Region Morza Bałtyckiego

 

 

 

Program Region Morza Bałtyckiego

 

 

 

Cel Programu:

poprawa integracji i spójności terytorialnej regionu Morza Bałtyckiego oraz zwiększenie jego konkurencyjności w stosunku do innych obszarów Europy poprzez połączenie potencjałów ponad granicami administracyjnymi.

Zasięg terytorialny:Źródło: www.interreg.gov.pl

 


Osie priotytetowe:

 

1. Oś priorytetowa 1 - Wspieranie innowacyjności.

2. Oś priorytetowa 2 -Zewnętrzna i wewnętrzna dostępność.

3. Oś priorytetowa 3 - Morze Bałtyckie jako wspólny zasób.

4. Oś priorytetowa 4 - Promowanie atrakcyjności miast i regionów.

5. Oś priorytetowa 5 - Pomoc Techniczna.

Uprawnieni wnioskodawcy (po stronie polskiej) m.in.:

 

Władze publiczne (centralne, regionalne i lokalne), instytucje badawcze i szkoleniowe, fundacje, organizacje pozarządowe oraz MŚP.

 

Wysokość wsparcia:

 

Do 85% wydatków uznanych za kwalifikowalne ze środków EFRR (max do 10 mln EUR).

 

Zasady wsparcia:


Zaangażowanie w realizację projektu trzech partnerów z co najmniej trzech krajów z obszaru objętego programem. W przypadku partnerstwa z Rosją i Białorusią możliwy jest udział dwóch partnerów z państw członkowskich UE.


Lista zatwierdzonych projektów:

 

http://eu.baltic.net/Approved_projects.4589.html?

 

Link do strony Programu:

http://eu.baltic.net/

 

 • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej UZ
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE