Kontakt

 
Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze

ul. Podgórna 7 65 – 057 Zielona Góra
tel. +48 68 45 65 289
Fax. +48 68 32 71 429
e-mail: sekretariat.dr@lubuskie.pl

------------------------------------------------------------------------------------------

Adriana Sarnecka
p.o. Dyrektora Biura
tel. +48 68 45 65 344
e-mail: a.sarnecka@lubuskie.pl

------------------------------------------------------------------------------------------

Sylwia Babijczuk
stanowisko ds. współpracy zagranicznej
tel. +48 68 45 65 584
e-mail: s.babijczuk@lubuskie.pl

------------------------------------------------------------------------------------------

Małgorzata Rycielska
stanowisko ds. współpracy zagranicznej
tel. +48 68 45 65 327
e-mail: m.rycielska@lubuskie.pl

------------------------------------------------------------------------------------------

Agata Zajączkowska
stanowisko ds. współpracy zagranicznej
tel. +48 68 45 65 584
e-mail: agata.zajaczkowska@lubuskie.pl

------------------------------------------------------------------------------------------

Aleksandra Mitela-Grzybek
stanowisko ds. Europejskiej Współpracy Terytorialnej
tel. +48 68 45 65 269
e-mail: a.grzybek@lubuskie.pl

------------------------------------------------------------------------------

Katarzyna Babik - Sobień
stanowisko ds. Europejskiej Współpracy Terytorialnej
tel. +48 68 45 65 257
e-mail: k.babik-sobien@lubuskie.pl

-----------------------------------------------------------------------------------------

Paulina Polan
stanowisko ds. Europejskiej Współpracy Terytorialnej
Program Brandenburgia - Polska 2014-2020;
Regionalny Punkt Kontaktowy
tel. +48 68 45 65 416
e-mail: p.polan@lubuskie.pl

------------------------------------------------------------------------------------------

Jarosława Suchecka
stanowisko ds. informacji i współpracy z instytucjami unijnymi
Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli
tel. +32 22 34 68 56
e-mail: bruksela@lubuskie.pl

------------------------------------------------------------------------------

 • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej UZ
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE