Biuro Sejmiku
Województwa Lubuskiego

ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra
tel.: (68) 45-65-481
fax: (68) 45-65-461
sejmik@lubuskie.pl

Wydział Zamiejscowy
ul. Dworcowa 13
66-400 Gorzów Wlkp.
tel./fax 95 73 90 371
gorzow@lubuskie.pl

Strażacki zjazd wojewódzki

30-03-2017 w kategorii: Aktualności

1 kwietnia br. w Zielonej Górze odbędzie się IV Zjazd Oddziału Wojewódzkiego OSP. W spotkaniu udział wezmą: Przewodniczący Sejmiku Czesław Fiedorowicz oraz Radny Edward Fedko.

Akrobatyczny zawrót głowy

30-03-2017 w kategorii: Aktualności

1 kwietnia br. w Sulechowie odbędzie się Międzywojewódzki Turniej w Akrobatyce Sportowej "Zostań Akrobatą". Uczestnikom kibicował będzie Radny Tadeusz Pająk.

Z beneficjentami RPO

30-03-2017 w kategorii: Aktualności

W Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze trwają spotkania z beneficjentami RPO – Lubuskie 2020. W rozmowach z przedstawicielami lecznic z Gorzowa Wlkp., Torzymia i Zielonej Góry udział wziął Wiceprzewodniczący Sejmiku Mirosław Marcinkiewicz.

Sesje Sejmiku:

07-03-2017
Marcowa sesja

Debata na temat aktualnej sytuacji w lubuskim rolnictwie - to główny temat XXVIII sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego, która odbyła się 6 marca br. w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze. Radni przyjęli także stanowisko w sprawie projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze  środków publicznych.

07-03-2017
Smacznie i kolorowo

6 marca br. odbyła się XXVIII sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego, której towarzyszyły pokazy rękodzieła oraz degustacje regionalnych potraw. Wszystkim wystawcom dziękujemy za udział - było smacznie i kolorowo!

07-03-2017
Odznaki honorowe dla zasłużonych

Marszałek Elżbieta Anna Polak oraz Przewodniczący Sejmiku Czesław Fiedorowicz podczas marcowej sesji sejmiku wręczyli „Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”. Uroczystość uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca im. Michała Krechowca w Krzepielowie.

06-03-2017
"Człowiek roku" - wyróżnienia dla Pań Radnych

Poznaliśmy wyniki plebiscytu "Człowiek Roku Krono 2016", który organizują "Gazeta Lubuska" i spółka SWISS KRONO w Żarach. Wyróżnienia w konkursie otrzymały Radne Województwa Lubuskiego: Grażyna Dereń (teren powiatu słubickiego) oraz Małgorzata Gośniowska-Kola (teren powiatu wschowskiego). Na marcowej sesji Sejmiku odebrały gratulacje od Marszałek Elżbiety Anny Polak oraz Przewodniczącego Sejmiku Czesława Fiedorowicza.

21-02-2017
Lutowa sesja

20 lutego br. w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze odbyła się XXVII sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego. Radni wysłuchali informacji dot. m.in.: stanu przygotowań do wdrażania reformy oświaty oraz inwestycji realizowanych na drogach krajowych przez Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze.

21-02-2017
Zasłużeni Lubuszanie

Podczas lutowej sesji Sejmiku Marszałek Elżbieta Anna Polak oraz Przewodniczący Czesław Fiedorowicz wręczyli „Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.

Z prac komisji:

29-03-2017
Posiedzenia Komisji

10 kwietnia br. odbędzie się kolejna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego. Komisje merytoryczne już pracują.

03-03-2017
Komisja Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych

Komisja obradowała 3 marca br. w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze.

02-03-2017
Komisja Budżetu i Finansów

Komisja obradowała 2 marca br. w Starostwie Powiatowym we Wschowie.

01-03-2017
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Komisja obradowała 1 marca br. w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze. Głównym celem spotkania było przygotowanie do debaty rolnej.

30-01-2017
Komisja ds. Promocji Produktów Tradycyjnych i Regionalnych

Ministerialna ustawa dot. sprzedaży pośredniej i bezpośredniej oraz certyfikowanie żywności - to główne tematy posiedzenia Komisji, kóre odbyło sie 30 stycznia br. w Ośrodku Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku.

04-01-2017
Komisja ds. młodzieży i spraw obywatelskich

Posiedzenie Komisji odbyło się 4 stycznia br. w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze.

Marcowa sesja

07-03-2017 w kategorii: Sesje Sejmiku

Debata na temat aktualnej sytuacji w lubuskim rolnictwie - to główny temat XXVIII sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego, która odbyła się 6 marca br. w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze. Radni przyjęli także stanowisko w sprawie projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze  środków publicznych.

Smacznie i kolorowo

07-03-2017 w kategorii: Sesje Sejmiku

6 marca br. odbyła się XXVIII sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego, której towarzyszyły pokazy rękodzieła oraz degustacje regionalnych potraw. Wszystkim wystawcom dziękujemy za udział - było smacznie i kolorowo!

Odznaki honorowe dla zasłużonych

07-03-2017 w kategorii: Sesje Sejmiku

Marszałek Elżbieta Anna Polak oraz Przewodniczący Sejmiku Czesław Fiedorowicz podczas marcowej sesji sejmiku wręczyli „Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”. Uroczystość uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca im. Michała Krechowca w Krzepielowie.

Posiedzenia Komisji

29-03-2017 w kategorii: Z prac Komisji Sejmiku

10 kwietnia br. odbędzie się kolejna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego. Komisje merytoryczne już pracują.

Komisja Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych

03-03-2017 w kategorii: Z prac Komisji Sejmiku

Komisja obradowała 3 marca br. w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze.

Komisja Budżetu i Finansów

02-03-2017 w kategorii: Z prac Komisji Sejmiku

Komisja obradowała 2 marca br. w Starostwie Powiatowym we Wschowie.

Zapisz się do naszego newslettera!

g -