Biuro Sejmiku
Województwa Lubuskiego

ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra
tel.: (68) 45-65-481
fax: (68) 45-65-461
sejmik@lubuskie.pl

Wydział Zamiejscowy
ul. Ignacego Mościckiego 6
66-400 Gorzów Wlkp.
tel./fax 95 73 90 371
gorzow@lubuskie.pl

Dyżur Radnej Aleksandry Mrozek

04-03-2020 w kategorii: Aktualności

Aleksandra Mrozek - Przewodnicząca Komisji Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki 3 marca br. w godz. od 15:20 do 16:20 pełniła dyżur w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze - sala 140.

Olimpiada Młodych Producentów Rolnych w Kamieniu Małym

28-02-2020 w kategorii: Aktualności

W dniu 26 lutego br. w Kamieniu Małym odbyła się Olimpiada Młodych Producentów Rolnych. Zmagania obserwował i zwycięzcom pogratulował Zbigniew Kołodziej - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Wręczenie odznaczenia na Sesji Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

27-02-2020 w kategorii: Aktualności

W dniu 26 lutego br., podczas Sesji Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, Tadeusz Jędrzejczak - Członek Zarządu Województwa Lubuskiego i Mirosław Marcinkiewicz - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego wręczyli Marioli Klapczyńskiej "Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Lubuskiego".  

Sesje Sejmiku:

XIV sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego
18-02-2020
XIV sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego

17 lutego br. odbyła się XIV zwyczajna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego. Radni przyjęli m.in. informację o inwestycjach wykonanych na drogach krajowych w 2019 r. i zamierzeniach na kolejne lata z podziałem na programy, w ramach których będą realizowane oraz raport z wykonania Programu ochrony środowiska dla województwa lubuskiego za lata 2016-2018.

23-12-2019
XIII sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego

XIII zwyczajna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego została zwołana na 20 grudnia 2019 roku, godz. 1000. Sesja odbyła się w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ulicy Podgórnej 7.

19-11-2019
XII sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego

W Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyła się XII zwyczajna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego. W programie było m.in. uroczyste wręczenie „Odznak Honorowych za Zasługi dla Województwa Lubuskiego” oraz uchwała w sprawie zatwierdzenia „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku”.

04-10-2019
XI sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego

XI zwyczajna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyła się 14 października 2019 roku o godz. 1100 w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ulicy Podgórnej 7. Podczas sesji odbyło się uroczyste wręczenie „Odznak Honorowych za Zasługi dla Województwa Lubuskiego” oraz wręczenie nagród Zarządu Województwa nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Województwo Lubuskie z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

X sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego
09-09-2019
X sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego

W Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyła się X zwyczajna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego. W programie była m.in. informacja Kuratora Oświaty o organizacji roku szkolnego 2019/2020 w Lubuskiem, uchwała dotyczącą określenia zasad przyznawania stypendium studentom kształcącym się na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo, uchwała w sprawie przystąpienia Województwa Lubuskiego do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego.

Sejmik o sytuacji w Szpitalu Uniwersyteckim (wideo)
13-08-2019
Sejmik o sytuacji w Szpitalu Uniwersyteckim (wideo)

Radni Województwa Lubuskiego zapoznali się informacją na temat sytuacji epidemiologicznej w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze oraz działaniami podjętymi przez szpital w związku z wykryciem patogenu alarmowego Klebsielli pneumonia MGL- NDM-1 (bakterii New Dehli). Radni zdecydowali jednogłośnie o przyznaniu szpitalowi dotacji w wysokości 500 tys. zł na zakup wysokospecjalistycznego sprzętu diagnostycznego, który pozwoli na szybkie wykrycie patogenu i zapobiegnie jego rozprzestrzenianiu się.

Z prac komisji:

04-05-2020
Posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyło się 29 kwietnia 2020 r.,  godz. 11:00. Na podstawie art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.) obrady odbyły się w zdalnym trybie. Zgodnie z art. 15zzx ust. 1 przedmiotowej ustawy głosowania odbyły się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

09-03-2020
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyło się 9 marca 2020 r. o godz. 9.30 w sali 108 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7.

06-03-2020
Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyło się 6 marca 2020 r. o godz. 10:00 w sali 108 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7. Na posiedzenie komisji został zaproszony Zarząd Lubuskiej Izby Rolniczej.

06-03-2020
Posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyło się 5 marca 2020 r. o godz. 14:00 w sali 108 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, przy ul. Podgórnej 7.

05-03-2020
Posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju Województwa

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju Województwa Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyło się 5 marca 2020 r. o godz. 10:00 w sali 126 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7.

28-02-2020
Posiedzenie Komisji Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki

Posiedzenie Komisji Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Lubuskiego odbędzie się 9 marca 2020 r. w przerwie sesji Sejmiku, w Sali 108 Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7.

XIV sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego

18-02-2020 w kategorii: Sesje Sejmiku

17 lutego br. odbyła się XIV zwyczajna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego. Radni przyjęli m.in. informację o inwestycjach wykonanych na drogach krajowych w 2019 r. i zamierzeniach na kolejne lata z podziałem na programy, w ramach których będą realizowane oraz raport z wykonania Programu ochrony środowiska dla województwa lubuskiego za lata 2016-2018.

XIII sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego

23-12-2019 w kategorii: Sesje Sejmiku

XIII zwyczajna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego została zwołana na 20 grudnia 2019 roku, godz. 1000. Sesja odbyła się w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ulicy Podgórnej 7.

XII sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego

19-11-2019 w kategorii: Sesje Sejmiku

W Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyła się XII zwyczajna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego. W programie było m.in. uroczyste wręczenie „Odznak Honorowych za Zasługi dla Województwa Lubuskiego” oraz uchwała w sprawie zatwierdzenia „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku”.

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych

04-05-2020 w kategorii: Z prac Komisji Sejmiku

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyło się 29 kwietnia 2020 r.,  godz. 11:00.

Na podstawie art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.) obrady odbyły się w zdalnym trybie. Zgodnie z art. 15zzx ust. 1 przedmiotowej ustawy głosowania odbyły się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

09-03-2020 w kategorii: Z prac Komisji Sejmiku

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyło się 9 marca 2020 r. o godz. 9.30 w sali 108 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

06-03-2020 w kategorii: Z prac Komisji Sejmiku

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyło się 6 marca 2020 r. o godz. 10:00 w sali 108 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7.

Na posiedzenie komisji został zaproszony Zarząd Lubuskiej Izby Rolniczej.