Biuro Sejmiku
Województwa Lubuskiego

ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra
tel.: (68) 45-65-481
fax: (68) 45-65-461
sejmik@lubuskie.pl

Wydział Zamiejscowy
ul. Ignacego Mościckiego 6
66-400 Gorzów Wlkp.
tel./fax 95 73 90 371
gorzow@lubuskie.pl

Festyn w Budachowie

18-06-2018 w kategorii: Aktualności

16 czerwca br. odbył się Budachowski Festyn Ruskich Pierogów. Imprezę zorganizowano po raz XVI. Mieszkańcom towarzyszyła radna Anna Chinalska.

Piłkarski zawrót głowy

14-06-2018 w kategorii: Aktualności

14 czerwca br. w Trzebielu podsumowano tegoroczną edycję "Mundialito". W zmaganiach rywalizowały dzieci z klas 1-3 (rocznik 2008 i młodsi), z 32 szkół powiatu żarskiego i rejonu Gubina. Nagrody dla najlepszych przekazał Przewodniczący Sejmiku Czesław Fiedorowicz.

W Radiu Zachód

14-06-2018 w kategorii: Aktualności

14 czerwca br. gościem Radia Zachód był Przewodniczący Sejmiku Czesław Fiedorowicz.

Sesje Sejmiku:

Majowa sesja
21-05-2018
Majowa sesja

Bezpieczeństwo publiczne, sanitarne i przeciwpożarowe, polityka rynku pracy oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi - to główne tematy sesji Sejmiku, która odbyła się 21 maja br. w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze. Gratulacje odebrali członkowie lubuskiej drużyny, która zwyciężyła w tegorocznej Marszałkiadzie.

Kwietniowa sesja
23-04-2018
Kwietniowa sesja

Uchwalenie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego, stypendia dla studentów oraz kierunki współpracy zagranicznej - to główne tematy ostaniej sesji Sejmiku, która odbyła się 23 kwietnia br. w Sali Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze (ul. Licealna 9). Gospodarz uczelni, rektor UZ prof. Tadeusz Kuczyński, omówił aktulaną sytuację placówki.

Marcowa sesja
26-03-2018
Marcowa sesja

Stan likwidacji wojewódzkich jednostek melioracyjnych, realizacja programów dot.: rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz przyszłe samorządowe inwestycje w rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej i turystycznej województwa - to główne tematy sesji Sejmiku, która odbyła się 26 marca br. w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze. Powołana została także nowa doraźna Komisja Sejmiku.

Lutowa sesja
26-02-2018
Lutowa sesja

Inwestycje na drogach krajowych, realizacja Strategii Rozwoju Województwa oraz aktualizacja Programu ochrony powietrza - to główne tematy XLII sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego, która odbyła się 26 lutego br. w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze.

Uroczysta sesja w Otyniu
12-01-2018
Uroczysta sesja w Otyniu

Po 72 latach prawa miejskie ponownie uzyskał Otyń w powiecie nowosolskim. Z tej okazji 12 stycznia br. w tamtejszej Szkole Podstawowej odbyła się uroczysta sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego. Radni Wojewódzcy spotkali się z włodarzami i mieszkańcami - była to okazja do wspomnień, przybliżenia historii miasta oraz gratulacji. Sejmik przyjął Stanowisko w sprawie przywrócenia Otyniowi praw miejskich.

Grudniowa sesja
19-12-2017
Grudniowa sesja

Lubuskie ma budżet na 2018 rok! Radni województwa pozytywnie zaopiniowali projekt, w którym po autopoprawkach zaplanowano dochody na poziomie 429,3 mln zł, a wydatki na poziomie 481,1 mln zł. Za było 18 radnych, przeciw 7, jeden wstrzymał się od głosu. W przerwie obrad odbyło się spotkanie opłatkowe z udziałem Jego Ekscelencji Ks. Biskupa Tadeusza Lityńskiego.

Z prac komisji:

Komisja Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych
14-06-2018
Komisja Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych

Informacja na temat Lubuskiego Centrum Pulmonologii oraz utworzenia Ośrodka Geriatrii - to główne tematy posiedzenia Komisji, które odbyło się 14 czerwca br. w Lubuskim Szpitalu Pulmonologiczno-Kardiologicznym w Torzymiu. Komisja opiniowała także projekty uchwał przed sesją.

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska
12-06-2018
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Komisja obradowała 12 czerwca br. na terenie Gorzowskiego Parku Technologicznego. Radni zwiedzili pracownie i laboratoria, zapoznali się także z prowadzoną przez Park działalnością. W części merytorczynej Komisja opiniowała projekty uchwał dot. ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Posiedzenia Komisji Sejmiku
01-06-2018
Posiedzenia Komisji Sejmiku

18 czerwca br. odbędzie się kolejna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego. Komisje merytoryczne już planują pracę.

Komisje pozytywnie o wykonaniu budżetu
24-05-2018
Komisje pozytywnie o wykonaniu budżetu

24 maja br. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które zakończyło procedowanie przez komisje merytoryczne Sejmiku nad Sprawozdaniem z wykonania budżetu województwa za 2017 r. Wszystkie Komisje zaoopiniowały dokument pozytywnie.

Przyszłość polityki spójności
23-05-2018
Przyszłość polityki spójności

23 maja br. w Poczdamie odbyło się wspólne posiedzenie sejmikowej Komisji Współpracy Zagranicznej i Promocji Województwa z Komisją Spraw Europejskich, Polityki Rozwoju i Ochrony Konsumentów Landtagu Brandenburgii. Główy temat spotkania to: Średniookresowe ramy finansowe Unii Europejskiej po roku 2020 i przyszłość polityki spójności.

Komisja Budżetu i Finansów
18-05-2018
Komisja Budżetu i Finansów

Komisja obradowała 18 maja br. w Starostwie Powiatowym w Gorzowie Wlkp.

Majowa sesja

21-05-2018 w kategorii: Sesje Sejmiku

Bezpieczeństwo publiczne, sanitarne i przeciwpożarowe, polityka rynku pracy oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi - to główne tematy sesji Sejmiku, która odbyła się 21 maja br. w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze. Gratulacje odebrali członkowie lubuskiej drużyny, która zwyciężyła w tegorocznej Marszałkiadzie.

Kwietniowa sesja

23-04-2018 w kategorii: Sesje Sejmiku

Uchwalenie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego, stypendia dla studentów oraz kierunki współpracy zagranicznej - to główne tematy ostaniej sesji Sejmiku, która odbyła się 23 kwietnia br. w Sali Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze (ul. Licealna 9). Gospodarz uczelni, rektor UZ prof. Tadeusz Kuczyński, omówił aktulaną sytuację placówki.

Marcowa sesja

26-03-2018 w kategorii: Sesje Sejmiku

Stan likwidacji wojewódzkich jednostek melioracyjnych, realizacja programów dot.: rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz przyszłe samorządowe inwestycje w rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej i turystycznej województwa - to główne tematy sesji Sejmiku, która odbyła się 26 marca br. w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze. Powołana została także nowa doraźna Komisja Sejmiku.

Komisja Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych

14-06-2018 w kategorii: Z prac Komisji Sejmiku

Informacja na temat Lubuskiego Centrum Pulmonologii oraz utworzenia Ośrodka Geriatrii - to główne tematy posiedzenia Komisji, które odbyło się 14 czerwca br. w Lubuskim Szpitalu Pulmonologiczno-Kardiologicznym w Torzymiu. Komisja opiniowała także projekty uchwał przed sesją.

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

12-06-2018 w kategorii: Z prac Komisji Sejmiku

Komisja obradowała 12 czerwca br. na terenie Gorzowskiego Parku Technologicznego. Radni zwiedzili pracownie i laboratoria, zapoznali się także z prowadzoną przez Park działalnością. W części merytorczynej Komisja opiniowała projekty uchwał dot. ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Posiedzenia Komisji Sejmiku

01-06-2018 w kategorii: Z prac Komisji Sejmiku

18 czerwca br. odbędzie się kolejna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego. Komisje merytoryczne już planują pracę.

Zapisz się do naszego newslettera!