Biuro Sejmiku
Województwa Lubuskiego

ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra
tel.: (68) 45-65-481
fax: (68) 45-65-461
sejmik@lubuskie.pl

Wydział Zamiejscowy
ul. Ignacego Mościckiego 6
66-400 Gorzów Wlkp.
tel./fax 95 73 90 371
gorzow@lubuskie.pl

Dożynki w Będowie

17-08-2018 w kategorii: Aktualności

Tegoroczne Święto Plonów w Gminie Czerwieńsk odbędzie się 18 sierpnia br. na boisku w Będowie. Uczestnikom towarzyszyć będą: Przewodniczący Sejmiku Czesław Fiedorowicz oraz Wiceprzewodniczący Tomasz Wontor. Tradycyjnie partnerskie gminy rywalizować będą w zmaganiach na najlepszy zespół śpiewaczy.

Święto Lotnictwa

17-08-2018 w kategorii: Aktualności

19 sierpnia br. w Babimoście odbędą się obchody 100-lecia Polskiego Lotnictwa Wojskowego. W uroczystości udział weźmie Wiceprzewodniczący Sejmiku Tomasz Wontor.

Sulechów: Święto Wojska

16-08-2018 w kategorii: Aktualności

Uroczystości odbyły się 15 sierpnia br. na Placu Biskupa Wilhelma Pluty. Wręczono m.in. odznaczenia i awanse na wyższe stopnie oficerskie. W obchodach udział wzięli: Wiceprzewodniczący Sejmiku Tomasz Wontor oraz radny Tadeusz Pająk.

Sesje Sejmiku:

Lipcowa sesja
18-07-2018
Lipcowa sesja

18 lipca br. w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze odbyła się XLVIII sesja Sejmiku. Radni przyjęli m.in. informację na temat realizacji przedsięwzięć wpisanych do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubuskiego. Gratulacje, za wyróżnienie przez organizatorów Ogólnopolskiego Programu Promocji Regionów „Samorządowa Marka Roku”, otrzymali: Andrzej Kunt, Burmistrz Kostrzyna nad Odrą oraz Adam Jaskulski, Wójt Świdnicy.

Sesja uroczysta
25-06-2018
Sesja uroczysta

Podpisanie umowy o współpracy z Krajem Libereckim (Republika Czeska), wręczenie „Odznak Honorowych za Zasługi dla Województwa Lubuskiego" oraz nagórd w konkursie dziennikarskim "Samorząd Lubuski w Mediach 2018" - to główne punkty uroczystej sesji Sejmiku, która odbyła się 23 czerwca br. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze. W sali sesyjnej swoje prace prezentowała artystka-malarka Alla Trofimenkova-Hermann.

Zarząd Województwa z absolutorium
18-06-2018
Zarząd Województwa z absolutorium

Radni województwa przyjęli informację z wykonania budżetu województwa za 2017 roku, udzielając jednocześnie absolutorium zarządowi województwa. 18 radnych było za, 7 przeciw, 4 wstrzymało się od głosu. Dochody województwa osiągnęły pułap 440,7 mln zł, czyli 99,6% zakładanego planu. Do samorządowej kasy w ramach podatku CIT wpłynęło 99,7 mln zł (plan: 90,7 mln zł), a w ramach podatku PIT – 32,1 mln zł (plan: 31,4 mln zł). Województwo wydało 477,1 mln zł.

Majowa sesja
21-05-2018
Majowa sesja

Bezpieczeństwo publiczne, sanitarne i przeciwpożarowe, polityka rynku pracy oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi - to główne tematy sesji Sejmiku, która odbyła się 21 maja br. w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze. Gratulacje odebrali członkowie lubuskiej drużyny, która zwyciężyła w tegorocznej Marszałkiadzie.

Kwietniowa sesja
23-04-2018
Kwietniowa sesja

Uchwalenie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego, stypendia dla studentów oraz kierunki współpracy zagranicznej - to główne tematy ostaniej sesji Sejmiku, która odbyła się 23 kwietnia br. w Sali Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze (ul. Licealna 9). Gospodarz uczelni, rektor UZ prof. Tadeusz Kuczyński, omówił aktulaną sytuację placówki.

Marcowa sesja
26-03-2018
Marcowa sesja

Stan likwidacji wojewódzkich jednostek melioracyjnych, realizacja programów dot.: rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz przyszłe samorządowe inwestycje w rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej i turystycznej województwa - to główne tematy sesji Sejmiku, która odbyła się 26 marca br. w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze. Powołana została także nowa doraźna Komisja Sejmiku.

Z prac komisji:

Po sąsiedzku, o sprawach kolejowych
21-06-2018
Po sąsiedzku, o sprawach kolejowych

Organizacja połączeń kolejowych w strefie transgranicznej - to główny temat wspólnego posiedzenia Komisji Współpracy Zagranicznej i Promocji Województwa oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju Województwa Sejmiku Województwa Lubuskiego z Komisją Infrastruktury i Planowania Przestrzennego Landtagu Brandenburgii, które odbyło się 21 marca br. w Kostrzyńskim Centrum Kultury.

Komisja Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych
14-06-2018
Komisja Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych

Informacja na temat Lubuskiego Centrum Pulmonologii oraz utworzenia Ośrodka Geriatrii - to główne tematy posiedzenia Komisji, które odbyło się 14 czerwca br. w Lubuskim Szpitalu Pulmonologiczno-Kardiologicznym w Torzymiu. Komisja opiniowała także projekty uchwał przed sesją.

O sytuacji składowiska w Kartowicach
14-06-2018
O sytuacji składowiska w Kartowicach

Samorząd województwa stara się skutecznie rozwiązać sprawę składowiska odpadów w Kartowicach. 13 czerwca br., podczas spotkania w Szprotawskim Urzędzie Miejskim, temat podjęła Komisja Gospodarki i Rozwoju Województwa. W obradach udział wzięła Marszałek Elżbieta Anna Polak, która odpowiedziała na pytania mieszkańców i miejscowych radnych. Poinformowała także o dalszych planach, zmierzających do skutecznego zamknięcia składowiska.

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska
12-06-2018
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Komisja obradowała 12 czerwca br. na terenie Gorzowskiego Parku Technologicznego. Radni zwiedzili pracownie i laboratoria, zapoznali się także z prowadzoną przez Park działalnością. W części merytorczynej Komisja opiniowała projekty uchwał dot. ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Posiedzenia Komisji Sejmiku
01-06-2018
Posiedzenia Komisji Sejmiku

18 czerwca br. odbędzie się kolejna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego. Komisje merytoryczne już planują pracę.

Komisje pozytywnie o wykonaniu budżetu
24-05-2018
Komisje pozytywnie o wykonaniu budżetu

24 maja br. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które zakończyło procedowanie przez komisje merytoryczne Sejmiku nad Sprawozdaniem z wykonania budżetu województwa za 2017 r. Wszystkie Komisje zaoopiniowały dokument pozytywnie.

Lipcowa sesja

18-07-2018 w kategorii: Sesje Sejmiku

18 lipca br. w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze odbyła się XLVIII sesja Sejmiku. Radni przyjęli m.in. informację na temat realizacji przedsięwzięć wpisanych do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubuskiego. Gratulacje, za wyróżnienie przez organizatorów Ogólnopolskiego Programu Promocji Regionów „Samorządowa Marka Roku”, otrzymali: Andrzej Kunt, Burmistrz Kostrzyna nad Odrą oraz Adam Jaskulski, Wójt Świdnicy.

Sesja uroczysta

25-06-2018 w kategorii: Sesje Sejmiku

Podpisanie umowy o współpracy z Krajem Libereckim (Republika Czeska), wręczenie „Odznak Honorowych za Zasługi dla Województwa Lubuskiego" oraz nagórd w konkursie dziennikarskim "Samorząd Lubuski w Mediach 2018" - to główne punkty uroczystej sesji Sejmiku, która odbyła się 23 czerwca br. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze. W sali sesyjnej swoje prace prezentowała artystka-malarka Alla Trofimenkova-Hermann.

Zarząd Województwa z absolutorium

18-06-2018 w kategorii: Sesje Sejmiku

Radni województwa przyjęli informację z wykonania budżetu województwa za 2017 roku, udzielając jednocześnie absolutorium zarządowi województwa. 18 radnych było za, 7 przeciw, 4 wstrzymało się od głosu. Dochody województwa osiągnęły pułap 440,7 mln zł, czyli 99,6% zakładanego planu. Do samorządowej kasy w ramach podatku CIT wpłynęło 99,7 mln zł (plan: 90,7 mln zł), a w ramach podatku PIT – 32,1 mln zł (plan: 31,4 mln zł). Województwo wydało 477,1 mln zł.

Po sąsiedzku, o sprawach kolejowych

21-06-2018 w kategorii: Z prac Komisji Sejmiku

Organizacja połączeń kolejowych w strefie transgranicznej - to główny temat wspólnego posiedzenia Komisji Współpracy Zagranicznej i Promocji Województwa oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju Województwa Sejmiku Województwa Lubuskiego z Komisją Infrastruktury i Planowania Przestrzennego Landtagu Brandenburgii, które odbyło się 21 marca br. w Kostrzyńskim Centrum Kultury.

Komisja Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych

14-06-2018 w kategorii: Z prac Komisji Sejmiku

Informacja na temat Lubuskiego Centrum Pulmonologii oraz utworzenia Ośrodka Geriatrii - to główne tematy posiedzenia Komisji, które odbyło się 14 czerwca br. w Lubuskim Szpitalu Pulmonologiczno-Kardiologicznym w Torzymiu. Komisja opiniowała także projekty uchwał przed sesją.

O sytuacji składowiska w Kartowicach

14-06-2018 w kategorii: Z prac Komisji Sejmiku

Samorząd województwa stara się skutecznie rozwiązać sprawę składowiska odpadów w Kartowicach. 13 czerwca br., podczas spotkania w Szprotawskim Urzędzie Miejskim, temat podjęła Komisja Gospodarki i Rozwoju Województwa. W obradach udział wzięła Marszałek Elżbieta Anna Polak, która odpowiedziała na pytania mieszkańców i miejscowych radnych. Poinformowała także o dalszych planach, zmierzających do skutecznego zamknięcia składowiska.

Zapisz się do naszego newslettera!