O certyfikacji IT

  

CERTYFIKACJA

 

Proces certyfikacji informacji turystycznej w Polsce rozpoczął się w 2010 roku. Przeprowadzany jest przez Polską Organizację Turystyczną, w konsultacji z Regionalnymi Organizacjami Turystycznymi i Zarządem Forum Informacji Turystycznej. Jego celem jest:

Certyfikacja przeprowadzana jest na zasadzie dobrowolności, na podstawie indywidualnych zgłoszeń podmiotów informacji turystycznej.

 

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin certyfikacyjny - 79 kB

Minimalne kryteria certyfikacyjne - 64 kB

Indywidualna karta oceny - 241 kB

Wniosek o certyfikację IT - 36 kB

 

  

NOWY ZNAK "i"

 

Polska Organizacja Turystyczna wprowadziła rekomendowany przez WTO znak "i". Przeznaczony jest on do:

 • oznakowania biur informacji turystycznej,
 • oznakowania miejsc państwowych lub prywatnych, gdzie udziela się informacji,
 • umieszczania w wydawnictwach turystycznych, filmach czy mediach elektronicznych.

 

Poniżej do pobrania elektroniczna wersja nowego znaku w formacie:    

.jpg (15 kB),                .cmx (13 kB),                  .pdf (29 kB),

.ai (9 kB),                    .eps (25 kB),                   .gif (miniatura 4 kB)

 

Wymiar znaku proporcjonalny oraz tablice "informacja turystyczna", "tourist information" w formacie:

.pdf (1.1 MB),   .cdr (319 kB)

(kolor granatowy C-100% M-69% Y-0% B-38%, Pantone 654C)

 

 

Więcej informacji na temat systemu informacji turystycznej znajduje się w broszurze:

 

"Polski System Informacji Turystycznej" wyd. 2002 r. (.pdf 4 867 KB)

"Polski System Informacji Turystycznej" wyd. 2010 |3 poprawione| (.pdf 3 853 KB)

 

 • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej UZ
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE