Program ochrony powietrza dla Gorzowa Wielkopolskiego - miasta na prawach powiatu

Zgodnie z art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), określono program ochrony powietrza dla Gorzowa Wielkopolskiego (Rozporządzenie nr 5 Wojewody Lubuskiego z dnia 27 grudnia 2007 r.).
Z dniem 1 stycznia 2008 r. zgodnie z ustawa z dnia 29 lipca 2005 r., o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. z 2005 r., Nr 175, poz. 1462), uchwalanie programów ochrony powietrza, dla stref w których Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska stwierdził przekroczenie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu, należy do kompetencji Sejmiku Województwa. Do pobrania:

Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego w sprawie programu ochrony powietrza dla miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Program ochrony powietrza dla Gorzowa Wielkopolskiego

 

 

 • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej UZ
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE