Umowy, porozumienia i oświadczenia o współpracy

Kraj Związkowy Brandenburgia (Niemcy) - 12 styczeń 2000 r.

Obwód Pskowski (Rosja) - 16 styczeń 2002 r.

Obwód Iwano - Frankowski (Ukraina) - 16 wrzesień 2002 r.

Region Abruzji (Włochy) - 2 lipiec 2003 r.

Prowincja Hainan (Chiny) - 24 luty 2006 r.

Kraj Kiszyniów (Mołdowa) - 14 marzec 2007 r.

Obwód Homelski (Białoruś) - 7 grudzień 2007 r.

Obwód Sumski (Ukraina) - 7 grudzień 2007 r.

Samorządowe Województwo Nitrzańskie (Słowacja) - 21 sierpnia 2015 r.

Departament le Lot (Francja) - 17 października 2008 r.

Wolny Kraj Związkowy Saksonia (Niemcy) - 19 listopada 2008 r.

Obwód Wołogodzki (Rosja) - 2 czerwca 2011 r.

Region Kreta (Grecja) - 13 marca 2015 r.

 • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej UZ
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE