Aktuaizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubuskiego

Zarząd Województwa Lubuskiego informuje, że aktualizacja Planu gospodarki odpadami dla Województwa Lubuskiego na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2020 została uchwalona na Sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego w dniu 30 marca 2010 roku, uchwałą Nr XLVIII/490/2010

Uchwała Sejmiku Województwa LubuskiegoDo pobrania:

Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubuskiego na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2020

Prognoza oddziaływania na środowisko

Załącznik do Aktualizacji Planu gospodarki Odpadami dla Województwa Lubuskiego  

 
Dokument znajduje się do wglądu w Departamencie Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi, w Wydziale Środowiska – pokój 353c.

                                                                                                                                                                

Po przeprowadzonych konsultacjach, które odbyły się w trzech miejscach naszego województwa i przeanalizowaniu wniosków i uwag oraz deklaracji złożonych przez Urzędy, Zarząd Województwa przedstawia aktualizację planu gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013 - 2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (projekt).


Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubuskiego na lata 2009– 2012 z perspektywą na lata 2013 - 2020 (projekt)

Załącznik do aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubuskiego na lata 2009– 2012 z perspektywą na lata 2013 - 2020

Prognoza oddziaływania na środowisko

Jednocześnie informujemy, że dokumenty są do wglądu w Departamencie Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi, w Wydziale Środowiska – pokój 353c.


Formularz Opinii dla Gmin i Związków Zagospodarowania Odpadów w województwie

Do pobrania:

Formularz Opinii dla Gmin i Związków Zagospodarowania Odpadów w województwie

Planowane zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, zgodne z zaproponowanym / inne niż zaproponowane w "Projekcie planu gospodarki odpadami dla woj. lubuskiego na lata 2008 – 2011 z perspektywą na lata 2012 – 2019" systemem gospodarowania odpadami

Projekt Planu Gospodarki Odpadami lata 2008 - 2019

Zgodnie z zapisem (art. 14 pkt 14 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.) o aktualizacji planów gospodarki odpadami zostały ukończone prace nad projektem aktualizacji planu dla Województwa Lubuskiego.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem aktualizacji planu gospodarki odpadami na lata 2008 - 2019 dla Województwa Lubuskiego.

Konsultacje do planu gospodarki odpadami odbędą się w godzinach 11.00 - 14.00:

 1. 29 stycznia 2008 roku w Zakładzie Utylizacji Odpadów, ul. Teatralna 49 w Gorzowie Wlkp.;
 2. 30 stycznia 2008 roku w siedzibie Celowego Związku Gmin CZG -12, Długoszyn 80;
 3. 4 lutego 2008 roku w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej UZ
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE