Stanisław Tomczyszyn

Wykształcenie: Ukończył studia wyższe na Wydziale Humanistycznym o kierunku historia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze. Jest również absolwentem studiów podyplomowych: na Wydziale Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu; w Instytucie Organizacji i Zarządzania na Politechnice Zielonogórskiej w zakresie organizacji i zarządzania szkołą; na Wydziale Humanistycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze z zakresu nauczania historii. Posiada certyfikat dokumentujący znajomość sposobów wdrażania technologii informacyjnej i możliwości jej wykorzystania w usprawnianiu zarządzania oraz kreowania wizerunku szkoły. Jest egzaminatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu w zakresie sprawdzianu w szkole podstawowej. Uzyskał Pierwszy Stopień Specjalizacji Zawodowej w zakresie nauczania historii.

Doświadczenie: W latach 1983 – 1984 pracował w Zarządzie Wojewódzkim Związku Młodzieży Wiejskiej w Zielonej Górze. W 1984 roku rozpoczął pracę nauczyciela historii w Szkole Podstawowej w Jabłonowie. W 1992 roku objął stanowisko dyrektora tej placówki do września 2007 roku. Od 1994 do 1998 roku był radnym Gminy Brzeźnica oraz Wiceprzewodniczącym II Kadencji Sejmiku Samorządowego Województwa Zielonogórskiego. Jest współzałożycielem Stowarzyszenia na Rzecz Promocji i Rozwoju Województwa Zielonogórskiego, którego był również wiceprzewodniczącym. W latach 1984 – 1990 pełnił funkcję Przewodniczącego Młodzieżowego Domu Kultury "Junior" w Jabłonowie. Był Prezesem Klubu Sportowego LZS "Błękitni" Jabłonów.

Od grudnia 2007 do grudnia 2014 roku sprawował funkcję Członka Zarządu Województwa Lubuskiego. Od grudnia 2014 roku pełni funkcję Wicemarszałka Województwa Lubuskiego.
Nadzoruje pracę trzech Departamentów: Departamentu Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi, Departamentu Środowiska oraz Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Żonaty, 1 dziecko

Przynależność partyjna: Polskie Stronnictwo Ludowe

Miejsce zamieszkania: Chotków, Gmina Brzeźnica

Rok urodzenia: 1959

Zapisz się do naszego newslettera!