Materiały promocyjne

Wszelkie materiały promocyjne wydawane są na podstawie pisemnego wniosku, który należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.


Wizualizacje ścianek i roll-up`ów:

Materiały promocyjne do pobrania:

Promocja Gospodarcza:

Zasady posługiwania się symbolami Województwa Lubuskiego:

 

 

 

Pobierz herb województwa lubuskiego:

 

Format Corel Draw 9.0

 


Format Corel Draw 11

 


Format PDF

 


Format JPG

 

 • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej UZ
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE