Aktualności

Dariusz Nowak | 13-07-2017 | Współpraca Terytorialna
Posiedzenie Komitetu Monitorującego Polska - Brandenburgia W dniach 11-12 lipca we Frankfurcie nad Odrą po raz 8. obradował Komitet Monitorujący Programu INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020. Pod głosowanie członków poddane były projekty z I osi priorytetowej - Zachowanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. W rozmowach wziął udział członek zarządu Tadeusz Jędrzejczak.
Aleksandra Mitela-Grzybek | 09-05-2016 | Współpraca Terytorialna
W dniach 11-12 maja 2016 r. we Frankfurcie nad Odrą odbędzie się III posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Współpracy Interreg V-A Polska – Brandenburgia 2014 – 2020. Podczas obrad Członkowie Komitetu uzgodnią dokumenty aplikacyjne.
Marzena Toczek | 09-05-2016 | EWT
Interreg V-A - Komietet Monitorujący W dniach 11-12 maja 2016 r. we Frankfurcie nad Odrą odbędzie się III posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Współpracy Interreg V-A Polska – Brandenburgia 2014 – 2020. Podczas obrad Członkowie Komitetu uzgodnią dokumenty aplikacyjne.
Aleksandra Mitela-Grzybek | 04-05-2016 | Współpraca Terytorialna
Na temat możliwości uzyskania dofinansowania, o szansach, jakie daje współpraca międzynarodowa można się będzie dowiedzieć podczas konferencji, która odbędzie się w Gdańsku 23-24 maja br.
Aleksandra Mitela-Grzybek | 26-04-2016 | Współpraca Terytorialna
W dniach od 10 do 11 maja 2016 r. w Zagrzebiu (Chorwacja) odbędą się szkolenia dla beneficjentów wiodących w ramach drugiego naboru wniosków.
Aleksandra Mitela-Grzybek | 26-04-2016 | Współpraca Terytorialna
Ministerstwo Rozwoju - we współpracy z  programami INTERREG: Południowy Bałtyk, Region Morza Bałtyckiego i Centralny Bałtyk oraz INTERACT’em  zaprasza na konferencję organizowaną w ramach Polskiej Prezydencji w Radzie Państw Morza Bałtyckiego.

Spotkanie odbędzie się 23-24 maja 2016 r. w Europejskim Centrum Solidarności  w Gdańsku.
Aleksandra Mitela-Grzybek | 03-03-2016 | Współpraca Terytorialna
W dniu 02.03.2016 r. została otwarta rejestracja na seminarium programu Interreg Europa, dedykowane 2. naborowi wniosków (5 IV - 13 V 2016).
Aleksandra Mitela-Grzybek | 03-03-2016 | Współpraca Terytorialna
Wspólny Sekretariat programu Interreg Region Morza Bałtyckiego zaprasza do indywidualnych konsultacji pomysłów na projekt dla instytucji zainteresowanych składaniem wniosków w trakcie trwającego drugiego naboru projektów.
Aleksandra Mitela-Grzybek | 02-03-2016 | Współpraca Terytorialna

Wspólny Sekretariat programu Interreg Europa Środkowa ogłosił nabór na stanowisko w wydziale finansowym. Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za ocenę wniosków o dofinansowanie w programie Interreg Europa Środkowa, ze szczególnym uwzględnieniem części finansowej, oraz monitoring postępów finansowych projektów.

Aleksandra Mitela-Grzybek | 02-03-2016 | Współpraca Terytorialna

Pierwszy etap naboru, w którym należy złożyć koncepcję projektu trwa od 1 marca 2016 r. do 1 czerwca 2016 r.


Strona 1 z 25  > >>

 • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej UZ
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE