Nowa perspektywa finansowa 2014-2020

Katarzyna Babik-Sobień | 25-09-2014 | Nowa Perspektywa Finansowa

Programy współpracy transgranicznej w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej z udziałem Polski na lata 2014-2020: Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka, Polska – Saksonia i Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska zostały przesłane 22 września 2014 r. do Komisji Europejskiej.
więcej »
Katarzyna Babik-Sobień | 30-07-2014 | Nowa Perspektywa Finansowa

W okresie od 5 maja do 8 czerwca 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przeprowadziło  konsultacje publiczne projektu Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020, których celem było zebranie uwag na temat kierunków wsparcia proponowanych
w ramach Programu. 
więcej »
Aleksandra Mitela-Grzybek | 11-06-2014 | Nowa Perspektywa Finansowa
18 czerwca 2014 r. we Frankfurcie nad Odrą oraz 23 czerwca w Zielonej Górze odbędą się konferencje konsultacyjne w ramach przygotowania Programu Współpracy INTERREG Brandenburgia - Polska 2014-2020. W trakcie spotkań zaprezentowane będą założenia Programu, w tym strategia, cele, priorytety i budżet Programu, system zarządzania i kontroli oraz harmonogram prac związany z procesem programowania. Zaplanowano również dyskusję dotyczącą wyżej wymienionych obszarów. więcej »
Aleksandra Mitela-Grzybek | 10-06-2014 | Nowa Perspektywa Finansowa
Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 8 czerwca 2014 r. złożono 297 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 603,7 mld zł. więcej »
Aleksandra Mitela-Grzybek | 06-05-2014 | Nowa Perspektywa Finansowa
5 kwietnia 2014 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne na poziomie europejskim kolejnej edycji programu URBACT. Są one prowadzone przez Instytucję Zarządzającą Programem (Francja) i potrwają do 13 maja br. Informacje o konsultacjach jak i wersję angielską projektu programu URBACT III można znaleźć na stronie programu URBACT. więcej »
Aleksandra Mitela-Grzybek | 26-02-2014 | Nowa Perspektywa Finansowa
W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi projektu Programu Region Morza Bałtyckiego (BSR) 2014-2020 Departament Współpracy Terytorialnej zaprasza na spotkanie informacyjne. Spotkanie odbędzie się 18 marca 2014 r. w sali kinowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2/4. więcej »
Aleksandra Mitela-Grzybek | 26-02-2014 | Nowa Perspektywa Finansowa
W związku z konsultacjami społecznymi prowadzonymi w języku angielskim przez Instytucję Zarządzającą programu INTERREG EUROPA (francuski region Nord - Pas-de-Calais), Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju umożliwia zgłaszanie uwag w języku polskim, za pomocą ministerialnego portalu konsultacji społecznych. więcej »
Katarzyna Babik-Sobień | 26-11-2013 | Nowa Perspektywa Finansowa

Posiedzenie grupy roboczej ds. Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2014-2020
więcej »
Katarzyna Babik-Sobień | 21-11-2013 | Nowa Perspektywa Finansowa

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zmieniło decyzję w sprawie obszaru wsparcia w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2014 - 2020
więcej »
Aleksandra Mitela-Grzybek | 05-11-2013 | Nowa Perspektywa Finansowa

7 października 2013 r. zakończone zostały konsultacje społeczne projektu Programu Pomoc Techniczna 2014-2020. Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedzimi na pytania i uwagi, które zostały zgłoszone podczas trwania konsultacji.

więcej »
 • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej UZ
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE