Radny Zbigniew Kołodziej w LGD Brama Lubuska

13-02-2020 w kategorii: Aktualności

Zbigniew Kołodziej - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska spotkał się z Joanną Bagińską - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Lokalnych Grup Działania Brama Lubuska w Świebodzinie i Dariuszem Bekiszem.

Spotkanie dotyczyło przyszłości LGD.

Dyżur Radnego Edwarda Fedko

10-02-2020 w kategorii: Aktualności

Edward Fedko - Radny Województwa Lubuskiego i Przewodniczący Komisji Współpracy Zagranicznej i Promocji Województwa pełnił dyżur w dniu 07 lutego br. w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie w godz. od 15:00 do 16:30.

Dyżur Radnej Aleksandry Mrozek

06-02-2020 w kategorii: Aktualności

Aleksandra Mrozek - Przewodnicząca Komisji Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki 5 lutego br. w godz. od 15:30 do 16:30 pełniła dyżur w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze - sala 140.

Sesje Sejmiku:

23-12-2019
XIII sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego

XIII zwyczajna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego została zwołana na 20 grudnia 2019 roku, godz. 1000. Sesja odbyła się w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ulicy Podgórnej 7.

19-11-2019
XII sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego

W Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyła się XII zwyczajna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego. W programie było m.in. uroczyste wręczenie „Odznak Honorowych za Zasługi dla Województwa Lubuskiego” oraz uchwała w sprawie zatwierdzenia „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku”.

04-10-2019
XI sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego

XI zwyczajna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyła się 14 października 2019 roku o godz. 1100 w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ulicy Podgórnej 7. Podczas sesji odbyło się uroczyste wręczenie „Odznak Honorowych za Zasługi dla Województwa Lubuskiego” oraz wręczenie nagród Zarządu Województwa nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Województwo Lubuskie z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

X sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego
09-09-2019
X sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego

W Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyła się X zwyczajna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego. W programie była m.in. informacja Kuratora Oświaty o organizacji roku szkolnego 2019/2020 w Lubuskiem, uchwała dotyczącą określenia zasad przyznawania stypendium studentom kształcącym się na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo, uchwała w sprawie przystąpienia Województwa Lubuskiego do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego.

Sejmik o sytuacji w Szpitalu Uniwersyteckim (wideo)
13-08-2019
Sejmik o sytuacji w Szpitalu Uniwersyteckim (wideo)

Radni Województwa Lubuskiego zapoznali się informacją na temat sytuacji epidemiologicznej w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze oraz działaniami podjętymi przez szpital w związku z wykryciem patogenu alarmowego Klebsielli pneumonia MGL- NDM-1 (bakterii New Dehli). Radni zdecydowali jednogłośnie o przyznaniu szpitalowi dotacji w wysokości 500 tys. zł na zakup wysokospecjalistycznego sprzętu diagnostycznego, który pozwoli na szybkie wykrycie patogenu i zapobiegnie jego rozprzestrzenianiu się.

26-06-2019
Zarząd województwa z absolutorium

Radni sejmiku przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu województwa za rok 2018, udzielając jednocześnie absolutorium zarządowi województwa. Za głosowało 17 radnych, 10 było przeciw. Dochody województwa osiągnęły pułap 428,1 mln zł, czyli 97,9% zakładanego planu. Do samorządowej kasy w ramach podatku CIT wpłynęło 104,4 mln zł (plan: 98,8 mln zł), a w ramach podatku PIT – 36,8 mln zł (plan: 34,6 mln zł). Województwo wydało 452,7 mln zł.

Z prac komisji:

18-02-2020
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyło się 17 lutego 2020 r. o godz. 10:45 w sali 131 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7.

18-02-2020
Posiedzenie Komisji Współpracy Zagranicznej i Promocji Województwa

Posiedzenie Komisji Współpracy Zagranicznej i Promocji Województwa Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyło się 14 lutego 2020 r. o godz. 11:00 w sali 104 Urzędu Miejskiego w Sulechowie, przy Placu Ratuszowym 6.

18-02-2020
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyło się 14 lutego 2020 r. o godz. 13.00 w sali 108 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7.

18-02-2020
Posiedzenie Komisji Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki

Posiedzenie Komisji Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyło się 13 lutego 2020 r. o godz. 14:30, w Sali 108 Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7.

13-02-2020
Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyło się 13 lutego 2020 r. o godz. 11:00 w Lubuskim Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze przy ul. Wyczółkowskiego 2.

05-02-2020
Posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju Województwa

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju Województwa Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyło się 5 lutego 2020 r. o godz. 10:00 w sali 108 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7.

XIII sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego

23-12-2019 w kategorii: Sesje Sejmiku

XIII zwyczajna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego została zwołana na 20 grudnia 2019 roku, godz. 1000. Sesja odbyła się w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ulicy Podgórnej 7.

XII sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego

19-11-2019 w kategorii: Sesje Sejmiku

W Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyła się XII zwyczajna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego. W programie było m.in. uroczyste wręczenie „Odznak Honorowych za Zasługi dla Województwa Lubuskiego” oraz uchwała w sprawie zatwierdzenia „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku”.

XI sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego

04-10-2019 w kategorii: Sesje Sejmiku

XI zwyczajna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyła się 14 października 2019 roku o godz. 1100 w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ulicy Podgórnej 7.

Podczas sesji odbyło się uroczyste wręczenie „Odznak Honorowych za Zasługi dla Województwa Lubuskiego” oraz wręczenie nagród Zarządu Województwa nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Województwo Lubuskie z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

18-02-2020 w kategorii: Z prac Komisji Sejmiku

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyło się 17 lutego 2020 r. o godz. 10:45 w sali 131 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7.

Posiedzenie Komisji Współpracy Zagranicznej i Promocji Województwa

18-02-2020 w kategorii: Z prac Komisji Sejmiku

Posiedzenie Komisji Współpracy Zagranicznej i Promocji Województwa Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyło się 14 lutego 2020 r. o godz. 11:00 w sali 104 Urzędu Miejskiego w Sulechowie, przy Placu Ratuszowym 6.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

18-02-2020 w kategorii: Z prac Komisji Sejmiku

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyło się 14 lutego 2020 r. o godz. 13.00 w sali 108 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7.

Zapisz się do naszego newslettera!