Bez javascript nie będą działac taby
Studenci medycyny wpatrzeni w kosmos
17-11-2017
Chociaż kierunek lekarski na Uniwersytecie Zielonogórskim istnieje od trzech lat, powstały już na nim koła studenckie o ambitnych specjalizacjach. Jednym z nich jest Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej, które w zakresie swojej działalności ma m.in. nawiązywanie partnerstw naukowo-biznesowych w celu rozwijania innowacyjnej gospodarki.  Więcej na ten temat w „Magazynie Lubuskim” w „Gazecie Wyborczej” w artykule pt. „Student medycyny patrzy w kosmos”.    
Listopadowa sesja
15-11-2017
Współpraca województwa z organizacjami pozarządowymi, wsparcie zabytków oraz aktualne działania podejmowane w celu uruchomienia Kompleksu Energetycznego Gubin/Brody - to główne tematy najbliższej sesji Sejmiku, która rozpocznie się 20 listopada br. o godz. 11:00. Radni obradować będą w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze. Podczas sesji zaplanowano uroczyste wręczenie „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego” oraz statuetki „Liderka Lubuskiego Samorządu”.
Lubuskie wsparcie dla eksportu (wideo)
15-11-2017
Ocena potencjału eksportowego województwa lubuskiego oraz  podsumowanie misji gospodarczych to główne tematy spotkania, w którym udział wzięli przedsiębiorcy - uczestnicy misji, a także radni województwa. Spotkanie miało także na celu wymianę doświadczeń związanych z organizacją wyjazdów w latach 2016-2017 r.  
Zobacz jak rośnie radioterapia
15-11-2017
Trwa budowa Ośrodka Radioterapii przy Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Władze szpitala zapewniają, że budynek w stanie surowym będzie gotowy do końca roku.  Postępy prac można śledzić w internecie TUTAJ – Budowa radioterapii to priorytet w regionie lubuskim. Samorząd województwa dotrzymał słowa, bo to samorząd województwa zobowiązał się, że szpital w Gorzowie będzie się rozwijał - podkreśla marszałek Elżbieta Anna Polak.
Samorząd pokryje koszty szkód po orkanie
14-11-2017
W dniach 5-6 października przez województwo lubuskie przeszedł orkan Ksawery, który spowodował zniszczenia w jednostkach podległych samorządowi województwa. W jednostkach kulturalnych i sportowych szkody oszacowano na kwotę 178,4 tys. zł. W jednostkach ochrony zdrowia na kwotę 324,9 tys. zł. Zarząd wojeództwa zdecydował, że koszty ich usunięcia w wysokości 503,3 tys. zł  w całości pokryje samorząd województwa.
Spotkanie w sprawie składowiska
14-11-2017
Zarząd województwa podjął działania mające na celu wyjaśnienie sprawy związanej z nieprawidłową eksploatacją składowania odpadów w Kartowicach – Gmina Szprotawa. 14 listopada gościem marszałek Elżbiety Anny Polak był mieszkaniec gminy Henryk Ostrowski. Zaapelował o intensyfikację działań mających na celu zamknięcie składowiska, które zagraża życiu i zdrowiu mieszkańców. Marszałek zapewniła, że zarząd prowadzi intensywne działania w tym kierunku.
Będzie nowa szkoła w Przyborowie (wideo)
13-11-2017
2 mln zł wynosi dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego do rozbudowy szkół podstawowych w Przyborowie i Lubieszowie. 13 listopada wmurowano akt erekcyjny w mury placówki w Przyborowie. – To dowód na to, jak wiele dobrego mogą zrobić dla mieszkańców dobrzy samorządowcy – mówił obecny na uroczystości wicepremier Jarosław Gowin. Marszałek Elżbieta Anna Polak podkreśliła, że wsparcie dla inwestycji w edukację jest jednym z priorytetów samorządu województwa lubuskiego.  

Wydarzenia »

 • Przełącz na nowy widok
 • Przełącz na stary widok

WOSiR: Nowa hala jeździecka

WOSiR: Nowa hala jeździecka

17 listopada br. w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Drzonkowie odbyła się uroczystość otwarcia nowej hali jeździeckiej. Zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu województwa w wysokości 338 tys. zł, koszt całej inwestycji to ponad 2,6 mln zł.      

»Więcej...
WOSiR: Nowa hala jeździecka
close

17 listopada br. w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Drzonkowie odbyła się uroczystość otwarcia nowej hali jeździeckiej. Zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu województwa w wysokości 338 tys. zł, koszt całej inwestycji to ponad 2,6 mln zł.      

II Święto Młodego Lubuskiego Wina

Już w najbliższą sobotę, 18 listopada w Lubuskim Centrum Winiarstwa odbędzie się II Święto Młodego Lubuskiego Wina. Wśród atrakcji m.in. degustacja lubuskich win, produktów regionalnych oraz potraw tradycyjnej kuchni polskiej.

»Więcej...
II Święto Młodego Lubuskiego Wina
close

Już w najbliższą sobotę, 18 listopada w Lubuskim Centrum Winiarstwa odbędzie się II Święto Młodego Lubuskiego Wina. Wśród atrakcji m.in. degustacja lubuskich win, produktów regionalnych oraz potraw tradycyjnej kuchni polskiej.

Niemcy po wyborach: bilans zysków i strat

Niemcy po wyborach: bilans zysków i strat

W dniach 16-17 listopada br. na Uniwersytecie Zielonogórskim odbywa się konferencja naukowa pt. „Niemcy po wyborach: bilans zysków i strat”, w której uczestniczy członek zarządu Tadeusz Jędrzejczak. - Zarząd województwa jest zainteresowany tym, jak będzie wyglądała scena polityczna po wyborach w Niemczech, dlatego że współpraca z Saksonią i Brandenburgią jest dla nas strategiczna - mówił członek zarządu Tadeusz Jędrzejczak.

»Więcej...
Niemcy po wyborach: bilans zysków i strat
close

W dniach 16-17 listopada br. na Uniwersytecie Zielonogórskim odbywa się konferencja naukowa pt. „Niemcy po wyborach: bilans zysków i strat”, w której uczestniczy członek zarządu Tadeusz Jędrzejczak. - Zarząd województwa jest zainteresowany tym, jak będzie wyglądała scena polityczna po wyborach w Niemczech, dlatego że współpraca z Saksonią i Brandenburgią jest dla nas strategiczna - mówił członek zarządu Tadeusz Jędrzejczak.

Kreatywne Dzieciaki – konkurs plastyczny

Warsztaty „Technologiczne Dzieciaki” to podróż do świata technologii, robotów i eksperymentów, w którą młodzi Lubuszanie wybiorą się w dniach 12-13 grudnia. Dzięki akcji uczniowie będą mogli zapoznać się z najnowszymi technologiami poprzez wspólną, twórczą zabawę i eksperymentowanie. Pomoże to w rozwijaniu wyobraźni oraz kreatywności, pobudzi do poznawania świata, a przede wszystkim nauczy analitycznego i logicznego myślenia. Warsztatom już teraz towarzyszy konkurs plastyczny „Kreatywne Dzieciaki”.

»Więcej...
Kreatywne Dzieciaki – konkurs plastyczny
close

Warsztaty „Technologiczne Dzieciaki” to podróż do świata technologii, robotów i eksperymentów, w którą młodzi Lubuszanie wybiorą się w dniach 12-13 grudnia. Dzięki akcji uczniowie będą mogli zapoznać się z najnowszymi technologiami poprzez wspólną, twórczą zabawę i eksperymentowanie. Pomoże to w rozwijaniu wyobraźni oraz kreatywności, pobudzi do poznawania świata, a przede wszystkim nauczy analitycznego i logicznego myślenia. Warsztatom już teraz towarzyszy konkurs plastyczny „Kreatywne Dzieciaki”.

Uniwersytet Zielonogórski nominowany do prestiżowej nagrody

Uniwersytet Zielonogórski nominowany do prestiżowej nagrody

Uniwersytet Zielonogórski został nominowany do Nagrody ELSEVIER Research Impact Leaders 2017 w dwóch kategoriach: Engineering & Technology (wspólnie z Akademią Morską w Gdyni i Politechniką Lubelską) oraz w kategorii Natural Sciences (wspólnie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem Warszawskim).

»Więcej...
Uniwersytet Zielonogórski nominowany do prestiżowej nagrody
close

Uniwersytet Zielonogórski został nominowany do Nagrody ELSEVIER Research Impact Leaders 2017 w dwóch kategoriach: Engineering & Technology (wspólnie z Akademią Morską w Gdyni i Politechniką Lubelską) oraz w kategorii Natural Sciences (wspólnie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem Warszawskim).

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – konsultacje

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – konsultacje

Zarząd Województwa Lubuskiego zaprasza jednostki samorządu terytorialnego, jednostki pomocy społecznej, jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, podmioty III sektora, jak również instytucje zaangażowane w rozwiązywanie problemu alkoholowego w województwie lubuskim o wyrażenie opinii na temat projektu Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2018-2021.

»Więcej...
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – konsultacje
close

Zarząd Województwa Lubuskiego zaprasza jednostki samorządu terytorialnego, jednostki pomocy społecznej, jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, podmioty III sektora, jak również instytucje zaangażowane w rozwiązywanie problemu alkoholowego w województwie lubuskim o wyrażenie opinii na temat projektu Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2018-2021.

WOSiR: Nowa hala jeździecka

17 listopada br. w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Drzonkowie odbyła się uroczystość otwarcia nowej hali jeździeckiej. Zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu województwa w wysokości 338 tys. zł, koszt całej inwestycji to ponad 2,6 mln zł.    

 

Już w najbliższą sobotę, 18 listopada w Lubuskim Centrum Winiarstwa odbędzie się II Święto Młodego Lubuskiego Wina. Wśród atrakcji m.in. degustacja lubuskich win, produktów regionalnych oraz potraw tradycyjnej kuchni polskiej.

Warto zobaczyć:

  Atrakcje Lubuskie - dobra strona turysty   RSIPWL

Fundusze Unijne »

 • Przełącz na nowy widok
 • Przełącz na stary widok

Zasada dostępności w projektach – szkolenie

Zasada dostępności w projektach – szkolenie

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego zaprasza na szkolenia dotyczące „Stosowania zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w projektach realizowanych w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020”. Beneficjenci środków unijnych, a także instytucje zaangażowane w ich wykorzystanie, zobowiązani są do przestrzegania zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

»Więcej...
Zasada dostępności w projektach – szkolenie
close

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego zaprasza na szkolenia dotyczące „Stosowania zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w projektach realizowanych w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020”. Beneficjenci środków unijnych, a także instytucje zaangażowane w ich wykorzystanie, zobowiązani są do przestrzegania zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Szkolenia z działania 7.5 usługi społeczne RPO Lubuskie 2020

Szkolenia z działania 7.5 usługi społeczne RPO Lubuskie 2020

13 i 14 listopada w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp. odbyły się szkolenia dla beneficjentów zainteresowanych działaniem 7.5 Usługi społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. To wsparcie m.in. rozwoju usług opiekuńczych i asystenckich, wsparcie rozwoju usług pomocy środowiskowej, usług wspierających, zapewnienia dostępu do usług bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, poradnictwa rodzinnego i psychologicznego. 

»Więcej...
Szkolenia z działania 7.5 usługi społeczne RPO Lubuskie 2020
close

13 i 14 listopada w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp. odbyły się szkolenia dla beneficjentów zainteresowanych działaniem 7.5 Usługi społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. To wsparcie m.in. rozwoju usług opiekuńczych i asystenckich, wsparcie rozwoju usług pomocy środowiskowej, usług wspierających, zapewnienia dostępu do usług bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, poradnictwa rodzinnego i psychologicznego. 

Wsparcie inicjatyw społecznych

Wsparcie inicjatyw społecznych

13 listopada 2017 r. wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn podpisał umowę ze Stowarzyszeniem Rybacka Lokalna Grupa Działania ,,Pojezierze Dobiegniewskie”. Kwota dofinansowania w wysokości 50 tys. zł przeznaczona zostanie na organizację wydarzenia pt. ,,Smaki Pojezierza – VI Regionalny Dzień Rybaka”.

»Więcej...
Wsparcie inicjatyw społecznych
close

13 listopada 2017 r. wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn podpisał umowę ze Stowarzyszeniem Rybacka Lokalna Grupa Działania ,,Pojezierze Dobiegniewskie”. Kwota dofinansowania w wysokości 50 tys. zł przeznaczona zostanie na organizację wydarzenia pt. ,,Smaki Pojezierza – VI Regionalny Dzień Rybaka”.

RPO Lubuskie 2020 w ocenie Komisji Europejskiej

W dniach 8-10 listopada w Krakowie odbyło się coroczne spotkanie przeglądowe z Komisją Europejską dot. stanu wdrażania Funduszy Europejskich w województwach. Spotkanie objęło m.in. zagadnienia horyzontalne w odniesieniu do wszystkich regionalnych programów operacyjnych. Ponadto odbyły się rozmowy bilateralne poszczególnych instytucji zarządzających z przedstawicielami KE dotyczące danego Regionalnego Programu Operacyjnego, w tym także RPO-Lubuskie 2020. Urząd Marszałkowski reprezentowała członek zarządu Alicja Makarska.  

»Więcej...
RPO Lubuskie 2020 w ocenie Komisji Europejskiej
close

W dniach 8-10 listopada w Krakowie odbyło się coroczne spotkanie przeglądowe z Komisją Europejską dot. stanu wdrażania Funduszy Europejskich w województwach. Spotkanie objęło m.in. zagadnienia horyzontalne w odniesieniu do wszystkich regionalnych programów operacyjnych. Ponadto odbyły się rozmowy bilateralne poszczególnych instytucji zarządzających z przedstawicielami KE dotyczące danego Regionalnego Programu Operacyjnego, w tym także RPO-Lubuskie 2020. Urząd Marszałkowski reprezentowała członek zarządu Alicja Makarska.  

Wsparcie na usługi społeczne - szkolenia!

Wsparcie na usługi społeczne - szkolenia!

Blisko 11 mln zł - to kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie w konkursie dla działania 7.5 Usługi społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. To wsparcie m.in. zapewnienia dostępu do usług bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, poradnictwa rodzinnego i psychologicznego. Marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Anna Polak zaprasza na szkolenia z tego działania w Gorzowie i Zielonej Górze.

»Więcej...
Wsparcie na usługi społeczne - szkolenia!
close

Blisko 11 mln zł - to kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie w konkursie dla działania 7.5 Usługi społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. To wsparcie m.in. zapewnienia dostępu do usług bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, poradnictwa rodzinnego i psychologicznego. Marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Anna Polak zaprasza na szkolenia z tego działania w Gorzowie i Zielonej Górze.

PO Ryby – wsparcie zatrudnienia

PO Ryby – wsparcie zatrudnienia

Stanica wędkarska, wiata biesiadna, ścieżka edukacyjna wraz z infrastrukturą powstaną dzięki dofinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego ,,Rybactwo i Morze” 2014-2020 Priorytet 4.  Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej. 8 listopada br. wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn podpisał umowy z trzema beneficjentami.

»Więcej...
PO Ryby – wsparcie zatrudnienia
close

Stanica wędkarska, wiata biesiadna, ścieżka edukacyjna wraz z infrastrukturą powstaną dzięki dofinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego ,,Rybactwo i Morze” 2014-2020 Priorytet 4.  Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej. 8 listopada br. wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn podpisał umowy z trzema beneficjentami.

Zasada dostępności w projektach – szkolenie

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego zaprasza na szkolenia dotyczące „Stosowania zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w projektach realizowanych w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020”. Beneficjenci środków unijnych, a także instytucje zaangażowane w ich wykorzystanie, zobowiązani są do przestrzegania zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Szkolenia z działania 7.5 usługi społeczne RPO Lubuskie 2020

13 i 14 listopada w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp. odbyły się szkolenia dla beneficjentów zainteresowanych działaniem 7.5 Usługi społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. To wsparcie m.in. rozwoju usług opiekuńczych i asystenckich, wsparcie rozwoju usług pomocy środowiskowej, usług wspierających, zapewnienia dostępu do usług bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, poradnictwa rodzinnego i psychologicznego. 

Warte Uwagi »

 • Przełącz na nowy widok
 • Przełącz na stary widok

Nadanie imienia szkoły gen. Sikorskiego

Nadanie imienia szkoły gen. Sikorskiego

17 listopada odbyła się uroczystość nadania imienia oraz poświęcenia i wręczenia sztandaru Technikum oraz Branżowej Szkole I Stopnia w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie imię gen. Władysława Sikorskiego. W uroczystości wzięła udział członek zarządu Alicja Makarska.  

»Więcej...
Nadanie imienia szkoły gen. Sikorskiego
close

17 listopada odbyła się uroczystość nadania imienia oraz poświęcenia i wręczenia sztandaru Technikum oraz Branżowej Szkole I Stopnia w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie imię gen. Władysława Sikorskiego. W uroczystości wzięła udział członek zarządu Alicja Makarska.  

Światowy Dzień Wcześniaka

18 listopada o godz. 11.00 w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego odbędzie się Światowy Dzień Wcześniaka. Organizatorzy przygotowali moc atrakcji zarówno dla najmłodszych, jak i tych starszych.

»Więcej...
Światowy Dzień Wcześniaka
close

18 listopada o godz. 11.00 w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego odbędzie się Światowy Dzień Wcześniaka. Organizatorzy przygotowali moc atrakcji zarówno dla najmłodszych, jak i tych starszych.

Otwieramy Muzeum - debaty w Gorzowie Wlkp.

Otwieramy Muzeum - debaty w Gorzowie Wlkp.

Otwarte debaty dla młodzieży i dorosłych to najnowsza oferta Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. Młodzi odpowiedzą na pytanie jak wyobrażają sobie ofertę muzeum skierowaną właśnie do ich grupy wiekowej, dorośli będą mogli porozmawiać o tym, w jakim kierunku powinno zmierzać muzeum, by zaspokoić oczekiwania mieszkańców. Debata z udziałem młodzieży odbędzie się 22 listopada  2017 roku o godz. 11:00 w Willi przy ul. Warszawskiej 35 z kolei debata dla dorosłych już 29 listopada również w willi. Organizatorzy serdecznie zapraszają mieszkańców.

»Więcej...
Otwieramy Muzeum - debaty w Gorzowie Wlkp.
close

Otwarte debaty dla młodzieży i dorosłych to najnowsza oferta Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. Młodzi odpowiedzą na pytanie jak wyobrażają sobie ofertę muzeum skierowaną właśnie do ich grupy wiekowej, dorośli będą mogli porozmawiać o tym, w jakim kierunku powinno zmierzać muzeum, by zaspokoić oczekiwania mieszkańców. Debata z udziałem młodzieży odbędzie się 22 listopada  2017 roku o godz. 11:00 w Willi przy ul. Warszawskiej 35 z kolei debata dla dorosłych już 29 listopada również w willi. Organizatorzy serdecznie zapraszają mieszkańców.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości - konferencja w Gorzowie Wlkp.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości - konferencja w Gorzowie Wlkp.

Zmiany w przepisach, zatrudnianie cudzoziemców, kształcenie dualne, kształtowanie postaw przedsiębiorczych, rewolucja w szkolnictwie zawodowym i fundusze europejskie na umiędzynarodowienie działalności. O tym m. in, rozmawiali specjaliści podczas konferencji w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości oraz Europejskiego Tygodnia Pracodawcy, która odbyła się 16 listopada w Gorzowie Wlkp. Jednym z partnerów wydarzenia był Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.

»Więcej...
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości - konferencja w Gorzowie Wlkp.
close

Zmiany w przepisach, zatrudnianie cudzoziemców, kształcenie dualne, kształtowanie postaw przedsiębiorczych, rewolucja w szkolnictwie zawodowym i fundusze europejskie na umiędzynarodowienie działalności. O tym m. in, rozmawiali specjaliści podczas konferencji w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości oraz Europejskiego Tygodnia Pracodawcy, która odbyła się 16 listopada w Gorzowie Wlkp. Jednym z partnerów wydarzenia był Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.

Organizacja turnieju dla dzieci w wieku 8-10 lat z okazji Mikołajek

Organizacja turnieju dla dzieci w wieku 8-10 lat z okazji Mikołajek

Uczniowski Klub Sportowy „Traper” Chichy z siedzibą w Chichach decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego otrzymał wsparcie w wysokości 640 zł na zadanie pn.: „Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej dla Dzieci”, które odbędzie się w okresie od 29 listopada do 09 grudnia 2017 roku.

»Więcej...
Organizacja turnieju dla dzieci w wieku 8-10 lat z okazji Mikołajek
close

Uczniowski Klub Sportowy „Traper” Chichy z siedzibą w Chichach decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego otrzymał wsparcie w wysokości 640 zł na zadanie pn.: „Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej dla Dzieci”, które odbędzie się w okresie od 29 listopada do 09 grudnia 2017 roku.

NOWE Antybiotyki – co o nich wiemy?

Antybiotyki – co o nich wiemy?

Dziś Europejski Dzień Widzy o Antybiotykach. Komisja Europejska ustanowiła to święto 10 lat temu. Po co? Aby uświadamiać o oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, które jest jednym z największych zagrożeń dla zdrowia na świecie! Lubuskie przyłącza się do tej kampanii informacyjnej

»Więcej...
Antybiotyki – co o nich wiemy?
close

Dziś Europejski Dzień Widzy o Antybiotykach. Komisja Europejska ustanowiła to święto 10 lat temu. Po co? Aby uświadamiać o oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, które jest jednym z największych zagrożeń dla zdrowia na świecie! Lubuskie przyłącza się do tej kampanii informacyjnej

Nadanie imienia szkoły gen. Sikorskiego

17 listopada odbyła się uroczystość nadania imienia oraz poświęcenia i wręczenia sztandaru Technikum oraz Branżowej Szkole I Stopnia w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie imię gen. Władysława Sikorskiego. W uroczystości wzięła udział członek zarządu Alicja Makarska.  

18 listopada o godz. 11.00 w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego odbędzie się Światowy Dzień Wcześniaka. Organizatorzy przygotowali moc atrakcji zarówno dla najmłodszych, jak i tych starszych.

Media Lubuskie

TVP Gorzów Wielkopolski Gazeta Lubuska Radio Zachód Gazeta Wyborcza

Zobacz więcej »

Zlokalizuj nas:

 • 25 lat dobrego sąsiedztwa
 • Punkt Informacyjny
 • Ośrodki Adopcyjne w Województwie Lubuskim
 • Szybka Terapia Onkologiczna
 • Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej UZ
 • e-opłaty
 • Zielona Linia
 • Biznes Lubuski
 • Ankieta
 • Portal Samorządowy
 • Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny
 • Wojewoda Lubuski
 • Lubuski Fundusz Pożyczkowy
 • PO Ryby
 • NSR
 • Złoty Dukat
 • Punkt Informacyjny
 • Invest in Lubuskie
 • Regionalne Biuro w Brukseli
 • Polityka Społeczna
 • PROW
 • Studium Rozwoju Systemów Energetycznych
 • Ochrona Zabytków
 • FIO
 • Innowacje Lubuskie
 • Winnica w Zaborze
 • Lubuska Energetyka
 • Muzeum Etnograficzne w Ochli
 • LOTUR
 • Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • NPOZ
 • Konsultacje UE
 • COIiE
s