Biuro Sejmiku
Województwa Lubuskiego

ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra
tel.: (68) 45-65-481
fax: (68) 45-65-461
sejmik@lubuskie.pl

Wydział Zamiejscowy
ul. Ignacego Mościckiego 6
66-400 Gorzów Wlkp.
tel./fax 95 73 90 371
gorzow@lubuskie.pl

10-lecie Lubuskiego Klastra Metalowego.

16-10-2018 w kategorii: Aktualności

W dniu 15 października br. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się uroczysta gala z okazji 10-lecia Lubuskiego Klastra Metalowego.

W gali udział wziął Mirosław Marcinkiewicz - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego.

 

Odznaka Zasłużony dla Województwa Lubuskiego

08-10-2018 w kategorii: Aktualności

Czesław Fiedorowicz - Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego w dniu 5 października br. wziął udział w uroczystej Gali Samorządowej „Powiat Krośnieński 20 lat w Niepodległej”, podczas której dokonał wręczenia Odznaki Zasłużony dla Województwa Lubuskiego.

Inauguracja roku Akademickiego 2018/2019

05-10-2018 w kategorii: Aktualności

Mirosław Marcinkiewicz - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego w dniu 3 października br. i 4 października br. wziął udział w uroczystych Inauguracjach Roku Akademickiego 2018/2019 w murach Gorzowskiej Akademii im. Jakuba z Paradyża oraz Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej Akademii Wychowania Fizycznego w Gorzowie Wielkopolskim.

Sesje Sejmiku:

XLIX zwyczajna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego
06-09-2018
XLIX zwyczajna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego

17 września br. o godz. 11:00 odbyła się XLIX zwyczajna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego. Sesja odbyła się w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego – Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7. Podczas sesji odbyło się uroczyste wręczenie „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.

Lipcowa sesja
18-07-2018
Lipcowa sesja

18 lipca br. w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze odbyła się XLVIII sesja Sejmiku. Radni przyjęli m.in. informację na temat realizacji przedsięwzięć wpisanych do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubuskiego. Gratulacje, za wyróżnienie przez organizatorów Ogólnopolskiego Programu Promocji Regionów „Samorządowa Marka Roku”, otrzymali: Andrzej Kunt, Burmistrz Kostrzyna nad Odrą oraz Adam Jaskulski, Wójt Świdnicy.

Sesja uroczysta
25-06-2018
Sesja uroczysta

Podpisanie umowy o współpracy z Krajem Libereckim (Republika Czeska), wręczenie „Odznak Honorowych za Zasługi dla Województwa Lubuskiego" oraz nagórd w konkursie dziennikarskim "Samorząd Lubuski w Mediach 2018" - to główne punkty uroczystej sesji Sejmiku, która odbyła się 23 czerwca br. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze. W sali sesyjnej swoje prace prezentowała artystka-malarka Alla Trofimenkova-Hermann.

Zarząd Województwa z absolutorium
18-06-2018
Zarząd Województwa z absolutorium

Radni województwa przyjęli informację z wykonania budżetu województwa za 2017 roku, udzielając jednocześnie absolutorium zarządowi województwa. 18 radnych było za, 7 przeciw, 4 wstrzymało się od głosu. Dochody województwa osiągnęły pułap 440,7 mln zł, czyli 99,6% zakładanego planu. Do samorządowej kasy w ramach podatku CIT wpłynęło 99,7 mln zł (plan: 90,7 mln zł), a w ramach podatku PIT – 32,1 mln zł (plan: 31,4 mln zł). Województwo wydało 477,1 mln zł.

Majowa sesja
21-05-2018
Majowa sesja

Bezpieczeństwo publiczne, sanitarne i przeciwpożarowe, polityka rynku pracy oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi - to główne tematy sesji Sejmiku, która odbyła się 21 maja br. w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze. Gratulacje odebrali członkowie lubuskiej drużyny, która zwyciężyła w tegorocznej Marszałkiadzie.

Kwietniowa sesja
23-04-2018
Kwietniowa sesja

Uchwalenie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego, stypendia dla studentów oraz kierunki współpracy zagranicznej - to główne tematy ostaniej sesji Sejmiku, która odbyła się 23 kwietnia br. w Sali Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze (ul. Licealna 9). Gospodarz uczelni, rektor UZ prof. Tadeusz Kuczyński, omówił aktulaną sytuację placówki.

Z prac komisji:

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju Województwa.
18-10-2018
Posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju Województwa.

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju Województwa Sejmiku Województwa Lubuskiego odbędzie się 29 października br. o godz. 10:00 w Sali Prasowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7.  

Posiedzenie doraźnej Komisji Statutowej.
18-10-2018
Posiedzenie doraźnej Komisji Statutowej.

Posiedzenie doraźnej Komisji Statutowej odbędzie się 25 października br. o godz. 12:00 w Sali 140 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów
20-09-2018
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Komisja obradowała 14 września br. w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze.

Posiedzenie Komisji Współpracy Zagranicznej i Promocji Województwa
06-09-2018
Posiedzenie Komisji Współpracy Zagranicznej i Promocji Województwa

13 września br. w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze odbyło się posiedzenie Komisji Współpracy Zagranicznej i Promocji Województwa.

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju
06-09-2018
Posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju Województwa Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyło się 14 września 2018 r. o godz. 10:15 w sali 108 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
06-09-2018
Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyło się 14 września 2018 r. o godz. 10:15 w sali 108 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7.  

XLIX zwyczajna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego

06-09-2018 w kategorii: Sesje Sejmiku

17 września br. o godz. 11:00 odbyła się XLIX zwyczajna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego. Sesja odbyła się w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego – Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7.

Podczas sesji odbyło się uroczyste wręczenie „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.

Lipcowa sesja

18-07-2018 w kategorii: Sesje Sejmiku

18 lipca br. w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze odbyła się XLVIII sesja Sejmiku. Radni przyjęli m.in. informację na temat realizacji przedsięwzięć wpisanych do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubuskiego. Gratulacje, za wyróżnienie przez organizatorów Ogólnopolskiego Programu Promocji Regionów „Samorządowa Marka Roku”, otrzymali: Andrzej Kunt, Burmistrz Kostrzyna nad Odrą oraz Adam Jaskulski, Wójt Świdnicy.

Sesja uroczysta

25-06-2018 w kategorii: Sesje Sejmiku

Podpisanie umowy o współpracy z Krajem Libereckim (Republika Czeska), wręczenie „Odznak Honorowych za Zasługi dla Województwa Lubuskiego" oraz nagórd w konkursie dziennikarskim "Samorząd Lubuski w Mediach 2018" - to główne punkty uroczystej sesji Sejmiku, która odbyła się 23 czerwca br. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze. W sali sesyjnej swoje prace prezentowała artystka-malarka Alla Trofimenkova-Hermann.

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju Województwa.

18-10-2018 w kategorii: Z prac Komisji Sejmiku

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju Województwa Sejmiku Województwa Lubuskiego odbędzie się 29 października br. o godz. 10:00 w Sali Prasowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7.

 

Posiedzenie doraźnej Komisji Statutowej.

18-10-2018 w kategorii: Z prac Komisji Sejmiku

Posiedzenie doraźnej Komisji Statutowej odbędzie się 25 października br. o godz. 12:00 w Sali 140 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

20-09-2018 w kategorii: Z prac Komisji Sejmiku

Komisja obradowała 14 września br. w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze.

Zapisz się do naszego newslettera!