Stowarzyszenia - zadania w zakresie wspierania krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży

do pobrania:

wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego

Zaktualizowana kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

Zaktualizowany harmonogram zadania publicznego

Wytyczne w zakresie informacji i promocji województwa 

ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczącej realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
Informacje dodatkowe:
Daniel Mackiewicz

Kierownik Wydziału Sportu i Turystyku

d.mackiewicz@lubuskie.pl

tel/fax: 68/45 65 355


 • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej UZ
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE