Prezydium WRDS

Członkowie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie lubuskim:

 

1. Maciej Jankowski - Przewodniczący Wojewódzkiej Rady   Dialogu  Społecznego w województwie lubuskim, przedstawiciel  Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność”,

2. Elżbieta Anna Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego - Wiceprzewodnicząca Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie lubuskim, przedstawiciel strony samorządowej,

3. Władysław Dajczak, Wojewoda Lubuski - Wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie lubuskim, przedstawiciel strony rządowej,

4. Bogusława Kornowicz - Wiceprzewodnicząca Wojewódzkiej  Rady Dialogu Społecznego w województwie lubuskim, przedstawiciel Forum Związków Zawodowych,

5. Monika Bocian - Wiceprzewodnicząca Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie lubuskim, przedstawiciel Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych,

6. Janusz Jasiński - Wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie lubuskim, przedstawiciel Konfederacji Lewiatan,

7. Artur Malec - Wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu  Społecznego w województwie lubuskim, przedstawiciel Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej,

8. Edward Makarewicz - Wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie lubuskim, przedstawiciel Związku Pracodawców Business Centre Club,

9. Krzysztof Hnat - Wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie lubuskim, przedstawiciel Związku Rzemiosła Polskiego.

Zapisz się do naszego newslettera!

g -