Ochrona Zabytków

Wykaz dotacji z budżetu Województwa Lubuskiego w 2015 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa lubuskiego

WYKAZ UDZIELONYCH PRZEZ WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE DOTACJI CELOWYCH NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW POŁOŻONYCH NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Informacja w sprawie udzielenia z budżetu województwa lubuskiego w roku 2014 dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa lubuskiego

Uchwała Nr XXXI/296/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 22 października 2012 r.w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa lubuskiego

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/296/12

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/296/12

 

UCHWAŁA NR XXXV/383/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Lubuskiego w roku 2013 dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa lubuskiego

 

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XXXV/383/13

 

Uchwała nr XXIII/217/12 Sejmiku Wojewwództwa z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Lubuskiego w roku 2012 dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub robotty budolane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa lubuskiego

 • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej UZ
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE