informacje o Lubuskiem

 

 

Województwo Lubuskie znajduje się w zachodniej części kraju i obejmuje obszar 13 987 km2, co stanowi 4,5% terytorium Polski.

 

Liczba mieszkańców 1 011 024 (2,6% ludności Polski)

Gęstośc zaludnienia: 72 mieszkańców na km2

Odsetek ludności miejskiej: 64,7%


Od strony zachodniej graniczy poprzez rzeki Odrę i Nysę Łużycką
z Brandenburgią i Saksonią, na południu z województwem dolnośląskim, na wschodzie z województwem wielkopolskim,
a na północy z województwem zachodniopomorskim.

 

 

Kompetencje stolicy województwa podzielone są pomiędzy dwa największe miasta Gorzów WielkopolskiZieloną Górę. W Gorzowie Wlkp. mieści się siedziba wojewody oraz Urząd Wojewódzki, natomiast w Zielona Góra jest siedzibą sejmiku oraz Urzędu Marszałkowskiego.

 

Województwo lubuskie leży na terenie nizinnym, posiada jednak dość urozmaicony krajobraz. Najwyżej położone punkty to Góra Bukowiec (227 m n.p.m.) na terenie Łagowskiego Parku Krajobrazowego oraz Góra Żarska (226,9 m n.p.m.). Około 49% powierzchni województwa zajmują lasy, które w niektórych okolicach tworzą kompleksy o unikalnych walorach, jak np. Puszcza Notecka. Duże są także zasoby wód powierzchniowych: liczne jeziora oraz urozmaicające krajobraz rzeki, w tym Odra, druga co do wielkości rzeka w kraju oraz przepływające przez województwo rzeki: WartaNotećBóbr.

 

Na terenie województwa znajdują się:
 • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej UZ
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE