Posiedzenie 26 czerwca 2013 r.

26 czerwca 2013 r. w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze odbyło się posiedzenie Rady ds. Rozwoju Województwa Lubuskiego z udziałem Lubuskich Parlamentarzystów i Radnych Województwa Lubuskiego.

Podczas posiedzenia Rada ds. Rozwoju Województwa Lubuskiego podjęła uchwałę o zmianie regulaminu. Zmiany dotyczą pełnienia przez Radę roli Regionalnego Forum Terytorialnego w województwie lubuskim, możliwości tworzenia tematycznych grup roboczych i spraw organizacyjnych.
Posiedzenie Rady było okazją do dyskusji nad Założeniami Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Marszałek Elżbieta Polak omówiła ukierunkowanie polityki spójności, 11 osi priorytetowych RPO, alokację środków w dwufunduszowym programie. Podzieliła się także ważnymi informacjami dotyczącymi przyszłej perspektywy, m.in. o wysokości dofinansowania i kwalifikowalności VAT-u. Elżbieta Polak mówiła także o projektach kluczowych. Na liście na pewno znajdą się inwestycje ujęte w Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020.
Członkowie Rady wysłuchali także informacji na temat Lubuskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego oraz zmian w Polityce Spójności UE 2014-2020.

Regulamin Rady ds. Rozwoju Województwa Lubuskiego

Prezentacja Elżbiety Polak – Założenia RPO Lubuskie 2020

Prezentacja Katarzyny Drożak  KFT i RFT

Prezentacja Anny Ludwiczak – LROT

Prezentacja Macieja Nowickiego – Polityka Spójności 2014-2020

 

 • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej UZ
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE