Aktualności

Małgorzata Rycielska | 25-01-2017 | Współpraca Zagraniczna
Jesteś studentem z Polski, Niemiec lub innego kraju? Lubisz pisać, interesują cię tematy polsko-niemieckie i wydarzenia w twoim regionie? Chcesz zdobyć doświadczenie w pracy redaktora stron internetowych, masz już za sobą pierwsze kroki w zawodzie? Zachęcamy do ubiegania się o staż w Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.
Dariusz Nowak | 17-01-2017 | Współpraca Zagraniczna
Ponad 25 lat udanej współpracy

Liczy 3 mln mieszkańców, słynie z win oraz serów i od 2008 r. jest partnerem województwa lubuskiego, choć nieoficjalna współpraca trwa od ponad ćwierć wieku. Mowa o Departamencie le Lot. Przedstawiciele francuskiego regionu spotkali się dziś (17.01) w urzędzie marszałkowskim z członkiem zarządu Tadeuszem Jędrzejczakiem, aby ustalić plan wspólnych działań w 2017 r.

Małgorzata Rycielska | 11-01-2017 | Współpraca Zagraniczna
Od 1996 roku w Wolontariacie Europejskim wzięło udział około 100 000 młodych ludzi, angażując się w projekty w całej Europie i różnych częściach świata. Udział w wolontariacie może być szansą na to, by pomóc innym w potrzebie, ale także na zdobycie nowych kompetencji i doświadczeń.
Małgorzata Rycielska | 10-01-2017 | Współpraca Zagraniczna

Województwo Lubuskie prowadzi działalność w sferze zadań publicznych z zakresu integracji europejskiej we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Priorytetowe obszary zadań publicznych określane są corocznie w Programie współpracy. W 2017 roku Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej na realizację zadań publicznych z zakresu integracji europejskiej przeznaczy 30 tys. zł. Całość kwoty zostanie rozdysponowana przez Zarząd Województwa Lubuskiego z pominięciem otwartego konkursu ofert (małe granty).

Małgorzata Rycielska | 10-01-2017 | Współpraca Zagraniczna
Z dniem 1 stycznia 2017 roku weszły zmiany prawne w zasadach funkcjonowania zagranicznych organizacji pozarządowych na terenie Chińskiej Republiki Ludowej.
Małgorzata Rycielska | 21-12-2016 | Współpraca Zagraniczna
Komisja Europejska ogłosiła drugie zaproszenie do składania wniosków w ramach inicjatywy dla miast, dzięki której będą mogły one skutecznie rozwiązywać swoje problemy. Tegoroczne zaproszenie koncentruje się na tematyce: gospodarki o obiegu zamkniętym, mobilności miejskiej oraz na migrantach i uchodźcach. Budżet zaproszenia to 50 mln euro.
Małgorzata Rycielska | 19-12-2016 | Współpraca Zagraniczna
W dniach 1-31 stycznia 2017 FWPN przyjmować będzie wnioski na projekty w priorytecie Edukacja.O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się projekty polsko-niemieckie: podnoszące jakość dwu- lub wielostronnych relacji poprzez pogłębienie wiedzy na wybrane tematy (w tym specjalistyczne i historyczne); podnoszące kompetencje językowe i wiedzę o kraju sąsiada; służące doskonaleniu zawodowemu i specjalistycznemu; dotyczące edukacji kulturalnej.
Małgorzata Rycielska | 14-12-2016 | Współpraca Zagraniczna

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli informuje o prowadzonych przez Komisję Europejską otwartych konsultacjach społecznych odnośnie śródokresowego przeglądu trzeciego programu działań w dziedzinie zdrowia UE na lata 2014–2020.

 

Małgorzata Rycielska | 14-12-2016 | Współpraca Zagraniczna

Europejska Sieć Miast i Regionów dla Ekonomii Społecznej (REVES) uruchomiła nabór zgłoszeń do nagrody doskonałości REVES 2017 dla partnerstw władz publicznych oraz organizacji/przedsiębiorstw ekonomii społecznej. Swoje najlepsze praktyki współpracy partnerstwa mogą zgłaszać do konkursu do 28 lutego 2017 roku.

Małgorzata Rycielska | 14-12-2016 | Współpraca Zagraniczna
Europejski Komitet Regionów poszukuje miast i regionów gotowych do stworzenia i wdrożenia ambitnej i wyróżniającej się strategii wsparcia MŚP oraz przedsiębiorców. Aplikacje do konkursu o nagrodę Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości (EER) na 2018 rok będą przyjmowane do 7 kwietnia 2017 roku.

Strona 1 z 34  > >>

 • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE