Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Lubuskiego

Skład Kapituły Kadencji 2014-2018:

Edward Jan Fedko - Przewodniczący
Alicja Makarska - Wiceprzewodnicząca
Tadeusz Jędrzejczak
Tadeusz Pająk

Marek Tomasz Surmacz
Stanisław Tomczyszyn

Wszystkie wnioski prosimy przesyłać z pismem przewodnim, w którym powinny znaleźć się informacje:

- o terminie
i miejscu planowanego wręczenia odznaki,

- o danych kontaktowych wnioskodawcy.

Zapisz się do naszego newslettera!