Gospodarka

Dariusz Nowak | 15-06-2018 | Gospodarka
Na początku 2018 r. odbyła się wideokonferencja z przedstawicielami Komisji Europejskiej dotycząca renegocjacji RPO – Lubuskie 2020, której przewodniczyła marszałek Elżbieta Anna Polak.Spośród niemal 130 propozycji zmian RPO-L2020, które zostały zgłoszone w toku renegocjacji, 110 zostało zaopiniowanych pozytywnie przez KE w toku wcześniejszych rozmów i korespondencji. Spotkanie dotyczyło ustaleń w 18 kwestiach problemowych, m.in. z obszaru infrastruktury społecznej, środowiska i kultury, gospodarki niskoemisyjnej oraz transportu. Konferencja okazała się sukcesem. Osiągnięto porozumienie w niemal wszystkich obszarach!
więcej »
Dariusz Nowak | 15-06-2018 | Gospodarka
W marcu 2018 r. umowy warte 46 mln złotych umowy odebrali z rąk marszałek Elżbiety Anny Polak beneficjenci projektów z zakresu rozwoju społeczeństwa informacyjnego, inwestycji w infrastrukturę edukacji kształcenia zawodowego oraz gospodarki wodnościekowej.
Dofinansowanie trafiło do gmin: Stare Kurowo, Nowe Miasteczko, Łęknica, Lubniewice, Skąpe, Rzepin, Trzebiechów, Witnica, powiatów: żarskiego, wschowskiego i słubickiego (szpital w Słubicach) oraz CKZiU Medyk w Gorzowie Wlkp. Dzięki wsparciu m.in. zwiększyła się liczba mieszkańców regionu korzystających ze zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej oraz z oczyszczalni ścieków. więcej »
Dariusz Nowak | 09-03-2018 | Gospodarka
Rozpędzone RPO - 2 miliardy sukcesów Koniec 2017 roku był jednocześnie półmetkiem Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Dzięki działaniom podjętym przez samorząd wojewodztwa blisko 2 mld zł trafiło do końca 2017 r. m.in. na wsparcie innowacyjnych przedsięwzięć w lubuskich firmach, budowę dróg i mostów, służbę zdrowia, szkoły i przedszkola. Dzięki środkom unijnym zakupiono 37 autobusów komunikacji miejskiej, powstało 105 kilometrów infrastruktury rowerowej, wybudowano i wyremontowano 53 km dróg, powstały 634 miejsca w przedszkolach, w ramach rewolucji w szkolnictwie zawodowym za 172 mln zł 5.587 uczniów weźmie udział w stażach i praktykach zawodowych u pracodawców, 6.200 mieszkańców skorzysta z programów ochrony zdrowia, ponad tysiąc osób rozpocznie działalność gospodarczą.
więcej »
Dariusz Nowak | 09-03-2018 | Gospodarka
Lubuskie firmy coraz bardziej innowacyjne Weług danych podanych przez Gazetę Lubuską w województwie lubuskim zanotowano największy odsetek przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacje organizacyjne, marketingowe i w logistyce. Dane te pochodzą z Głównego Urzędu Statystycznego. Z raportu GUS wynika, że prawie 13% firm w Lubuskiem wdrożyło nową metodę organizacyjną. Nie brakuje też innowacji w logistyce i marketingu. Te dane sprawiają, że lubuskie przedsiębiorstwa zajmują pod tym względem czołowe miejsce w kraju.
Marzena Toczek | 24-02-2018 | Gospodarka
Poznaliśmy HITy Regionów 2017

Poznaliśmy Gospodarczo-Samorządowe HITY REGIONÓW 2017 – Lubuskiego i Wielkopolski. Wśród laureatów jest 9 Lubuszan. - Samorząd wojewódzki naprawdę tworzy warunki do rozwoju, ale to wy, przedsiębiorcy i samorządowcy, naprawdę tworzycie naszą markę lubuską. Dziękuję za to, co robicie dla regionu lubuskiego i życzę wam prawdziwych hiciorów - mówiła podczas gali marszałek Elżbieta Anna Polak.

 

więcej »
Dariusz Nowak | 11-01-2018 | Gospodarka
Polski Kongres Przedsiębiorczości W 2017 r. do województwa lubuskiego zawitało jedno z największych wydarzeń gospodarczych w Polsce. 26 października w Zielonej Górze rozpoczął sięPolski Kongres Przedsiębiorczości, który zgromadził ponad 1000 uczestników - przedsiębiorców, naukowców i samorządowców z całego kraju. Dla gości przygotowano blisko 30 paneli dyskusyjnych, które objęły najistotniejsze kwestie związane z rozwojem ekonomicznym i społecznym. więcej »
Dariusz Nowak | 11-01-2018 | Gospodarka
Kontrakt Terytorialny Wielkie pieniądze i ważne inwestycje. Tak w największym skrócie można opisać Kontrakt Terytorialny, który podpisano w urzędzie marszałkowskim. Kontrakt to umowa między rządem a samorządem każdego województwa, w sprawie źródeł finansowania najważniejszych inwestycji zaplanowanych w obecnej perspektywie finansowej UE. Lubuska lista zawiera 30 najważniejszych dla regionu zadań o łącznej wartości 12 mld zł. Wśród propozycji wpisanych do Kontraktu można wymienić m.in. projekty kolejowe (np. "Nadodrzankę" i "Berlinkę"), inwestycje na rzece Odrze, wartą 65 mln zł budowę radioterapii w Gorzowie Wlkp., czy też prace związane z dokończeniem budowy trasy S3.

30 maja 2017 r. w Warszawie podpisano aneks do Kontraktu Terytorialnego dla województwa lubuskiego. Umożliwi to realizację ważnych projektów w obszarze kultury i dziedzictwa narodowego, energetyki, technologii kosmicznych i zdrowia. Na zaktualizowanej liście znalazły się dodatkowo np. rozwój technologii kosmicznych w województwie lubuskim i utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze. więcej »
Dariusz Nowak | 11-01-2018 | Gospodarka
HITy Regionów 8 lubuskich firm otrzymało wyróżnienia w konkursie gospodarczo-samorządowym HIT Regionów 2016. Nagrodę specjalną za wieloletnią współpracę otrzymała marszałek Elżbieta Anna Polak. Konkurs jest przedsięwzięciem promującym firmy, samorządy terytorialne, zespoły, twórców lub osoby. Chodzi o wyłonienie ich szczególnych osiągnięć, poddanie tych dokonań szczegółowemu oglądowi oraz nagrodzenie ich przez kapitułę. Konkursowej ocenie podlega przede wszystkim nowatorstwo i jakość zgłoszonych produktów, usług, koncepcji i działań oraz zakres i rodzaj osiągniętych  korzyści. Przyjęte kryteria ocen i zasady pracy kapituły wyrównują szanse małych, średnich, dużych firm i urzędów, zespołów i poszczególnych osób. więcej »
Dariusz Nowak | 01-01-2018 | Gospodarka
Dobry rok lubuskiego – wzrasta wartość PKB
Z danych przedstawionych przez Urząd Statystyczny w Katowicach wynika, że w 2016 roku województwo lubuskie odnotowały wzrost produktu krajowego brutto (PKB) w porównaniu do 2015 roku. Lubuski PKB wzrósł o 3,8%. Ten wynik dał naszemu regionowi czwarte miejsce w Polsce.
więcej »
Dariusz Nowak | 08-09-2017 | Gospodarka
301 mln zł na pożyczki dla przedsiębiorców W 2017 r. na lubuski rynek z przeznaczeniem na pożyczki dla przedsiębiorców, właścicieli budynków mieszkalnych oraz na samo zatrudnienie trafiło 301 mln zł (256 mln zł z tej kwoty pochodziło z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020). Wykorzystanie instrumentów finansowych w procesie wdrażania funduszy europejskich zakłada odejście od tradycyjnego dotacyjnego, bezzwrotnego wsparcia, na rzecz zwiększenia dostępu ostatecznych odbiorców (głównie przedsiębiorstw MŚP) do kapitału zewnętrznego w formie pożyczki. więcej »

Strona 1 z 22  > >>

zeskanuj QRCode
 • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej UZ
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE