Ankieta jst

Ankieta
z zakresu realizacji priorytetów współpracy zagranicznej w lubuskich gminach/miastach i powiatach

Rozwój współpracy zagranicznej województwa lubuskiego oparty jest na celach i kierunkach działań zawartych w „Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020” z dnia 19 listopada 2012 roku oraz jest zgodny z priorytetami polskiej polityki zagranicznej. Dynamiczny rozwój regionów europejskich wpływa na ewaluację kierunków i zakresu współpracy zagranicznej jednostek samorządu terytorialnego również województwa lubuskiego. Dlatego niezbędna jest koordynacja działań organów administracji samorządowej w tym zakresie.

W związku z przeprowadzeniem okresowego kompleksowego przeglądu stanu współpracy zagranicznej jednostek samorządu terytorialnego województwa lubuskiego zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety w celu uzyskania informacji na temat obecnie funkcjonujących form współpracy lubuskich samorządów z partnerami zagranicznymi. Uzyskane dane umożliwią nam dokonanie analizy przebiegu współpracy zagranicznej Województwa.

Ankieta z zakresu realizacji priorytetów współpracy zagranicznej w lubuskich gminach/miastach i powiatach w formie elektronicznej znajduje się na stronie internetowej http://ankietajst.lubuskie.pl

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej

Wydział Współpracy Zagranicznej

Ul. Podgórna 7

65-057 Zielona Góra

 

tel. 068 45 65 416
tel. 068 45 65 393

 • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej UZ
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE