Partnerzy współpracujący z województwem lubuskim

Kraj Związkowy Brandenburgia (Niemcy) - w dniu 12 stycznia 2000 roku w Żaganiu podpisano „Wspólne Oświadczenie o współpracy pomiędzy Województwem Lubuskim a Krajem Związkowym Brandenburgią”.

Obwód Pskowski (Rosja) - w dniu 16 stycznia 2002 roku w Pskowie podpisano „Umowę pomiędzy Województwem Lubuskim a Administracją Obwodu Pskowskiego o współpracy gospodarczej, handlowej, naukowo-technicznej, kulturalnej oraz w dziedzinie stosunków społecznych”.

Obwód Iwano - Frankowski (Ukraina)- w dniu 16 września 2002 roku w Zielonej Górze podpisano „Umowę o współpracy pomiędzy Województwem Lubuskim a Obwodem Iwano-Frankowskim”.

Region Abruzji (Włochy) -
w dniu 2 lipca 2003 roku w Brukseli zostało zawarte „Porozumienie o współpracy pomiędzy Województwem Lubuskim a Regionem Abruzja”.

Prowincja Hainan (Chiny) - w dniu 24 lutego 2006 roku w Hainan zawarte zostało „Porozumienie o współpracy międzyregionalnej między Województwem Lubuskim a Prowincją  Hainan".

Municypium Kiszyniów (Mołdawia) - w dniu 14 marca 2007 roku w Kiszyniowie podpisano „Umowę o współpracy między Województwem Lubuskim a Municypium Kiszyniów”.

Obwód Sumski (Ukraina) - w dniu 7 grudnia 2007 roku w Żaganiu podpisano „Umowę o współpracy międzyregionalnej między Województwem Lubuskim a Obwodem Sumskim”.

Obwód Homelski (Białoruś) - w dniu 7 grudnia 2007 roku w Żaganiu podpisano „Umowę o współpracy międzyregionalnej między Województwem Lubuskim a Obwodem Homelskim”.

Samorządowe Województwo Nitrzańskie (Słowacja)- w dniu 21 sierpnia 2015 roku w Nitrze podpisano „Umowę o współpracy pomiędzy Województwem Lubuskim a Samorządowym Województwem Nitrzańskim”.

Departament le Lot (Francja) - w dniu 17 października 2008 roku w Cahors zawarte zostało „Porozumienie o współpracy międzyregionalnej między Województwem Lubuskim a Departamentem le Lot”.

Wolny Kraj Związkowy Saksonia (Niemcy)- w dniu 19 listopada 2008 roku w Zielonej Górze podpisano „Wspólne Oświadczenie o współpracy pomiędzy Województwem Lubuskim a Wolnym Krajem Związkowym Saksonią”.

Obwód Wołogodzki (Rosja) - w dniu 2 czerwca 2011 roku w Moskwie podpisano "Umowę o współpracy pomiędzy Województwem Lubuskim a Obwodem Wołogodzkim".


Region Kreta (Grecja) - w dniu 13 marca 2015 r. w Rethymno podpisano "Umowę o współpracy pomiędzy Województwem Lubuskim a Regionem Kreta".
 • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej UZ
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE