Posiedzenie 11 grudnia 2013 r.

11 grudnia 2013 r. w Winnym Dworku w Górzykowie  odbyło się posiedzenie Rady ds. Rozwoju Województwa Lubuskiego.

Podczas obrad Marszałek Elżbieta Polak przedstawiła projekt Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, jego osie priorytetowe i największych beneficjentów nowego dwufunduszowego programu.

Kierownik Wydziału Współpracy Zagranicznej - Adriana Sarnecka przybliżyła stan prac nad przygotowaniem programów transgranicznych Europejskiej Współpracy Terytorialnej (obszar wsparcia, alokacja, główne cele tematyczne).

Maciej Nowicki - Pełnomocnik Zarządu Województwa Lubuskiego ds. Polityki Spójności omówił zagadnienia dotyczące realizacji prac związanych z opracowaniem projektu Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do 2020 roku.

Posiedzeniu towarzyszyła ożywiona dyskusja, w której udział wzięli m.in.: Przewodniczący Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej - Janusz Jasiński, Przewodniczący Zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego - Wadim Tyszkiewicz, Dyrektor Instytutu Socjologii UZ - dr hab. Maria Zielińska, Prezes Konwentu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr - Czesław Fiedorowicz oraz Marszałek Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego - Ryszard Barański.

Do pobrania prezentacje:
Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego LUBUSKIE 2020 - Elżbieta Polak
Stan prac nad przygotowaniem programów transgranicznych Europejskiej Współpracy Terytorialnej - Adriana Sarnecka
Stan prac nad Strategią Polski Zachodniej do 2020 roku - Maciej Nowicki

Uchwała Nr 2/2013 - zmieniony Regulamin Rady ds. Rozwoju Województwa Lubuskiego

 • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej UZ
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE