Analizy, raporty, opracowania

Opracowania LROT:

1. "Lubuskie 2012 - przegląd sytuacji społeczno-gospodarczej"
2. "Programowanie strategiczne w powiatach i gminach województwa lubuskiego"
3. "Delimitacja przestrzenna obszarów wiejskich o słabym dostępie do usług publicznych w województwie lubuskim"
4. "Koncepcja systemu monitorowania polityk publicznych w województwie lubuskim"

Inne raporty i analizy - linki:

1. "Krajowy Raport o Rozwoju Społecznym. Polska 2012. Rozwój regionalny i lokalny":  
http://www.euroreg.uw.edu.pl/dane/web_euroreg_publications_files/2859/raport_undp-2012_www.pdf
2. "Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2013":
http://www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=21510
3. „Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2013”: http://www.ibngr.pl/Media/Files/Atrakcyjnosc-inwestycyjna-wojewodztw-i-podregionow-Polski-2013
4. „Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012”:
http://www.pi.gov.pl/PARPFiles/file/Raporty/RAPORT_O_STANIE_SEKTORA_MSP_2011-12.pdf
5. „Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013”: http://www.pekao.com.pl/binsource/f/00/Raport_2013_pol.pdf 
6. „Diagnoza Społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków”: http://ce.vizja.pl/en/issues/volume/7/issue/3.1
7. „Przegląd regionalny Polski 2012”:
http://monitoruj.podkarpackie.pl/Grafika/Menu%20boczne/Baza%20wiedzy/Przegl%C4%85d%20regionalny17092013_po%20uwagach%20region%C3%B3w-JM-s.pdf
8. „Krajowy indeks sprawności ochrony zdrowia 2014”:
http://www.pwc.pl/pl/publikacje/2014/krajowy-indeks-sprawnosci-ochrony-zdrowia-2014.jhtml
9. „Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2013 r.”: https://mac.gov.pl//badania
10. "Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w 2013 r."
11. Biuletyn statystyczny Ministerstwa Zdrowia 2013  • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej UZ
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE