Prezydium WRDS

Członkowie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie lubuskim:

 

1. Janusz Jasiński - Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie lubuskim, przedstawiciel  Konfederacji Lewiatan,

2. Elżbieta Anna Polak- Marszałek Województwa Lubuskiego - Wiceprzewodnicząca Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie lubuskim, przedstawiciel strony samorządowej,

3. Władysław Dajczak- Wojewoda Lubuski - Wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie lubuskim, przedstawiciel strony rządowej,

4. Maciej Jankowski - Wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie lubuskim, przedstawiciel Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność”,

5. Monika Bocian - Wiceprzewodnicząca Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie lubuskim, przedstawiciel Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych,

6. Bogusława Kornowicz - Wiceprzewodnicząca Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie lubuskim, przedstawiciel Forum Związków Zawodowych,

7. Henryk Maciej Woźniak - Wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu  Społecznego w województwie lubuskim, przedstawiciel Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej,

8. Edward Makarewicz - Wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie lubuskim, przedstawiciel Związku Pracodawców Business Centre Club,

9. Krzysztof Hnat - Wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie lubuskim, przedstawiciel Związku Rzemiosła Polskiego.

Zapisz się do naszego newslettera!

g -