Program ochrony powietrza dla Zielonej Góry - miasta na prawach powiatu

Spełniając obowiązek wynikający z art. 91 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późniejszymi zmianami) Sejmik Województwa Lubuskiego uchwałą z dnia 21 września 2009 r., numer XLI/379/02009 przyjął „Program ochrony powietrza dla Zielonej Góry – miasta na prawach powiatu”.
Do pobrania:

Program Ochrony Powietrza dla Zielonej Góry - wersja PDF

Uchwała Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie Programu Ochrony Powietrza dla Zielonej Góry - miasta na prawach powiatu
 • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej UZ
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE