Lubuska Sieć Szerokopasmowa


278 KB

Jakiś PlikPrezentacje z konferencji dla operatorów telekomunikacyjnych 7 maja 2009r. :

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego - "Lubuska Sieć Szerokopasmowa"


ITTI Sp. z o.o e- technologie i biznes, Krzysztof Bielewicz - "Inwentaryzacja stanu infrastruktury szerokopasmowej w województwie lubuskim"


Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Wojciech Lubiński - "Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.4. - Zapewnienie dostępu do internetu na etapie ostatniej mili"

Prezentacje z konferencji dla Jednostek Samorządu Terytorialnego 14 maja 2009r. :

Avanti Communications, Adam Brzozowski - Project Manager dla Projektów Europejskich

Crowley - Wybrane zagadnienia procesu realizacji publicznych inwestycji teleinformatycznych

ITTI Sp. z o.o e- technologie i biznes, Krzysztof Bielewicz - Inwentaryzacja stanu infrastruktury szerokopasmowej w województwie lubuskim

Lovells - Partnerstwo publiczno-prywatne i inne formy współpracy administracji z biznesem

Władza Wdrażająca Programy Europejskie - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Władza Wdrażająca Programy Europejskie - Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie "ostatniej mili"

Program rozwoju bibliotek

Grupa TP Partnerstwo - Projekt "Lubuska Sieć Szerokopasmowa"

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego - "Lubuska Sieć Szerokopasmowa"

 • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE