 | Gospodarka
Otwieramy granice przed lubuskimi przedsiębiorcami Wspieramy lubuskie firmy, pomagając dotrzeć przedsiębiorcom do zagranicznych inwestorów. W ostatnich latach  odbyły się misje samorządowo-gospodarcze m.in. do: Chiny, Włoch, USA i Skandynawii. Zorganizowano również przyjazdową misję amerykańskich przedsiębiorców z branży spożywczej do województwa lubuskiego w 2015 r.
Dariusz Nowak | 17-01-2017 | Gospodarka
Lubuskie przyjazne dla biznesu

Od lat liczba wzrasta liczba firm działających w województwie lubuskim. W 2016 r. na naszym rynku zarejestrowanych była rekordowa liczba ponad 111 tys. podmiotów gospodarczych. To m.in. efekt starań samorządu województwa, który wspiera tworzenie parków naukowych, przemysłowych i technologicznych oraz centrów wdrożeniowych (w 2008 r. było 19 centrów B+R, a w 2014 roku już 47 ośrodków).  Ponadto, w celu wsparcia merytorycznego dla przedstawicieli samorządu i biznesu, w 2016 r. wystartowała Lubuska Akademia Biznesu. Jej misją jest dostarczenie najnowszej wiedzy o teorii i praktyce wynikającej z realizacji wojewódzkich strategii oraz płynących z tego tytułu korzyści.

Dariusz Nowak | 12-12-2016 | Gospodarka
Rózne formy wsparcia biznesu

Jedną z form aktywizacji i wspierania przedsiębiorczości (w tym sektora MŚP) przez Województwo Lubuskie jest wdrażanie krajowych i europejskich programów pomocowych oraz stworzenie dogodnych możliwości korzystania z usług pożyczkowych i poręczeniowych.

W ostatnich latach z pomocy Agencji Rozwoju Regionalnego - jako Regionalnej Instytucji Finansującej oraz wsparcia Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego i Lubuskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych skorzystało ponad 2600 beneficjentów, a wartość wsparcia przekroczyła 800 mln zł.

Dariusz Nowak | 01-12-2016 | Gospodarka
„Lubuskie…Eksportowy most na świat”

Województwo lubuskie z końcem 2016 r. rusza z nowym projektem promocji gospodarczej. Lubuscy przedsiębiorcy mogą liczyć na 85% dofinansowania jeśli planują eksport lub import produktów i chcą przyłączyć się do samorządowego programu promocji. Do końca 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził do realizacji 13 zagranicznych misji gospodarczych (w pierwszej kolejności kraje europejskie m.in. Włochy, kraje skandynawskie, Niemcy, a następnie kraje obu Ameryk oraz Azja). Oferta skierowana jest do lubuskich małych i średnich przedsiębiorców. 

Dariusz Nowak | 01-12-2016 | Gospodarka
Pomagamy naszym przedsiębiorcom

W ostatnich dwóch latach (2015-2016) UMWL zorganizował 6 misji i 4 eventy gospodarcze, których celem jest zwiększenie potencjału gospodarczego naszego regionu. Odbyliśmy wizyty m.in. do Grecji, Danii, Szwecji i na Białoruś. Przedsiębiorcy biorący udział w wyjazdach mogli zaprezentować potencjał swoich firm np. w trakcie specjalnie przygotowanych spotkań B2B. Gościliśmy również misję gospodarczą przedsiębiorców z USA, reprezentujących branże spożywczą. Ponadto tereny inwestycyjne województwa lubuskiego promowaliśmy podczas prestiżowego Forum Ekonomiczne w Krynicy Zdrój.

Dariusz Nowak | 01-12-2016 | Gospodarka
Umowa z K-SSSE

Umowa partnerska z Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną została podpisana w 2016 r. podczas Inwestycyjnego Forum Samorządowego. Realizacja założeń zawartych w dokumencie pozwoli na profesjonalną, kompleksową i spójną obsługę inwestorów zarówno tych krajowych, jak też zagranicznych. Ważną częścią umowy jest zintegrowanie działań marketingowych, czego efektem ma być m.in. większy napływ inwestycji. Tereny K-SSSE to ponad 1000 ha. Obecnie na działkach należących do strefy wydano ponad 300 zezwoleń pozwalających prowadzić działalność gospodarczą.

Małgorzata Gabrysz-Hryniewicz | 12-06-2013 | Gospodarka
MISTERny konkurs. Kto najlepszym budowniczym w Lubuskiem? Trwa nabór do nowej edycji konkursu na najlepszy obiekt budowlany województwa lubuskiego „Lubuski Mister Budowy”. Konkurs ogłosił Zarząd Lubuskiej Izby Budownictwa. Odbywa się on pod honorowym patronatem Marszałek Województwa Elżbiety Polak. Konkurs jest prestiżowym przeglądem osiągnięć lokalnego budownictwa. Organizatorzy czekają na zgłoszenia do 21 czerwca 2013 r. więcej »
Małgorzata Gabrysz-Hryniewicz | 13-03-2013 | Gospodarka
Spotkanie Regionalnej Rady ds. Energetyki

13 marca 2013 r. odbyło się XII spotkanie rady ds. energetyki przy Marszałku Województwa Lubuskiego. Uczestnicy spotkania rozmawiali m. in. o założeniach do strategii energetyki na terenie województwa lubuskiego w zakresie ciepłownictwa i gazownictwa oraz racjonalizacji i poszanowania energii. Druga część rozmów odbyła się w czwartek, 14.03.2013 r., dotyczyła elektroenergetyki oraz energii odnawialnej. Spotkaniom przewodniczył wicemarszałek Jacek Hoffmann.

więcej »

Strona 1 z 21  > >>

zeskanuj QRCode
 • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE