Biuro SejmikuPracę Sejmiku Województwa Lubuskiego koordynuje Biuro Sejmiku.


Biuro Sejmiku
Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra
tel.: (68) 45-65-481
fax: (68) 45-65-461
   e-mail: sejmik@lubuskie.pl 


Wydział Zamiejscowy Urzędu
z siedzibą w Gorzowie Wlkp.
ul. Dworcowa 13
66-400 Gorzów Wlkp.
tel./fax 95 73 90 371
W Biurze Sejmiku w Zielonej Górze każdy z Klubów Radnych ma do dyspozycji pokój klubowy.

Podstawowym zadaniem pracowników Biura jest organizacja sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego. Oprócz tego pracownicy wspierają pracę Radnych oraz dbają o prawidłowy przebieg Sejmikowych Konkursów i Wyróżnień i realizują zadania w ramach edukacyjnej działalności Sejmiku.

Szczegóły poniżej.

 
Pracownicy Biura Sejmiku:

Teresa Sekuła

 • Dyrektor Biura Sejmiku

tel: (68) 45-65-481

pokój: 139

Natalia Szymborska-Łukasiewicz/ w zastępstwie Iwona Pawlak

 • Obsługa kancelaryjna sekretariatu
 • Dyżury radnych
 • Delegacje radnych

e-mail: sejmik@lubuskie.pl

tel: (68) 45-65-481

pokój: 139

Barbara Klebaniuk

 • Organizacja sesji Sejmiku
 • Rejestr uchwał, stanowisk, rezolucji, deklaracji i apelów Sejmiku

e-mail: b.klebaniuk@lubuskie.pl

tel: (68) 45-65-372

pokój: 135

Ewa Bieniarz

 • Organizacja sesji Sejmiku
 • Protokoły z sesji Sejmiku
 • Interpelacje i zapytania radnych

e-mail: e.bieniarz@lubuskie.pl

tel: (68) 45-65-372

pokój: 135

Aneta Stefan

 • Organizacja sesji Sejmiku
 • Oświadczenia majątkowe radnych
 • Organizacja pracy Komisji Rewizyjnej

e-mail: a.stefan@lubuskie.pl

tel: (68) 45-65-372

pokój: 135

Jarosław Rodziewicz

 • Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Lubuskiego
 • Honorowy Obywatel Województwa Lubuskiego
 • Kluby Radnych
 • Patronaty Przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubuskiego

e-mail: j.rodziewicz@lubuskie.pl

tel: (68) 45-65-292

pokój: 134

Paweł Tyl

 • Organizacja pracy Komisji Gospodarki i Rozwoju Województwa
 • Organizacja pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
 • Prowadzenie strony internetowej Sejmiku

e-mail: p.tyl@lubuskie.pl

tel: (68) 45-65-292

pokój: 134

Karolina Kordas

 • Organizacja pracy Komisji Budżetu i Finansów
 • Organizacja pracy Komisji Współpracy Zagranicznej i Promocji Województwa
 • Organizacja pracy Komisji doraźnej ds. promocji produktów tradycyjnych i regionalnych 
 • Organizacja konkursu Olimp Lubuski

e-mail: k.kordas@lubuskie.pl

tel: (68) 45-65-341

pokój: 130

Małgorzata Michniewicz

 • Organizacja pracy Komisji Kultury, Edukacji i Kultury Fizycznej
 • Organizacja pracy Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych
 • Diety radnych
 • Organizacja konkursu Lubuski Laur Oświaty

e-mail: m.michniewicz@lubuskie.pl

tel: (68) 45-65-341

pokój: 130


Pracownicy w Gorzowie Wlkp.

Zbigniew Żbikowski

 • Obsługa komisji Sejmiku odbywających się w północnej części województwa
 • Organizacja konkursu Olimp Lubuski
 • Dyżury radnych odbywające się w Gorzowie Wllkp.

e-mail: z.zbikowski@lubuskie.pl

tel: (95)73 90 382

Zapisz się do naszego newslettera!