Biuro Sejmiku
Województwa Lubuskiego

ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra
tel.: (68) 45-65-481
fax: (68) 45-65-461
sejmik@lubuskie.pl

Wydział Zamiejscowy
ul. Dworcowa 13
66-400 Gorzów Wlkp.
tel./fax 95 73 90 371
gorzow@lubuskie.pl

Powiat dla wszystkich

20-01-2017 w kategorii: Aktualności

Pod tym hasłem 20 stycznia br. odbędzie się spotkanie noworoczne z udziałem władz i mieszkańców Powiatu Krośnieńskiego. Weźmie w nim udział Przewodniczący Sejmiku Czesław Fiedorowicz.

Piłkarski zawrót głowy

17-01-2017 w kategorii: Aktualności

Przed nami emocje związane z wyborem najlepszych piłkarzy i trenerów ubiegłego roku. Rozstrzygnięcie plebiscytu odbędzie się 21 stycznia br. w Gorzowskiej Bibliotece. W spotkaniu udział weźmie Wiceprzewodniczący Sejmiku Mirosław Marcinkiewicz.

Spotkanie z młodymi Lubuszanami

17-01-2017 w kategorii: Aktualności

Specyfika pracy radnego oraz funkcjonowanie młodzieżowych rad miast -  to główne tematy spotkania Radnych Wojewódzkich z młodzieżą, które odbędzię się 23 stycznia br. w Gorzowskiej Bibliotece.

Sesje Sejmiku:

20-12-2016
Budżet na 2017 r. przyjęty

18 głosów za, 9 przeciw i 2 wstrzymujące się - to wynik głosowania nad budżetem województwa lubuskiego na 2017 r. Podczas sesji radni województwa zajmowali się także wieloletnią prognozą finansową na lata 2017-2029. W przerwie obrad odbyło się spotkanie opłatkowe z udziałem Jego Ekscelencji Ks. Biskupa Tadeusza Lityńskiego oraz uroczyste wręczenie „Odznak Honorowych za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.

20-12-2016
Odznaki honorowe dla zasłużonych Lubuszan

Marszałek Elżbieta Anna Polak oraz Przewodniczący Sejmiku Czesław Fiedorowicz podczas grudniowej sesji Sejmiku wręczyli „Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.

20-12-2016
Pełnoletni Samorząd

18 lat temu, w 1998 roku Sejm RP uchwalił nowy podział administracyjny kraju. Powstało 16 województw, w tym wywalczone województwo lubuskie. 11 października tamtego roku odbyły się pierwsze wybory do sejmików. Z okazji 18. urodzin radni województwa otrzymali specjalne „dowody osobiste”. Podzielili się także swoimi wspomnieniami i refleksjami na temat samorządowej działalności.

20-12-2016
Radni pamiętają o ofiarach stanu wojennego

Podczas grudniowej sesji Sejmik Województwa Lubuskiego przyjął stanowisko w sprawie uczczenia pamięci ofiar stanu wojennego.

14-11-2016
Listopadowa sesja

Informacja na temat planu rzeczowo-finansowego na 2016 r. Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Stan wdrażania RPO – Lubuskie 2020 - to główne tematy XXV sesji Sejmiku, która odbyła się 14 listopada br. o godz. 11 w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze. Merytroryczną część poprzedziło wręczenie „Odznak Honorowych za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.

11-10-2016
Październikowa sesja

10 października br. w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze odbyła się XXIV sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego. W części merytorycznej odbyła się m.in. debata dot. potencjału rozwojowego Portu Lotniczego Zielona Góra/Babimost. Ekspertem w tym zakresie był Jacek Plis, który zaprezentował mocne strony lotniska oraz jego deficyty, a także szanse rozwoju.

Z prac komisji:

19-01-2017
Styczniowe posiedzenia Komisji

26 stycznia br. w Urzędzie Marszałkowskim obradować będą: Komisja Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki oraz Komisja Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych.

04-01-2017
Komisja ds. młodzieży i spraw obywatelskich

Posiedzenie Komisji odbyło się 4 stycznia br. w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze.

15-12-2016
Posiedzenie Komisji Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki

Komisja obradowała 14 grudnia br. w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji im. Z. Majewskiego w Drzonkowie. Radni zapoznali się z aktualną sytuacją finansową Ośrodka oraz planami inwestycyjnymi do 2020 r.

09-12-2016
Posiedzenia Komisji przed grudniową sesją

Znamy terminy grudniowych posiedzeń Komisji. Podczas pracy w Komisjach Radni zapoznają się z projektami uchwał, które następnie trafią pod obrady Sejmiku.

02-12-2016
Komisje pozytywnie o budżecie na 2017 r.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Fiansów, które odbyło się 2 grudnia br. w Urzędzie Marszałkowskim, zakończyło procedowanie nad projektami: budżetu województwa na 2017 r. i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2029. Komisje wypowiedziały się pozytwynie na temat obu dokumentów. 19 grudnia br., podczas ostatniej w tym roku sesji, zaopiniuje je Sejmik.


25-11-2016
Komisja ds. Młodzieży i Spraw Obywatelskich

Utworzenie portalu e-młodzież, planowane działnia dotyczące Programu dla młodzieży - to główne tematy posiedzenia Komisji, które odbyło się 25 listopada br. w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze.

Budżet na 2017 r. przyjęty

20-12-2016 w kategorii: Sesje Sejmiku

18 głosów za, 9 przeciw i 2 wstrzymujące się - to wynik głosowania nad budżetem województwa lubuskiego na 2017 r. Podczas sesji radni województwa zajmowali się także wieloletnią prognozą finansową na lata 2017-2029. W przerwie obrad odbyło się spotkanie opłatkowe z udziałem Jego Ekscelencji Ks. Biskupa Tadeusza Lityńskiego oraz uroczyste wręczenie „Odznak Honorowych za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.

Odznaki honorowe dla zasłużonych Lubuszan

20-12-2016 w kategorii: Sesje Sejmiku

Marszałek Elżbieta Anna Polak oraz Przewodniczący Sejmiku Czesław Fiedorowicz podczas grudniowej sesji Sejmiku wręczyli „Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.

Pełnoletni Samorząd

20-12-2016 w kategorii: Sesje Sejmiku

18 lat temu, w 1998 roku Sejm RP uchwalił nowy podział administracyjny kraju. Powstało 16 województw, w tym wywalczone województwo lubuskie. 11 października tamtego roku odbyły się pierwsze wybory do sejmików. Z okazji 18. urodzin radni województwa otrzymali specjalne „dowody osobiste”. Podzielili się także swoimi wspomnieniami i refleksjami na temat samorządowej działalności.

Styczniowe posiedzenia Komisji

19-01-2017 w kategorii: Z prac Komisji Sejmiku

26 stycznia br. w Urzędzie Marszałkowskim obradować będą: Komisja Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki oraz Komisja Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych.

Komisja ds. młodzieży i spraw obywatelskich

04-01-2017 w kategorii: Z prac Komisji Sejmiku

Posiedzenie Komisji odbyło się 4 stycznia br. w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze.

Posiedzenie Komisji Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki

15-12-2016 w kategorii: Z prac Komisji Sejmiku

Komisja obradowała 14 grudnia br. w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji im. Z. Majewskiego w Drzonkowie. Radni zapoznali się z aktualną sytuacją finansową Ośrodka oraz planami inwestycyjnymi do 2020 r.

Zapisz się do naszego newslettera!

g -