Aktualności

Dariusz Nowak | 23-04-2018 | Współpraca Zagraniczna

W najbliższej przyszłości może powiększyć się grono regionów, z którymi oficjalnie będzie współpracować Województwo Lubuskie. To efekt uchwały podjętej dziś (23.04) podczas sesji sejmiku województwa, dotyczącej wspólnych działań z Prowincją Autonomiczną Wojwodiny (Republika Serbska). Współpraca miałaby objąć obszary: gospodarki, turystyki, kultury i środków europejskich.

Dariusz Nowak | 23-04-2018 | Współpraca Zagraniczna

Podczas sesji sejmiku radni wysłuchali sprawozdania dotyczącego współpracy zagranicznej województwa lubuskiego w 2017 r. Obszerna relacja objęła m.in. działania podjęte z regionami partnerskimi, a także wspólne inicjatywy w ramach programów UE i inicjatyw międzynarodowych. Nie zabrakło również informacji o licznych misjach gospodarczych zorganizowanych przez urząd marszałkowski.  

Małgorzata Rycielska | 17-04-2018 | Współpraca Zagraniczna
Biuro Regionalne Woj. Lubuskiego w Brukseli informuje o programie Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej skierowanym do studentów dziennikarstwa "Youth4Rgions".
 
Wybrani w drodze naboru uczestnicy Youth4Regions -28 młodych obywateli UE w wieku 18-30 lat studiujący dziennikarstwo (po jednym z każdego kraju członkowskiego UE) - w dniach 7-11 października wezmą udział w Europejskim Tygodniu Regionów i Miast w Brukseli, uczestnicząc w wydarzeniu zgodnie z przygotowanym specjalnie dla nich programem.
Małgorzata Rycielska | 17-04-2018 | Współpraca Zagraniczna
Wspólny Sekretariat Programu Współpracy INTERREG PL-SN 2014-2020 z/s we Wrocławiu 9 kwietnia 2018 r. rozpoczął nabór dla projektów regularnych w ramach III osi – „Edukacja transgraniczna”. Wnioski można składać do 29 czerwca 2018 r. do godz. 16:15. Środki z Europejskiego Funduszu Regionalnego przeznaczone do dyspozycji wnioskodawców tego naboru to kwota 4,5 mln* EUR!
Małgorzata Rycielska | 12-04-2018 | Współpraca Zagraniczna
O innowacjach i partnerstwie na polsko-niemieckim pograniczu W Berlinie po raz 42. obradował Komitet ds. Współpracy Międzyregionalnej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej, któremu współprzewodniczy marszałek Elżbieta Anna Polak. Tym razem uczestnicy obrad rozmawiali na temat transferu wiedzy i innowacji w nawiązaniu do polsko-niemieckiej wymiany gospodarczej oraz o osobistych relacjach, partnerstwie i rodzinach w kontekście polsko-niemieckim.
Małgorzata Tramś-Zielińska | 10-04-2018 | Współpraca Zagraniczna
Posiedzenie Komitetu Monitorującego INTERREG Brandenburgia – Polska

W dniach 4 - 5.04.2018 r w Cottbus po raz X obradował Komitet Monitorujący Programu INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020. Podczas posiedzenia zostały zatwierdzone projekty OP II „Połączenie z Sieciami Transeuropejskimi oraz trwały i zrównoważony transport” 7B i 7C oraz IV OP "Współpraca administracji i mieszkańców".

Małgorzata Rycielska | 06-04-2018 | Współpraca Zagraniczna

W dniach 4-5 kwietnia 2018r. w Cottbus po raz X będzie obradował Komitet Monitorujący Programu INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020.

Małgorzata Rycielska | 26-03-2018 | Współpraca Zagraniczna
41 specjalistycznych łóżek szpitalnych trafiło do Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze za sprawą Franza Friedricha Księcia Pruskiego z rodu Hohenzollernów. Łóżka to dar Komandorii Zakonu Joannitów ze Szwajcarii, z którą książę współpracuje. - Książę ze swego dzieciństwa niewiele pamięta, ale fakty są takie, że w tym szpitalu się urodził. Myślę, że to też jest powód wsparcia szpitala, który potrzebuje jeszcze wielu inwestycji, nie tylko łóżek oraz wsparcia finansowego i rzeczowego – wyjaśnia marszałek Elżbieta Anna Polak.
Małgorzata Rycielska | 20-03-2018 | Współpraca Zagraniczna
Biuro Regionalne Woj. Lubuskiego w Brukseli informuje o otwartym do 15 maja 2018 r. naborze na płatne, pięciomiesięczne staże w Parlamencie Europejskim.
Aktualnie, nabór odbywa się na staże rozpoczynające się jesienią br (od 1 października 2018 do 28 lutego 2019 roku). Zgłoszenia należy dokonać poprzez formularz online.
Małgorzata Rycielska | 16-03-2018 | Współpraca Zagraniczna
Delegacja Urzędu Marszałkowskiego spotkała się 14 marca z Ministrem Sprawiedliwości, Spraw Europejskich i Konsumentów Brandenburgia Stefanem Ludwigiem, ministrem spraw europejskich . Rozmawiano m.in. o programie Interreg, a także połączeniach lotniczych i kolejowych. Lubuskiej delegacji przewodniczył członek zarządu Tadeusz Jędrzejczak.

Strona 1 z 41  > >>

 • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej UZ
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE