Markowe Lubuskie

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 13 maja 2010 zakończył prace nad strategią Marki Lubuskie. Gotowy dokument służy jako drogowskaz w tworzeniu wizerunku województwa lubuskiego.

Esencja marki Lubuskie – warte zachodu!

Lubuskie jest pięknym, nowoczesnym domem dla mieszkańców, dynamicznym regionem z przyszłością dla inwestorów i nieodkrytą, niezatłoczoną przystanią dla turystów.

 

logo Lubuskiego!


 

 

 

 

Logo województwa w swej formie i kolorystyce nawiązuje do naturalnego pejzażu województwa. Jednocześnie zdecydowanie prowadzone linie nawiązują do nowoczesności. Kolorystyka logo – zaczerpnięta z natury – równocześnie symbolizuje witalność i prężność, rozwój (zieleń) oraz otwartość i dobrą atmosferę (niebieski). Pozostałe kolory zaznaczają pierwiastek cywilizacyjny – przemysł (ciemny spód) i czyste powietrze (biel).

Symbol ten w dalszej kolejności odwołuje się do wolności, wizji, potencjału, ambicji, dynamicznego rozwoju, nowoczesności. Kolory logotypu przywołują skojarzenia związane z lasami, polami, rzekami, jeziorami. Logotyp również kształtem (nie tylko kolorami) nawiązuje w czytelny sposób do położenia województwa lubuskiego na zachodzie Polski, przy granicy z Niemcami (ciemna linia może być kojarzona z granicą). Znak jest ekspresyjny i dynamiczny poprzez formę i nasycenie kolorów, ale jednocześnie miękki i optymistyczny – dla mieszkańców Lubuskie to dom, miejsce, do którego chętnie wracają. Dom kojarzy się z miejscem przytulnym i dobrze rozpoznawalnym.

W nowym logo zawarte są wskazywane przez mieszkańców atuty województwa: przyroda, świeże powietrze, jego zachodnie i przygraniczne położenie. Wyraża również pozytywne nastawienie (otwartość) mieszkańców do zmian. Logo jest dynamiczne, ale jednocześnie subtelne, podobnie jak mieszkańcy województwa.


Cele strategiczne, idea przewodnia - czyli po co nam marka?

 

Priorytet:

- stworzenie wizerunku województwa jako miejsca, w którym warto inwestować, w którym dobrze się mieszka i które warto odwiedzić.

- wspieranie działania władz województwa dążących do rozwoju infrastruktury biznesu i przedsiębiorczości województwa.

- wzmacnianie poczucia własnej wartości mieszkańcom województwa przekonania, że Lubuskie jest ich miejscem na ziemi.

- ma pełnić rolę powszechnie rozpoznawalnej poza granicami województwa wizytówki regionu.

 

Cała prawda o Lubuskim, dlaczego warto uwierzyć?

 

Lubuskie jest świetnym miejscem do mieszkania, pełnym fantastycznych, otwartych ludzi, bogate życie kulturalne i wysoką jakość życia. Potencjał Lubuskiego wynika z jego położenia geograficznego. Mieszkańcy czują się obywatelami Europy od zawsze. To sprawia, że śmiało patrzą w przyszłość, bez kompleksów europejskiego „młodszego brata”. Są przedsiębiorczy, otwarci na innych, przyjaźnie nastawieni wobec obcokrajowców. Otoczenie przyrody sprawia, że region pełen jest pozytywnej energii.

Województwo posiada szereg cech, które uwiarygodniają oferowane przez Markę lubuskie korzyści. W Lubuskim warto być, inwestować, bo:

– Położone jest przy zachodniej granicy kraju, na przecięciu ważnych szlaków komunikacyjnych.

– Jest krajowym liderem wykorzystania środków unijnych

– Województwo cechuje wysoka jakość życia mieszkańców i odwiedzających je gości. Ma to źródło w kilku cechach regionu, takich jak bliskość przyrody, ośrodki miejskie średniej wielkości (brak wielkomiejskiego zgiełku), z regionu łatwo dostać się zarówno do wielkich metropolii, jak i w głuszę,

– Bogactwo kulturalne region zawdzięcza możliwość czerpania z wielu tradycji kulturowych (dziedzictwo autochtonów i powojennych przybyszów z różnych stron Rzeczpospolitej), a także bliskości wielkich ośrodków miejskich (Berlin, Wrocław, Poznań). Region pielęgnuje tradycje winiarskie i znany jest ze swoich kabaretów i festiwali muzycznych (Przystanek Woodstock).


Korzyści ze stosowania marki Lubuskie dla poszczególnych grup:


– miejsce, w którym warto inwestować (inwestorzy),

– skuteczność w pozyskiwaniu funduszy strukturalnych, (inwestorzy, mieszkańcy),

– wysoka jakość życia (mieszkańcy, turyści),

– bogate życie kulturalne (mieszkańcy, turyści).

 

Dowody:

Województwo posiada szereg cech, które uwiarygodniają oferowane przez Markę Lubuskie korzyści. W Lubuskim warto być, inwestować, ponieważ położone jest przy zachodniej granicy kraju, na przecięciu ważnych szlaków komunikacyjnych. Znajduje się tutaj prężna Kostrzyńsko Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Lubuskie jest krajowym liderem wykorzystania środków unijnych i potrafi wykorzystać nawet ponad 90% przyznanych funduszy. Aż 40 projektów lubuskich przedsiębiorstw otrzymało dofinansowania, dzięki którym firmy będą mogły wzmacniać swój potencjał innowacyjny. Województwo cechuje wysoka jakość życia mieszkańców i odwiedzających je gości. Ma to źródło w kilku cechach regionu, takich jak bliskość przyrody, ośrodki miejskie średniej wielkości (brak wielkomiejskiego zgiełku), z regionu łatwo dostać się zarówno do wielkich metropolii, jak i w głuszę. Niemal 50% powierzchni województwa zajmują lasy, znajdują się tutaj dwa parki narodowe (Drawieński i Ujście Warty), osiem parków krajobrazowych, a także liczne zbiorniki wodne. Bogactwo kulturalne region zawdzięcza możliwość czerpania z wielu tradycji kulturowych (dziedzictwo autochtonów i powojennych przybyszów w różnych stron Rzeczpospolitej), a także bliskości wielkich ośrodków miejskich (Berlin, Wrocław, Poznań). Region pielęgnuje tradycje winiarskie i znany jest ze swoich kabaretów i festiwali muzycznych (Przystanek Woodstock).


 • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej UZ
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE