Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Lubuskiego

Skład Kapituły VI kadencji (2018-2023):

 

 Wszystkie wnioski prosimy przesyłać z pismem przewodnim, w którym powinny znaleźć się informacje:

- o terminie
i miejscu planowanego wręczenia odznaki,

- o danych kontaktowych wnioskodawcy.

Zapisz się do naszego newslettera!