Aktualności

Ewa Laskowska | 23-02-2015 | Strategia

Województwo Lubuskie, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego zawarł 10 porozumień o współpracy w zakresie wymiany informacji na rzecz monitorowania polityk publicznych w województwie lubuskim.

Ewa Laskowska | 12-02-2015 | Strategia
Uchwałą nr 16/175/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 10 lutego 2015 r. zmieniony został skład osobowy Rady ds. Rozwoju Województwa Lubuskiego, pełniącej w województwie rolę Regionalnego Forum Terytorialnego.
Ewa Laskowska | 12-01-2015 | Strategia
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przygotowała kolejną, siedemnastą już, edycję raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012-2013.
Ewa Laskowska | 18-12-2014 | Strategia
życzy Lubuskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne
Ewa Laskowska | 17-12-2014 | Strategia
Już 51 lubuskich jednostek samorządu terytorialnego  zadeklarowało chęć współpracy w zakresie wymiany informacji na rzecz monitorowania polityk publicznych w województwie lubuskim.
Ewa Laskowska | 03-12-2014 | Strategia
Zachęcamy do zapoznania się z opracowaniem "Lubuski Przegląd Regionalny 2013", powstałym dzięki współpracy Lubuskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego z Lubuskim Ośrodkiem Badań Regionalnych.
Ewa Laskowska | 03-12-2014 | Strategia
Programowanie strategiczne dla lubuskich JST
Zakończył się organizowany przez Lubuskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne cykl szkoleń z zakresu programowania strategicznego dla pracowników lubuskich jednostek samorządu terytorialnego. W dwunastu szkoleniach pt.: „Strategie rozwoju – tworzenie i monitorowanie” udział wzięło łącznie 135 osób, z 52 jednostek.
Ewa Laskowska | 10-10-2014 | Strategia
Urząd Statystyczny w Zielonej Górze, Instytut Historii oraz Instytut Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego i Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej z cyklu Zielonogórskie Spotkania z Demografią, której uczestnicy po raz czwarty zmierzą się z wyzwaniami współczesnego świata w kontekście zachodzących zmian demograficznych.
 
Ewa Laskowska | 08-09-2014 | Strategia
Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, Lubuskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne, zaprasza pracowników jednostek samorządu terytorialnego województwa lubuskiego na bezpłatne szkolenia z zakresu programowania strategicznego pn.: „Strategie rozwoju – tworzenie i monitorowanie”.
Ewa Laskowska | 04-07-2014 | Strategia

W dniach 24-26 czerwca 2014 r. w miejscowości Dębe odbyły się warsztaty regionalnych obserwatoriów terytorialnych zorganizowane przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w ramach projektu „Trendy rozwojowe Mazowsza”. Były one poświęcone współpracy instytucji w zakresie monitorowania zmian społecznych, gospodarczych i przestrzennych.

Strona 1 z 4  > >>

 • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE