Biuro Sejmiku
Województwa Lubuskiego

ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra
tel.: (68) 45-65-481
fax: (68) 45-65-461
sejmik@lubuskie.pl

Wydział Zamiejscowy
ul. Ignacego Mościckiego 6
66-400 Gorzów Wlkp.
tel./fax 95 73 90 371
gorzow@lubuskie.pl

Wręczenie odznaczeń w Międzyrzeczu

12-11-2019 w kategorii: Aktualności

W dniu 8 listopada br. w sali sesyjnej międzyrzeckiego ratusza Edward Jan Fedko - Przewodniczący Komisji Współpracy Zagranicznej i Promocji Województwa wręczył Lechowi Wacławowi Malinowskiemu i Przedsiębiorstwu Produkcji Betonów „PUBR” sp. z o.o. z Międzyrzecza nadane przez Sejmik Województwa Lubuskiego „Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.

Wręczenie Odznaki Honorowej w Drezdenku

25-10-2019 w kategorii: Aktualności |

Jerzy Wierchowicz - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego w dniu 19 października br., podczas Koncertu Galowego VI Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego w Drezdenku dokonał wręczenia Odznaki Zasłużony dla Województwa Lubuskiego.

Wręczenie Odznak Honorowych działaczom Polskiego Czerwonego Krzyża

24-10-2019 w kategorii: Aktualności |

W imieniu Wiolety Haręźlak - Przewodniczącej Sejmiku Województwa Lubuskiego, Łukasz Porycki - Wicemarszałek Województwa Lubuskiego, podczas uroczystej Gali Jubileuszu stulecia Polskiego Czerwonego Krzyża, w dniu 22 października br. w Filharmonii Zielonogórskiej, dokonał wręczenia Odznak Zasłużony dla Województwa Lubuskiego.

Sesje Sejmiku:

XI sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego
04-10-2019
XI sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego

XI zwyczajna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyła się 14 października 2019 roku o godz. 1100 w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ulicy Podgórnej 7. Podczas sesji odbyło się uroczyste wręczenie „Odznak Honorowych za Zasługi dla Województwa Lubuskiego” oraz wręczenie nagród Zarządu Województwa nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Województwo Lubuskie z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

X sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego
09-09-2019
X sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego

W Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyła się X zwyczajna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego. W programie była m.in. informacja Kuratora Oświaty o organizacji roku szkolnego 2019/2020 w Lubuskiem, uchwała dotyczącą określenia zasad przyznawania stypendium studentom kształcącym się na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo, uchwała w sprawie przystąpienia Województwa Lubuskiego do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego.

Sejmik o sytuacji w Szpitalu Uniwersyteckim (wideo)
13-08-2019
Sejmik o sytuacji w Szpitalu Uniwersyteckim (wideo)

Radni Województwa Lubuskiego zapoznali się informacją na temat sytuacji epidemiologicznej w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze oraz działaniami podjętymi przez szpital w związku z wykryciem patogenu alarmowego Klebsielli pneumonia MGL- NDM-1 (bakterii New Dehli). Radni zdecydowali jednogłośnie o przyznaniu szpitalowi dotacji w wysokości 500 tys. zł na zakup wysokospecjalistycznego sprzętu diagnostycznego, który pozwoli na szybkie wykrycie patogenu i zapobiegnie jego rozprzestrzenianiu się.

Zarząd województwa z absolutorium
26-06-2019
Zarząd województwa z absolutorium

Radni sejmiku przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu województwa za rok 2018, udzielając jednocześnie absolutorium zarządowi województwa. Za głosowało 17 radnych, 10 było przeciw. Dochody województwa osiągnęły pułap 428,1 mln zł, czyli 97,9% zakładanego planu. Do samorządowej kasy w ramach podatku CIT wpłynęło 104,4 mln zł (plan: 98,8 mln zł), a w ramach podatku PIT – 36,8 mln zł (plan: 34,6 mln zł). Województwo wydało 452,7 mln zł.

VIII sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego
26-06-2019
VIII sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego

24 czerwca w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyła się zwyczajna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego. Radni zapoznali się z raportem o stanie województwa za rok 2018 oraz udzielili Zarządowi Województwa Lubuskiego wotum zaufania z tytułu rozpatrzenia raportu. Sejmik udzielił także absolutorium zarządowi województwa za wykonanie ubiegłorocznego budżetu.

Uroczysta sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego
17-06-2019
Uroczysta sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego

Uroczysta sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyła się 15 czerwca 2019 roku o godz. 1500 w Sali im. Janusza Koniusza Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze przy al. Wojska Polskiego 9.

Z prac komisji:

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
22-11-2019
Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Lubuskiego odbędzie się 29 listopada 2019 r. o godz. 12:00 w sali 108 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7.

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju Województwa
21-11-2019
Posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju Województwa

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju Województwa Sejmiku Województwa Lubuskiego odbędzie się 28 listopada 2019 r. o godz. 10:00 w sali 126 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7.

Posiedzenie Komisji Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki
21-11-2019
Posiedzenie Komisji Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki

Posiedzenie Komisji Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Lubuskiego odbędzie się 25 listopada 2019 r. o godz. 8:45 w Sali 108 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, przy ul. Podgórnej 7.

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych
21-11-2019
Posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych Sejmiku Województwa Lubuskiego odbędzie się 25 listopada 2019 r. o godz. 10:00 w Sali 108 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze.

Posiedzenie Komisji Współpracy Zagranicznej i Promocji Województwa
21-11-2019
Posiedzenie Komisji Współpracy Zagranicznej i Promocji Województwa

Posiedzenie Komisji Współpracy Zagranicznej i Promocji Województwa Sejmiku Województwa Lubuskiego odbędzie się 28 listopada 2019 r. o godz. 12:00 w Sali Prasowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów
19-11-2019
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyło sie 15 listopada 2019 r. o godz. 13.00 w sali 108 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7.

XI sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego

04-10-2019 w kategorii: Sesje Sejmiku

XI zwyczajna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyła się 14 października 2019 roku o godz. 1100 w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ulicy Podgórnej 7.

Podczas sesji odbyło się uroczyste wręczenie „Odznak Honorowych za Zasługi dla Województwa Lubuskiego” oraz wręczenie nagród Zarządu Województwa nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Województwo Lubuskie z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

X sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego

09-09-2019 w kategorii: Sesje Sejmiku

W Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyła się X zwyczajna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego. W programie była m.in. informacja Kuratora Oświaty o organizacji roku szkolnego 2019/2020 w Lubuskiem, uchwała dotyczącą określenia zasad przyznawania stypendium studentom kształcącym się na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo, uchwała w sprawie przystąpienia Województwa Lubuskiego do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego.

Sejmik o sytuacji w Szpitalu Uniwersyteckim (wideo)

13-08-2019 w kategorii: Sesje Sejmiku

Radni Województwa Lubuskiego zapoznali się informacją na temat sytuacji epidemiologicznej w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze oraz działaniami podjętymi przez szpital w związku z wykryciem patogenu alarmowego Klebsielli pneumonia MGL- NDM-1 (bakterii New Dehli). Radni zdecydowali jednogłośnie o przyznaniu szpitalowi dotacji w wysokości 500 tys. zł na zakup wysokospecjalistycznego sprzętu diagnostycznego, który pozwoli na szybkie wykrycie patogenu i zapobiegnie jego rozprzestrzenianiu się.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

22-11-2019 w kategorii: Z prac Komisji Sejmiku

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Lubuskiego odbędzie się 29 listopada 2019 r. o godz. 12:00 w sali 108 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7.

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju Województwa

21-11-2019 w kategorii: Z prac Komisji Sejmiku

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju Województwa Sejmiku Województwa Lubuskiego odbędzie się 28 listopada 2019 r. o godz. 10:00 w sali 126 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7.

Posiedzenie Komisji Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki

21-11-2019 w kategorii: Z prac Komisji Sejmiku

Posiedzenie Komisji Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Lubuskiego odbędzie się 25 listopada 2019 r. o godz. 8:45 w Sali 108 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, przy ul. Podgórnej 7.

Zapisz się do naszego newslettera!